Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kazanılan Derece


Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciye, Muhasebe ve Vergi alanında Ön Lisans diploması verilir. Mezunlara Muhasebe Meslek Elemanı unvanı verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Meslek Yüksekokul programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir: 1. Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek, 2. Sağlık durumu veya askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Program Profili


Program kamu ve özel sektör işletmelerine muhasebe meslek elemanı unvanına sahip öğrenci yetiştirmektedir. Program 2 yıllık eğitim süresi içerisinde 4 yarıyıldan oluşan bir eğitim yapısına sahiptir. 1. Sınıf müfredatında genel kültür derslerinin yanı sıra, temel meslek (alan) dersleri de yer almaktadır. 2. Sınıf müfredatında uzmanlaşmayı amaçlayan meslek (alan) dersleri ağırlık taşır. Programda Muhasebe Mesleğine yönelik muhasebe ve vergi uygulamaları yoğunluk içerirken, iş ve işletme ile ilgili de üretim, yönetim, pazarlama ve hukuk ile ilgili yetkinlikler kazandırılır. Derslerin çoğunda uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


1 Arasınav, 1 Dönem sonu sınavı yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı, ödev, proje, araştırma, seminer sunum vb. şekilde olabilir. Sınavların nasıl yapılacağı her dönem başında öğrencilere bildirilir. Başarı notu; Arasınavın %40'ı, dönemsonu sınavının %60'ı ile belirlenir.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, meslek stajını da başarıyla tamamlayan öğrenciler MUHASEBE MESLEK ELEMANI unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksek Okulu 52400 Fatsa/ORDU Tlf: (0 452 423 50 02) Fax: ( 0 452 42330 99) Web Adresi: http://fmyo.odu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Programda 3 kadrolu öğretim elemanı vardır. Gerek duyulması halinde görevlendirme yapılmak suretiyle öğretim elemanı temin edilebilmektedir. Program ile ilgili sınıflar, bilgisayar laboratuarı, sportif ve kültürel etkinliklere yönelik ortamlar ve diğer eğitim donanımı mevcuttur.

Kuruluş


Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu 2547 ve 2880 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca YÖK kurulu 02.10.2007 tarih 026268 sayılı yazsı ile faaliyete geçmiştir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü de Muhasebe adıyla aynı tarih ve sayılı yazı ile kurulmuştur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Mezuniyet için öğrenciler 4.00 üzerinden 2.00 akademik ortalamaya sahip olmalıdırlar ve her sınavı başarıyla tamamlamış olmalıdırlar. Ayrıca toplam 30 gün olan meslek stajının da başarılı olarak yapılmış olması gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu program, işletmelerin muhasebe bölümleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler hem girişimci hem de çalışan olarak kamu ve özel sektörde çalışabilmektedirler. Kendi ilgi alanları çerçevesinde başta bankacılık, sigortacılık ve muhasebe alanında çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Dikey Geçiş Sınavı?na girilerek, ÖSYM tarafından kontenjan ayrılan aşağıdaki 4 yıllık Fakülte programlarına kayıt yaptırılabilir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Uluslararası Finans, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Ticaret, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası İşletmecilik. Dikey Geçiş Sınavını kazanan öğrenciler, 3. sınıfa yerleştirilirler. Ayrıca kazanılan programa göre de fark dersleri alabilirler. Ayrıca mezunlar, isterler ise sınavsız olarak 3. Sınıf öğrencisi olmak üzere Açık Öğretim Fakültesi İşletme Programı?na kayıt yaptırabilirler.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
2 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
3 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
6 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.
7 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
8 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
10 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
11 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
13 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre bilgisi, vergi hukuku, mesleki mevzuat ve kalite bilincine sahip olmak.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT4212010935 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2 0 0 2
MUH1012010935 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 1 0 4
MUH1112010935 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 3
MUH1092010935 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 4
SEÇML101 SEÇMELİ1 Seçmeli 0 0 0 0
MUH1132010935 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 4
TD4112010935 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YD4012010935 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT4222010935 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
MUH1022010935 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 1 0 4
MUH1082010935 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 2
SEÇML102 SEÇMELİ2 Seçmeli 0 0 0 0
MTS1902011935 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
MUH1122010935 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
MUH1102010935 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 2
TD4122010935 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
YD4022010935 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MUH2092010935 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Zorunlu 1 1 0 2
MUH2192010935 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 1 0 4
MUH2212010935 İŞLETME YÖNETİMİ II Zorunlu 2 1 0 5
MUH2052010935 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 1 0 4
MUH2012010935 PAKET PROGRAMLAR I Zorunlu 3 1 0 5
SEÇML201 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 0
MUH2072010935 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 0 3
MUH2032010935 VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 24. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MUH2102010935 DIŞ TİC. İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 1 1 0 4
MUH2082010935 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
MUH2162010935 MALİ TABLOLAR VE ANALİZ Zorunlu 3 1 0 5
MUH2062010935 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
MUH2022010935 PAKET PROGRAMLAR II Zorunlu 3 1 0 5
SEÇML202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 0
MUH2042010935 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 2 1 0 4SEÇML101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD1032010935 OFİS PROGRAMLARI I Seçmeli 2 1 0 4
SD1052010935 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 1 0 3
SD1072010935 İLETİŞİM Seçmeli 1 1 0 2SEÇML102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD1182010935 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
SD1202010935 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
SD1282012935 İŞLETME YÖNETİMİ-I Seçmeli 2 1 0 2SEÇML201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD2172010935 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 0 2
SD22520129350 ARŞ.YÖNT. VE TEK. Seçmeli 1 1 0 3
SD22720129351 İŞLETME YÖNETİMİ ll Seçmeli 2 1 0 5SEÇML202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SD2202010935 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 2
SD2222010935 İNŞAAT MUHASEBESİ Seçmeli 1 1 0 4