Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kazanılan Derece


Gemi Makineleri İşletme Ön Lisansı

Kabul ve Kayıt Koşulları


Gemi Makinaları Programında eğitim görecek öğrenciler, gemi adamları yönetmeliğine Sahil Hudutlar Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından gemi adamı olabileceklerine dair sağlık belgesi alırlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Ordu Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencinin Gemi Makineleri İşletme Programı ndan mezun olabilmesi için toplam 120 AKTS iş yükünü sağlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması ve 1 ay staj (okul stajı) yapması gereklidir. Ayrıca ehliyet sınavına girebilmesi için 1 yıllık uzakyol stajını tamamlaması gereklidir.

Program Profili


Denizcilik sektörünün Makina zabit ihtiyacını bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda karşılayacak şekilde mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımız 3000 KW ya kadar olan gemilerde Makina zabiti ve denizcilik firmalarında yönetici olarak çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Herhangi bir önlisans programından mezun olan öğrenci dikey geçiş sınavıyla bölümüyle alakalı lisans programına geçebilir. Ayrıca açıköğretim lisans programlarından herhangi birine 3. sınıftan başlayarak lisans diploması alabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar, ölçme ve değerlendirme "Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %40 ile %60 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için derslerde %70 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır.

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin Gemi Makineleri İşletme Programı ndan mezun olabilmesi için toplam 120 AKTS iş yükünü sağlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması ve 1 ay staj (okul stajı) yapması gereklidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Kuruluş


Programımız; 2007-2008 eğitim öğretim yılında Fatsa Meslek Yükseksekokulu Motorlu Araçlar ve UlaştırmaTeknolojileri bünyesinde 3000 kW kadar olan gemilere makine zabiti yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr. Gör. Serdar KARACA Fatsa Meslek Yüksekokulu Fatsa/ORDU Tel: 0452 4235002 Fax: 0452 4233099 E-Mail: s_karaca18@hotmail.com

Bölüm Olanakları


Bölümde makine, ilkyardım, denizde güvenlik, elektrik ve bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Ayrıca yüksekokulun fiziki bütün imkanlarından da yararlanmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Denizcilik, gemi makine sistemleri, deniz ulaştırması, gemiler ve gemi tipleri, makine bakım onarım alanlarında temel bilgi sahibi olmak ve uygulamalı bilgileri kazanmak
2 Gemi makineleri çeşitleri ve çalışma ilkelerini, Dizel motor çeşitleri ve çalışma ilkelerini, Gemi yardımcı makinelerini ve çalışma ilkelerini bilir.
3 Gemi yardımcı makinelerinin operasyonu yapar.
4 Gemilerde bulunan tamir bakım araç ve gereçleri kullanır.
5 Bağımsız çalışabilir.
6 Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilir.
7 Yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
8 Gemilerde olası problemlere yeni tasarımlar ve çözüm yolları bulabilir.
9 Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
10 Birlikte çalışmaya yatkın olur.
11 Alanı ile ilgili gelişmeleri ve yeni uygulamaları takip eder. Bunları alanında uygular.
12 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve bunları paylaşır.
13 Temel mühendislik bilgilerini çalışma ortamınla ilişkilendirir.
14

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTB1012015934 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
GMK1212015934 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I Zorunlu 3 0 0 3
GMK1072015934 DENİZCİLİK KİMYASI Zorunlu 2 0 0 2
GMK1092015934 DENİZDE EMNİYET I Zorunlu 4 2 0 5
GMK1192015934 FİZİK VE MEKANİK BİLİMLER Zorunlu 2 2 0 3
GMK1052015934 GEMİ MAKİNELERİNE GİRİŞ Zorunlu 2 1 0 3
YDB1032015934 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 0
GMK1132015934 MALZEME BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
GMK1112015934 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 3
GMK1172015934 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Zorunlu 2 1 0 3
TDB1012015934 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTB1022015934 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
GMK1082015934 DENİZ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
GMK1062015934 DENİZDE EMNİYET II Zorunlu 2 2 0 3
YDB1042015934 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 0
SEC2015934_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇB102 SEÇMELİ2 Seçmeli 0 0 0 0
GMS1142015934 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
GMK1042015934 STATİK VE DİNAMİK Zorunlu 2 0 0 2
GMK1122015934 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
TDB1022015934 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GMK2012015934 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ II Zorunlu 3 0 0 3
GMK2052015934 DİZEL MOTORLARI Zorunlu 2 2 0 5
GMK2032015934 GEMİ MAKİNELERİ OPERASYON VE BAKIMI I Zorunlu 2 2 0 5
GMK2072015934 GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ I Zorunlu 2 2 0 5
GMK2092015934 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 1 1 0 0
GMK23720129340 OTOMATİK KONTROL Zorunlu 2 2 0 3
SEC2015934_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇB201 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GMK2522009934 ATÖLYE Zorunlu 1 3 0 3
GMK2062015934 ATÖLYE Zorunlu 1 3 0 0
GMK2402009934 DENİZDE GÜVENLİK IV Zorunlu 2 0 0 2
GMK2342009934 GEMİ MAKİNELERİ OPERASYON VE BAKIMI II Zorunlu 2 2 0 3
GMK2022015934 GEMİ MAKİNELERİ OPERASYON VE BAKIMI II Zorunlu 2 2 0 5
GMK2082015934 GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ II Zorunlu 2 2 0 5
GMK2362009934 GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ II Zorunlu 2 2 0 3
GMK2042015934 ISI TRANSFERİ Zorunlu 2 0 0 0
GMK2502009934 ISI TRANSFERİ Zorunlu 2 0 0 2
GMK2462009934 PROJE Zorunlu 1 0 0 1
SEC2015934_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇB202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 0SEC2015934_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGMK1162015934 YÜZME Seçmeli 1 1 0 0
SGMK1182015934 TERMODİNAMİK Seçmeli 3 0 0 0
SGMK1202015934 GÜVENLİK VE KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
SGMK1222015934 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 0SEÇB102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC2015934_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGMK2112015934 OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 1 0 0
SGMK2132015934 HİDROLİK VE PNÖMATİK Seçmeli 2 1 0 0
SGMK2152015934 ELEKTRONİK VE ELEKTROTEKNİK Seçmeli 2 1 0 0
SGMK2172015934 BUHAR VE GAZ TÜRBİNLERİ Seçmeli 2 1 0 0SEÇB201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GMK2572009934 GÜVENLİK VE KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
GMK2592009934 GEMİ İNŞA Seçmeli 3 0 0 0
SD43720129340 MESLEKİ RUSÇA II Seçmeli 2 0 0 0
SGMK4472014934 DENİZ SİGORTALARI Seçmeli 2 0 0 0SEC2015934_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGMK2102015934 SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SGMK2122015934 ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ Seçmeli 3 0 0 0
SGMK2142015934 GEMİ İNŞA Seçmeli 2 0 0 0
SGMK2162015934 PERSONEL İDARESİ Seçmeli 2 0 0 0
SGMK2182015934 SÖRVEY İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SGMK2202015934 MEKANİK VE HİDROMEKANİK Seçmeli 3 0 0 0SEÇB202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS