Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Meslek Yüksekokulumuz Ordu Üniversitesine bağlı olarak 31.03.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 2547 sayılı Kanun’un ile 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi hükmü uyarınca kurulmuştur.

Kazanılan Derece


Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM sınavı ve sınavsız geçiş.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programa kayıt yaptırabilmek için orta öğretim mezunu olmak gerekmektedir. Meslek lisesi mezunlarının sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezun olmaları gerekmektedir. Belirtilen programlar dışında kalan öğrenciler programa OSYM sınavı ile yerleştirilebilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ordu Üniversitesi‘nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Program Profili


Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı; engelli bakımı eğitimi ile engelli bakım bilgi ve tekniklerini kullanarak, engelli ve rehabilitasyona muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelecek kaygısından arındırma, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulayan bireylerin yer aldığı bir programdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Programdan mezun olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Belediyelerde, Hastanelerde, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Özel Kurumlarda bulunan engelliye yönelik hizmet alanlarında çalışabilir. Huzurevlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, engelli için gündüz merkezlerinde, hospicelerde, sağlık birimlerindeki engelliye yönelik uygulamalarda, evde bakım hizmetlerinde uzman gözetiminde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Öğrenciler müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamladıktan sonra, Ordu Üniversitesi'nin geçerli yönetmeliğine göre minimum ortalamayı karşıladığında mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı; Öğr. Gör. Çiğdem İNAN cigdeminan@odu.edu.tr Tel:04523712770 (4821) Adres: Ada Mahallesi İkizce Meslek Yüksekokulu İkizce /ORDU

Bölüm Olanakları


Yüksekokulumuz 8000 m2’lik bir alan üzerinde 4250 m2’lik bir kapalı alan içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İçerisinde idare binası, sosyal tesisler(Konferans salonu, yemekhane, öğrenci kantini) ve içinde derslikler, laboratuarlar ile öğretim elemanı bürolarının bulunduğu hizmet binasından oluşmaktadır. Derslikler binasının içinde 15 adet dershane, 2 laboratuar, 1 kütüphane ve 1 adet de okuma salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olma.
2 Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak
3 Engelli bakım ve rehabilitasyon alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek.
4 Engellilerin rehabilitasyonu ile ilgili temel kavramlarını bilmek.
5 Engellilerin eğitim ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayabilecek uygun rol modeli geliştirebilmek
6 Analitik düşünebilmek.
7 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak.
8 Takım çalışması yapabilmek
9 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
10 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
11 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
12 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 Engellilerin bilişsel, duyuşsal, psiko motor gelişimine uygun etkinlikler hazırlamak.
14 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
15 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
16 Türkiye’de ve dünyada mesleki hizmet içi etkinliklere katılmak, teknolojik gelişmeleri izlemek, bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine sahip olmak.
17 Geliştirici etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
18 Toplum, aile ve engelli ilişkisini tanımak, aile katılımlı etkinlikler düzenlemek.
19 Engellilere yönelik uygun bakım ve rehabilitasyon etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
20 Engellilere yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
21 Engellilerin beslenme ve rehabilitasyon programlarını takip etmek.
22 Engellilerin Eğitsel gereksinimlerinin belirlenmesine destek olmak.
23 Engelli ve Ailelerinin sağlığını korumaya yönelik tedbirler almak.
24 Engelli hakları ile ilgili uygulamaları takip etmek.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EBR1012014873 ANATOMİ Zorunlu 3 0 0 4
AİİT1012014873 ATATÜRK İLK.VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
EBR1052014873 ENGEL GRUPLARI VE ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 4 0 0 4
EBR1032014873 FİZYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
EBR1072014873 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
SEÇ2014873_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
TD1012014873 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
YD1012014873 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1022014873 ATATÜRK İLK.VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
EBR1082014873 ENGELLİLERDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Zorunlu 2 1 0 5
EBR1102016873 ENGELLİLERDE BAKIM VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARINA GİRİŞ Zorunlu 3 2 0 0
EBR1062014873 HASTALIK BİLGİSİ Zorunlu 4 0 0 6
EBR1042014873 İLK YARDIM Zorunlu 2 1 0 3
SEÇ2014873_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
TD1022014873 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
YD1022014873 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EBR2012015873 ENGELLİLERDE BAKIM VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI I Zorunlu 4 6 0 8
EBR2012015873 ENGELLİLERDE BAKIM VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI I Zorunlu 4 6 0 8
EBR2092015873 ENGELLİLERDE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
EBR2072015873 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
EBR2052015873 SOSYAL REHABİLİTASYON Zorunlu 2 0 0 4
EBR2032015873 ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ VE REHABİLİTASYONU Zorunlu 3 0 0 5
EBR2032015873 ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ VE REHABİLİTASYONU Zorunlu 3 0 0 5
SEÇ2013872_2_1 seçmeli 2_1 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EBR2022015873 ENGELLİLERDE BAKIM VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI II Zorunlu 4 6 0 7
EBR2102015873 ENGELLİLERDE PSİKO-MOTOR BECERİ GELİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 2
EBR2062015873 FİZİKSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ VE REHABİLİTASYONU Zorunlu 2 0 0 2
EBR2042015873 GÖRME, İŞİTME KONUŞMA ENGELLİLERİN EĞİTİMİ VE REHABİLİTASYONU Zorunlu 3 0 0 3
EBR2082015873 MEŞGULİYET TERAPİSİ VE ORTAM TASARIMI Zorunlu 2 0 0 2
EBR2122015873 PALYATİF BAKIM Zorunlu 2 0 0 2
SEÇ2013872_2_2 seçmeli 2_2 Seçmeli 0 0 0 0
EBR1402014873 STAJ Zorunlu 0 0 0 8SEÇ2014873_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1212015873 AİLE VE ENGELLİ BİREY Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ1112014873 TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ1152014873 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ1172014873 AİLE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇ1192014873 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3SEÇ2014873_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1202016873 ENGELLİ HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ1102014873 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ1122014873 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ1162014873 BAKIM GÜVENCESİ Seçmeli 2 0 0 2SEÇ2013872_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ2012015873 AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ2032015873 BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ2072015873 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇ2092015873 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ2132015873 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2013872_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ2042015873 YARATICI DRAMA Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ2082015873 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇ2102016873 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0