Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Meslek Yüksekokulumuz Ordu Üniversitesine bağlı olarak 31.03.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 2547 sayılı Kanun’un ile 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi hükmü uyarınca kurulmuştur.

Kazanılan Derece


Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Yaşlı Bakımı alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM sınavı ve sınavsız geçiş

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programa kayıt yaptırabilmek için orta öğretim mezunu olmak gerekmektedir. Meslek lisesi mezunlarının sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezun olmaları gerekmektedir. Belirtilen programlar dışında kalan öğrenciler programa OSYM sınavı ile yerleştirilebilirler.

Program Profili


Yaşlı Hizmetleri Bakım Programının eğitim esaslarını yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır. Uygulamalar hastane, huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, v.b. yapılmaktadır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar; yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, hospice (terminal dönemde bakılan yaşlı bakım evi), sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi yerlerde uzman gözetiminde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Yaşlı bakımı programı mezunları, ÖSYM’nin yapmış olduğu Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan aldıkları takdirde; Beslenme ve diyetetik Fizik tedavi ve rehabilitasyon Hemşirelik bölümlerine kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Programdan mezun olabilmek için, Yaşlı Bakım On Lisans Programında yer alan dersler ve uygulamalar (stajlar) ile yaz uygulamasından (yaz stajı) başarılı olunması zorunludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr.Gör. Emel AKTÜRK Tel:04523712770

Bölüm Olanakları


Yüksekokulumuz 8000 m2’lik bir alan üzerinde 4250 m2’lik bir kapalı alan içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İçerisinde idare binası, sosyal tesisler(Konferans salonu, yemekhane, öğrenci kantini) ve içinde derslikler, laboratuarlar ile öğretim elemanı bürolarının bulunduğu hizmet binasından oluşmaktadır. Derslikler binasının içinde 15 adet dershane, 2 laboratuar, 1 kütüphane ve 1 adet de okuma salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur
2 Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak
3 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur
5 Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
6 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
9 Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate almak
10 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak
11 Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak
12 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak
13 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YBP1032015872 ANATOMİ Zorunlu 3 0 0 3
AİİT1012013872 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
YBP1092013872 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
YBP1052015872 FİZYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
SEÇ2013872_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
YBP1072013872 TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK Zorunlu 2 0 0 2
TD1012013872 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YDL1012013872 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
YBP1012016872 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI I Zorunlu 3 4 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1022013872 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
YBP1082013872 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
YBP1042015872 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 3
SEÇ2013872_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
TD1022013872 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YDL1022013872 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
YBP1022016872 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI II Zorunlu 3 4 0 0
YBP1122016872 YAŞLILARDA BULAŞICI HASTALIKLAR Zorunlu 3 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YBP2052014872 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 3
YBP2032015872 FARMAKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
SEÇ2014872_2_1_2K SEÇMELİ_2_1_2K Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014872_2_1_3K SEÇMELİ_2_1_3K Seçmeli 0 0 0 0
YBP2012015872 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI III Zorunlu 3 6 0 8
YBP2072015872 YAŞLILARDA KRONİK HASTALIKLAR Zorunlu 3 0 0 4
YBP2092015872 YAŞLILARDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR Zorunlu 3 0 0 34. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YBP2062014872 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Zorunlu 3 0 0 3
YBP2082014872 GERİATRİK PSİKİYATRİ Zorunlu 3 0 0 3
YBP2042013872 İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 2
SEÇ2014872_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
YBP1142013872 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
YBP2022015872 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI IV Zorunlu 3 6 0 6SEÇ2013872_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1132013872 SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2SEÇ2013872_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1142013872 YAŞLILARDA KORUYUCU HİZMETLER Seçmeli 2 0 0 2
SEC1162015872 MEŞGULİYET TERAPİSİ II Seçmeli 3 0 0 0
SEC1222015872 TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2014872_2_1_2K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2232015872 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2014872_2_1_3K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2152014872 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 3 0 0 3
SEC2172014872 SOSYAL VE FİZİKSEL REHABİLİTASYON Seçmeli 3 0 0 3SEÇ2014872_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2182014872 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 2
SEC2182015872 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
SEC2202015872 DUYGU YÖNETİMİ VE ÖZGÜVEN Seçmeli 3 0 0 0