Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Meslek Yüksekokulumuz Ordu Üniversitesine bağlı olarak 31.03.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 2547 sayılı Kanun’un ile 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi hükmü uyarınca kurulmuştur.

Kazanılan Derece


Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Bankacılık ve Sigortacılık alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programa kayıt yaptırabilmek için orta öğretim mezunu olmak gerekmektedir. Meslek lisesi mezunlarının sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezun olmaları gerekmektedir. Belirtilen programlar dışında kalan öğrenciler programa OSYM sınavı ile yerleştirilebilirler.

Program Profili


Bankacılık ve Sigortacılık programı, bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik altyapıya sahip ara insan gücü yetiştirmek amacı ile bir eğitim planı yürütmektedir. Program, ekonomi, istatistik, finans, yönetim, hukuk, matematik derslerinin yanı sıra bankacılık ve sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik zorunlu dersler içermektedir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyenler mezunlar ise, sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


öğrenciler müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamladıktan sonra, Ordu Üniversitesi'nin geçerli yönetmeliğine göre minimum ortalamayı karşıladığında mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Koordinatör Öğr.Gör. Fatih AKBAŞ fatihakbas@odu.edu.tr Tel:04523712770(4811) Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Hüseyin KOÇAK huseyinkocak@odu.edu.tr Tel:04523712770(4818) Adres: Ada Mahallesi İkizce Meslek Yüksekokulu İkizce /ORDU

Bölüm Olanakları


Yüksekokulumuz 8000 m2’lik bir alan üzerinde 4250 m2’lik bir kapalı alan içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İçerisinde idare binası, sosyal tesisler(Konferans salonu, yemekhane, öğrenci kantini) ve içinde derslikler, laboratuarlar ile öğretim elemanı bürolarının bulunduğu hizmet binasından oluşmaktadır. Derslikler binasının içinde 15 adet dershane, 2 laboratuar, 1 kütüphane ve 1 adet de okuma salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Bankacılık ve sigortacılık konularında yeterli altyapıya sahip olur, bu alandaki temel teknik kavramlara hakim olur ve bu bilgileri kullanabilme becerisine sahip olur, alanıyla ilgili dökümanları tanır ve yönetir.
2 Bankacılık ve sigortacılığı düzenleyen mevzuat konusunda genel çerçevede bilgi sahibi olur ,bir bankacılık - sigortacılık işleminin başlangıcından sonuçlanmasına kadar tüm sürecini yönetebilecek yeterliliğe sahip olur, gerekli mevzuat ve işlemleri uygulama becerisi kazanır ve çeşitli sorunları çözebilir
3 Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili proje ve uygulamaları arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
4 Bilişim teknolojilerini etkin kullanma ve bu amaçla kaynak araştırması yapar.
5 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi,sorumluluk alma özgüveni ,mesleki ve etik sorumluluk bilinci oluşturur.
6 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ,bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve sürekli yeniler.
7 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek
9 Bankacılık ve sigortacılık işlem ve uygulamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur
10 İnsiyatif kullanabilir ,alanıyla ilgili olarak bilimsel özgüven oluşturur, yaratıcılık becerisi kazandırır , sözlü ve yazılı etkin iletişim becerisine , yazılı ve sözlü sunum yapabilme yeteneğine sahip olur
11 Teorik ile pratik arasında bağ kurabilme yetisini geliştirir.
12 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
14 Proje yönetimi,işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı,çevre ve iş güvenliği konularında bilinç, bankacılık ve sigortacılık uygulamalamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık oluşturur.
15 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve Inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olur
16 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.
17 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1012013871 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
BSP1012013871 BANKACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ Zorunlu 3 0 0 4
BSP1052013871 GENEL HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 4
BSP1072013871 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 1 0 5
BSP1032013871 İKTİSADA GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 4
YDL1012013871 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
SEC2013871_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
BSP1092013871 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
TD1012013871 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1022013871 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
BSP1082014871 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 4
BSP1062014871 İKTİSADA GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 4
YDL1022013871 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
SEC2013871_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
BSP1022014871 SİGORTACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
BSP1042014871 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
TD1022013871 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BSP2012014871 BANKACILIK Zorunlu 3 0 0 4
BSP2012016871 BANKACILIK Zorunlu 3 0 0 0
BSP2052014871 BANKACILIK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
BSP2132016871 BANKACILIK VE SİGORTACILIK HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
BSP2072014871 FİNANSAL PİYASALAR Zorunlu 3 0 0 4
BSP2032014871 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 4
BSP2092014871 PARA BANKA VE KREDİ Zorunlu 3 0 0 4
SEÇ2014871_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
BSP2112014871 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I Zorunlu 2 0 0 24. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BSP2322016871 BANKACILIKTA KREDİLENDİRME VE KREDİ ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 0
BSP2022013871 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Zorunlu 3 0 0 3
BSP2082013871 HASAR VE RİSK YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
BSP2042014871 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 2 0 0 2
SEÇ2014871_2_2_2K SEÇMELİ_2_2_2K Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014871_2_2_3K SEÇMELİ_2_2_3K Seçmeli 0 0 0 0
BSP2122014871 SİGORTA HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
BSP2062014871 SİGORTA PAZARLAMASI Zorunlu 2 0 0 2
BSP2342016871 SİGORTA TÜR VE ANALİZLERİ Zorunlu 3 0 0 0
BSP2302013871 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
BSP2102014871 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II Zorunlu 2 0 0 2SEC2013871_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1132013871 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
SEC1172014871 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
SEC1192016871 BEDEN EĞİTİMİ I Seçmeli 1 1 0 0SEC2013871_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1102013871 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
SEC1122013871 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
SEC1182014871 ELEKTRONİK TİCARETE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 3SEÇ2014871_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2132013871 VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 3
SEC2212014871 KIYMETLİ EVRAKLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 3
SEC2232014871 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 3SEÇ2014871_2_2_2K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2142014871 AB - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 2SEÇ2014871_2_2_3K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2202015871 GÜNCEL EKONOMİK KONULAR Seçmeli 3 0 0 0
SEC2242014871 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 3