Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


2014-2015 eğitim öğretim yılında Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı 40 öğrenci kontenjanı ile eğitim öğretime açılmıştır. Yaklaşık 2500 m2 bir alan içerisinde içinde 3 katlı 1500 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet Yemekhane bulunmaktadır.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Avclık ve Yaban Hayatı alanında önlisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, ODÜ ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, ODÜ ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bilgi Yönetimi Programı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 30 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçerli not almak,

Program Profili


Avclılık ve Yaban Hayatı Önlisans Programı, 2014 yılında Ordu Üniversitesi Akkuş MYO bünyesinde açılan bir programdır. Avclılık ve Yaban Hayatı Önlisans Programı Ordu Üniversitesi'nde yaygın eğitim alanında diplomaya yönelik bir program olarak açılmıştır. Avclılık ve Yaban Hayatı Programı, ekosistemleri, doğal hayatta yaşayan canlıları tanımaya ve korumaya yönelik eğitimlerin verildiği sonuçta doğa sevgisini benimseyen, doğayı koruyan bireylerin yetiştirilmesini hedef alan bir programdır. Bu programda okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Programın öğrenci kontenjanı örgün öğretimde 40 öğrencidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları koşulu ile lisans programlarında öğrenim görebilirler. Orman Mühendisliği bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimine devam edebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde EDEN, mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler meslek elemanı unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr. Gör. Dr. Burcu DEMİREL burcudemirel@odu.edu.tr TELEFON : 0 (452) 324 10 63 / 3327 Faks : 0 (452) 324 10 65 E-Posta:akkusmyo@odu.edu.tr Akkuş Meslek Yüksekokulu Akkuş/ORDU

Bölüm Olanakları


Yaklaşık 2500 m2 bir alan içerisinde içinde 3 katlı 1500 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve Yemekhane bulunmaktadır.

Bölüm Olanakları


Yaklaşık 2500 m2 bir alan içerisinde içinde 3 katlı 1500 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve Yemekhane bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Avcılık ve Yaban hayatı programından mezun olan öğrenciler Orman Bakanlığına bağlı birimlerde, Orman Muhafaza Müdürlüklerinde, ormancılık sektöründe uygulayıcı personel olarak çalışabilirler.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Ekosistemlerin yapısındaki ekolojik birimler, bileşenler ve birbirleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme.
2 Orman ve yaban hayatı amenajmanı ile korunan alan tayini ve yönetiminin temel esaslarını öğrenerek koruma-kullanma ve sürdürülebilir gelişim felsefesini kazanmış olma.
3 Ormancılık ve yaban hayatı uygulamalarında çağdaş teknoloji ve uygun yöntemleri, gerekli araç ve gereçleri kullanabilme.
4 Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyocoğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma.
5 Yaban hayvanlarının çeşitliliği, envanteri, hastalıkları, korunması, nakledilmesi, üretilmesi, izlenmesi, habitatlarının iyileştirilmesi, yapay ve doğal avlaklar, kontrollü avcılık, pazarlama usulleri, av ve yaban hayatı turizmi konularında bilgi ve beceriye sahip olma.
6 Ekosistemlerin yapısındaki ekolojik birimler, bileşenler ve birbirleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme.
7 Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyocoğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma.
8 Doğada zor koşullarda çalışabilme, alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
9 Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımında yeterli düzeye ulaşmış olma.
10 Alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olma.
11 Orman ve yaban hayatı amenajmanı ile korunan alan tayini ve yönetiminin temel esaslarını öğrenerek koruma-kullanma ve sürdürülebilir gelişim felsefesini kazanmış olma.
12 Günün getirmiş olduğu fırsatları değerlendirerek, bulunduğu kurum içerisinde ya da bireysel olarak sorumluluk üstlenerek, girişimcilik faaliyetlerinde bulunmak
13 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
14 Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımında yeterli düzeye ulaşmış olma.
15 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
16 Ormancılık ve yaban hayatı uygulamalarında çağdaş teknoloji ve uygun yöntemleri, gerekli araç ve gereçleri kullanabilme.
17 Ulusal ve uluslararası çevre ve ormancılık politikalarını, yasalar ve diğer yazılı hukuk kuralları ile yükümlülükleri kavrayabilme
18 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
19 Yaban hayvanlarının çeşitliliği, envanteri, hastalıkları, korunması, nakledilmesi, üretilmesi, izlenmesi, habitatlarının iyileştirilmesi, yapay ve doğal avlaklar, kontrollü avcılık, pazarlama usulleri, av ve yaban hayatı turizmi konularında bilgi ve beceriye sahip olma.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012015852 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
ATİT1012017852 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
TİT1012014852 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
SAAYH1032014852 ATICILIK Zorunlu 3 0 0 3
YBH1052017852 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 0
AAYH1052014852 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 3
SAAYH1012014852 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 3
AYH1032015852 BOTANİK Zorunlu 3 1 0 0
YBH1092017852 DOĞA KORUMA VE BİYOÇEŞİTLİLİK Zorunlu 2 1 0 0
AAYH1032014852 EKOLOJİ Zorunlu 2 1 0 3
AAYH1012014852 GENEL ZOOLOJİ Zorunlu 4 0 0 4
AAYH1112014852 HAYVAN DAVRANIŞLARI Zorunlu 2 0 0 2
YBH1032017852 JEOLOJİ VE HARİTA BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
AYH1052015852 JEOLOJİ VE HARİTA BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
SAAYH1052014852 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
AYH1112015852 ORMANCILIK BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 0
AAYH1092014852 OTSU BİTKİLER Zorunlu 2 1 0 3
SEÇ2017852_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2015852_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
AYH1092015852 TEMEL MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 0
ATDK1012017852 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
TDK1012015852 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
TDK1012015852 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
TDK1012014852 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
SAAYH1072014852 YABAN HAYATI EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
AYH1072015852 YABAN HAYVANLARI BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 0
YBH1072017852 YABAN HAYVANLARI BİLGİSİ Zorunlu 3 1 0 0
AAYH1072014852 YABAN HAYVANLARI BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 3
YDI1012015852 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 0
AYDİ1012017852 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 0
YDI1012014852 YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 0
AYH1012015852 ZOOLOJİ Zorunlu 3 1 0 0
YBH1012017852 ZOOLOJİ Zorunlu 3 1 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1022015852 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
TİT1022014852 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
AAYH1082014852 AV VE YABAN HAYATI MEVZUATI Zorunlu 3 0 0 0
AYH1082015852 AV VE YABAN HAYATI MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 0
SAAYH1062014852 AVLAK YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
AYH1022015852 BİTKİ EKOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 0
AYH1062015852 BİTKİ SİSTEMATİĞİ Zorunlu 2 1 0 0
SAAYH1042014852 ÇEVRE KORUMA Zorunlu 3 0 0 0
SAAYH1022014852 DOĞA VE AV TURİZMİ Zorunlu 3 0 0 0
AAYH1022014852 GENETİK Zorunlu 3 0 0 0
AYH1102015852 HAYVAN DAVANIŞI Zorunlu 2 1 0 0
AYH1042015852 HAYVAN EKOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 0
AAYH1042014852 ODUNSU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ Zorunlu 2 1 0 0
SEÇ2015852_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
2014852 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
BİP1102015852 STAJ I Zorunlu 0 0 0 0
AAYH1062014852 SULAK ALANLAR Zorunlu 2 1 0 0
TDK1022015852 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
TDK1022014852 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 0
YDI1022015852 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 0
YDI1022014852 YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAAYH2012014852 AV HAYVANLARININ İZLENMESİ VE TRANSFERİ Zorunlu 3 0 0 0
AYH2052015852 BİYOÇEŞİTLİLİK Zorunlu 2 1 0 0
SAAYH2052014852 ÇEVRE KİRLİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
AYH2152015852 GİRİŞİMCİLİK I Zorunlu 2 0 0 0
AAYH2072014852 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 0
AAYH2132014852 HAYVAN BESLEME Zorunlu 3 0 0 0
AAYH2052014852 İÇSU ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 1 0 0
SAAYH2032014852 İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 0
AYH2132015852 KORUNAN ALANLAR YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
AAYH2112014852 KORUNAN ALANLAR YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
AYH2032015852 MÜZE TEKNİĞİ Zorunlu 1 1 0 0
AAYH2012014852 POPULASYON GENETİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
AAYH2092014852 POPULASYONLARIN DÜZENLENMESİ Zorunlu 3 0 0 0
SEÇ2016852_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
AYH2112015852 SİLVİKÜLTÜR Zorunlu 2 1 0 0
AYH2012015852 TÜRKİYE’NİN AV HAYVANLARI Zorunlu 3 0 0 0
AAYH2032014852 YABAN HAYVANLARI ENVANTERİ Zorunlu 2 1 0 0
AYH2072015852 YABAN HAYVANLARI REHABİLİTASYONU VE HAYVAN HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 0
AYH2092015852 YABAN HAYVANLARININ BESLENMESİ VE ÜRETİMİ Zorunlu 2 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AYH2022015852 AV HAYVANLARININ İZLENMESİ VE TRANSFERİ Zorunlu 1 1 0 0
AAYH2082014852 AVCILIK VE YABAN HAYATI HUKUKU Zorunlu 4 0 0 0
AYH2122015852 AVCILIK VE YABAN HAYATI HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
AAYH2102014852 AVLANMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 0
AYH2142015852 AVLANMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 0
SAAYH2042014852 BİTKİ KORUMA Zorunlu 3 0 0 0
AYH2042015852 BİYOCOĞRAFYA Zorunlu 2 1 0 0
AAYH2022014852 BİYOLOJİK MÜZE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
SAAYH2122014852 ENTOMOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
SAAYH2062014852 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Zorunlu 3 0 0 0
AYH2182015852 GİRİŞİMCİLİK II Zorunlu 2 0 0 0
AYH2062015852 HERBARYUM TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 0
AYH2082015852 ORMAN ENTOMOLOJİSİ Zorunlu 1 1 0 0
SAAYH2022014852 ORMANCILIK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 0
SEÇ2016852_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
BİP2102015852 STAJ 2 Zorunlu 0 0 0 0
SAAYH2102014852 SU ÜRÜNLERİ VE HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 0
AYH2102015852 SUCUL EKOSİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 0
AYH2162015852 TÜRKİYE ENDEMİKLERİ VE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN TÜRLER Zorunlu 2 0 0 0
AAYH2062014852 YABAN HAYVANLARI HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 0
AAYH2042014852 YABAN HAYVANLARI ÜRETİMİ Zorunlu 3 1 0 0
SAAYH2082014852 YANGIN EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0SEÇ2015852_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAYH1012015852 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SAYH1032015852 ATICILIK Seçmeli 3 0 0 0
SAYH1052015852 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
SAYH1072015852 BİTKİ KORUMA Seçmeli 3 0 0 0
SAYH1092015852 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 0 0
SAYH1112015852 MAMMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2017852_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1012017852 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 0
SEC1032017852 TEMEL MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 0
SEC1052017852 ORMAN VE YABAN HAYATI Seçmeli 2 0 0 0
SEC1072017852 ORMANCILIK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2015852_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAYH1022015852 DOĞA VE AV TURİZMİ Seçmeli 3 0 0 0
SAYH1042015852 DOĞA KORUMA Seçmeli 3 0 0 0
SAYH1062015852 AVLAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
SAYH1082015852 PALLİNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
SAYH1102015852 ORMAN EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SAYH1122015852 ORNİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2016852_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAYH2012015852 DOĞA VE AV FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
SAYH2032015852 YABAN HAYVANLARI SAYIM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SAYH2052015852 ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SAYH2072015852 ARAZİ VE KAMP TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SAYH2092015852 YABAN HAYATI AMENAJMANI Seçmeli 3 0 0 0
SAYH2112015852 ORMAN HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
SAYH2132015852 PROJE UYGULAMA Seçmeli 3 0 0 0
SAYH2152015852 İÇ SU ÜRÜNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SAYH2172015852 AVCILIK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2016852_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAYH2022015852 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
SAYH2042015852 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
SAYH2062015852 TOPRAK BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SAYH2082015852 YANGIN EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SAYH2102015852 BİTKİ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SAYH2122015852 YABAN HAYATI VE YAŞAM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0