Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Kuruluş


2013-2014 eğitim öğretim yılında Bilgi Yönetimi Bölümü 40 öğrenci kontenjanı ile eğitim öğretime açılmıştır.Yaklaşık 2500 m2 bir alan içerisinde içinde 3 katlı 1500 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet Yemekhane bulunmaktadır.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bilgi Yönetimi alanında önlisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, ODÜ ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bilgi Yönetimi Programı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 30 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçerli not almak,

Program Profili


Bilgi Yönetimi Önlisans Programı, 2013 yılında Ordu Üniversitesi Akkuş MYO bünyesinde açılan bir programdır. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Ordu Üniversitesi'nde yaygın eğitim alanında diplomaya yönelik bir program olarak açılmıştır. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bilgi çalışanı olarak nitelendirilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik bir programdır. Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır.Programın öğrenci kontenjanı örgün öğretimde 40 öğrencidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Programdan mezun olan öğrenciler " Bilgi Yönetimi Meslek Elemanı " unvanı alacaklardır. Öğrenciler mezun olduktan sonra, kamu ve özel sektöre ait işletmelerin birçok departmanında ara eleman olarak çalışabileceklerdir. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bilgi çalışanı olarak nitelendirilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik bir programdır. Bilgi işçilerinin ortak özelliği, yaptıkları iş ne olursa olsun, günlük faaliyetlerinin önemli bölümü bilgiyi oluşturmak, bilgiye erişmek, bilgi üzerinde işlemler gerçekleştirerek bilgiyi dönüştürmek, bilgiyi iletmek ve bilgiyi saklamak gibi temel işlemlerden oluşmaktadır. Amaç Bilgi Yönetimi Önlisans Programının amacı öğrencilerine; İşletmelerde güncel yazılımları etkin ve verimli kullanma becerisi kazandırmak, İşletmelerde Bilgi Yönetimi kavramları ve deneyimini kazandırmak, İnternet ortamında kurumsal iletişim ve birlikte çalışma deneyimi kazandırmak, İnternet ortamında girişim ve yönetim için gerekli deneyimleri kazandırmak olarak özetlenebilir. Öğrencilerin büro yazılımlarında uzmanlaşmalarını uzaktan öğretim yöntemleriyle sağlayabilmek. Günümüzde büro yazılımları alanında yaygın olarak MS Office yazılımı kullanılmaktadır. MS Office kullanıcılarının, alandaki bilgi ve becerilerini belgelemek için sertifika sahibi olması önem taşımaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları koşulu ile lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimine devam edebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler meslek elemanı unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Bölüm Olanakları


Yaklaşık 2500 m2 bir alan içerisinde içinde 3 katlı 1500 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve Yemekhane bulunmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr.Gör. Gökhan Alper Figen galperfigen@odu.edu.tr Telefon : 0 (452) 324 10 63 / 3327 Faks : 0 (452) 324 10 65 E-Posta:akkusmyo@odu.edu.tr Akkuş Meslek Yüksekokulu Akkuş/ORDU

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Bilgisayar temel kullanım bilgilerine sahip olma.
2 Temel matematiksel ve fiziksel konularda bilgi sahibi olur
3 İşletme kuruluş işlemleri ve işletme yönetim faaliyetlerine katılım işlemlerini yapmak
4 Hukuki sorumlulukları yerine getirmek, hukukun temel kavramlarını, hukuk sistemini, hak tanımı ve türlerini tanımak
5 Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. Gündelik ve mesleki alanda Türkçe'yi etkin kullanmak
6 İş güvenliği konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak
7 IT alanında bilgi sahibi olma ve kendini güncelleyebilme
8 Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir
9 Kelime işlemci, hesap tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar, kullanır ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak program üretir.
10 Bilgisayar programcılığı alanında algoritma hazırlama becerisine sahip olması
11 Kalite güvence ve standartlarını bilip kurumsal alanda uygulayabilmesi
12 Girişimcilik yeteneklerine sahip olarak organizasyon yönetimi
13 Veritabanlarına hakim olmak, veri yığınlarını tasnif edebilme ve veri madenciliği yapabilme
14 Öğrendiği teorik bilgileri kendi alanında uygulayabilmesi ve diğer kişilere öğretebilmesi
15 Empati yeteneği yüksektir.
16 Takım çalışmasına açıktır.
17 Günün getirmiş olduğu fırsatları değerlendirerek, bulunduğu kurum içerisinde ya da bireysel olarak sorumluluk üstlenerek, girişimcilik faaliyetlerinde bulunmak
18 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
19 Günümüz bilgi teknolojisi takibini yapabilme ve kendi bilgilerini güncelleme
20 Üst, ast ve çalışma arkadaşları ile etkin iletişim yetisine sahiptir.
21 İş ve toplum ahlakına uygun davranır.
22 E-ticaret faaliyetlerini planlamak ve yürütmek
23 Karşılaşılan problemlere efektif çözüm üretebilme
24 İnternet programcılığı hakkında yeterli seviyede bilgi ve beceri sahip olur ve bilgi becerilerini kullanarak web sayfası tasarlayabilir
25 İletişim türlerini kullanmak, beden dili ile iletişime hakim olmak, kitle iletişimi ile ilgili bilgi sahibi olmak
26 Hem teknik hem de işletme yönetimi tarafında hareket edebilme yeteneğine sahiptir. Çok yönlüdür.
27 Yeniliklere açık ve uygulanmasında öncüdür
28 İnternet kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olması, istediği bilgiye ulaşabilmesi
29 İşletme Yönetimi ve Organizasyonu hakkında yeterli seviyede bilgi ve beceri sahip olur ve bilgi becerilerini kullanarak web sayfası tasarlayabilir

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİP1032015851 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Zorunlu 2 2 0 0
BLY1012017851 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Zorunlu 1 1 0 0
AİTT1012013851 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
AİT1012017851 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
Aİ1012015851 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
BLY1052017851 BİLGİ YÖNETİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
BYP1032013851 BİLGİ YÖNETİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
BİP1012015851 BİLGİSAYARA GİRİŞ I Zorunlu 2 1 0 0
BYP1012013851 BİLGİSAYARA GİRİŞ I Zorunlu 2 1 0 3
BYP1072013851 GENEL HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
BYP1092013851 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 4
BİP1072015851 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 4
BLY1072017851 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 0
BLY1092017851 GRAFİK UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 0
BİP1052015851 GRAFİK UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 0
BYP1052013851 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
SEC1132013851 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Zorunlu 2 1 0 3
SEÇ2015851_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
BLY1032017851 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 1 0 0
TKD1012017851 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
TD1012013851 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
TDK1012015851 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
SEC1112013851 WEB EDİTÖRÜ Zorunlu 2 1 0 3
YBD1012015851 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 0
YAD1012017851 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 0
YD1012013851 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 42. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİP1042015851 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II Zorunlu 2 2 0 0
BYP1082013851 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
BİP1082015851 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 0
AİTT1022013851 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
Aİ1022015851 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
BYP1022013851 BİLGİSAYARA GİRİŞ II Zorunlu 2 1 0 3
BİP1022015851 BİLGİSAYARA GİRİŞ II Zorunlu 2 1 0 0
BİP1062015851 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 0
BYP2092013851 GRAFİK UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 4
BYP1062013851 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 3
SEC1122013851 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
SEC1142013851 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II Zorunlu 2 1 0 3
BYP1102013851 PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
SEÇ2015851_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
BİP1102015851 STAJ I Zorunlu 0 0 0 0
TDK1022015851 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
TD1022013851 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YBD1022015851 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 0
YD1022013851 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 33. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BYP2052013851 BİLGİ YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 3
BYP2052013851 BİLGİ YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 3
BİP2052015851 BİLGİ YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 0
BYP2142013851 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 3
BYP2062013851 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
BYP2062013851 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
BYP2112013851 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 2
BYP2112013851 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 2
BİP2072015851 İŞLETMELERDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 0
BYP2072013851 İŞLETMELERDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
SEC2192013851 KONUŞMA VE YAZMA TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 3
SEC2192013851 KONUŞMA VE YAZMA TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 3
SEC2172013851 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
BYP2012013851 PROJE PLANLAMASI VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 3
BİP2012015851 PROJE PLANLAMASI VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 0
BYP2012013851 PROJE PLANLAMASI VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 3
SEÇ2016851_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
BİP2032015851 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 0
BYP2032013851 VERİ TABANLI YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
BİP2112015851 WEB EDİTÖRÜ Zorunlu 2 1 0 0
BYP2152013851 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 0 0 24. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BYP2122013851 BİLGİ TOPLUMU POLİTİKASI Zorunlu 2 0 0 2
BİP2102015851 BİLGİ TOPLUMU POLİTİKASI Zorunlu 2 0 0 0
BİP2142015851 E-TİCARET Zorunlu 2 1 0 0
BYP2102013851 İNTERNET PROGRAMCILIĞI Zorunlu 2 1 0 3
BİP2082015851 İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Zorunlu 2 1 0 0
BYP1042013851 İŞLEM TABLOLARI Zorunlu 2 1 0 4
SEC2182013851 İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI Zorunlu 2 1 0 2
BİP2022015851 MASAÜSTÜ YAYINCILIK Zorunlu 2 1 0 0
SEC2162013851 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
BYP2022013851 OFİS UYGULAMALARINI GELİŞTİRME Zorunlu 2 1 0 3
BİP2042015851 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE BİLGİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 0
BYP2042013851 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE BİLGİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 2
SEÇ2016851_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
ST2002013851 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
BİP2162015851 STAJ II Zorunlu 0 0 0 0
BYP2082013851 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
BİP2062015851 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
BİP2122015851 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 0
BYP2132013851 YÖNETİM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3SEÇ2015851_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1012015851 BİLGİ YÖNETİMİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0
SEC1032015851 MATEMATİK I Seçmeli 2 0 0 0
SEC1052015851 GENEL HUKUK Seçmeli 2 0 0 0
SEC1072015851 İŞARET DİLİ VE EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 0 0SEÇ2015851_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1022015851 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC1042015851 MATEMATİK II Seçmeli 2 0 0 0
SEC1062015851 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC1082015851 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC1102015851 KLAVYE TEKNİĞİ Seçmeli 1 1 0 0SEÇ2016851_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2012015851 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 0 0
SEC2032015851 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC2052015851 DİKSİYON EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 0 0
SEC2072015851 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2016851_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2022015851 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC2042015851 MOBİL PROGRAMLAMA Seçmeli 1 1 0 0
SEC2062015851 İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI Seçmeli 1 1 0 0
SEC2082015851 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 0