Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Turizm ve Otel işletmeciliği programı 1994 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece


120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı Ön Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Program Profili


İnsan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı olan bu program, Turizm Otel İşletmeciliği ve Seyahat Sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip olan öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Bu süreçte, teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğitim verilmektedir. Programın I. ve II. Öğretiminin her birine yaklaşık 55 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, ikinci sınıfta, zorunlu derslerinin yanında ayrıca 8 kredilik İşyeri Eğitimi yada mesleki anlamda bilgilerini arttıracak seçimlik dersler alabilmektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 50 işgününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, konaklama işletmeleri, tur operatörleri ve seyahat acentaları ile yiyecek-içecek işletmeleri ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

Mezuniyet Koşulları


Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Koordinatörü Yrd. Doç Dr. Saffet SARI Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bucak Mahallesi Serdarzade Mustafa Efendi Cad. No:1 Merkez / ORDU Telefon : 0 (452) 223 14 86 Faks : 0 (452) 225 29 83 E-Posta:sbmyo@odu.edu.tr saffetsari@gmail.com

Bölüm Olanakları


Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı kadrosunda 2 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır. İnternet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve konferans salonu bulunmaktadır. Projeksiyon ve internet bağlantısı gibi teknik donanımlarla sınıflarda eğitim verilmektedir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
2 Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
3 Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
4 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
5 Turizm ve Otel işletmelerinin temel faaliyet konularını öğrenmek, etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
6 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
7 Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
8 Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
9 Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAITB19120109228 ATATÜRK İLK VE İNK TARİHİ-ı Zorunlu 2 0 0 3
TUR1692014849 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 4 0 0 4
TUR1672014849 GENEL MUHASEBE Zorunlu 2 0 0 0
TUR109201292280 GENEL TURİZM Zorunlu 2 0 0 0
GSEÇ2014849_1_1 GSEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
TUR1612014849 MENÜ PLANLAMA Zorunlu 3 1 0 4
TUR1632014849 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Zorunlu 3 0 0 0
SECTOİ 101 SEÇMELİ1 Seçmeli 0 0 0 0
İTDB10120109228 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
İYDB11520109228 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19220109228 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. Zorunlu 2 0 0 2
TUR1622014849 KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 1 0 4
TUR1682014849 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
SECTOİ102 SEÇMELİ II Seçmeli 0 0 0 0
STAJ1022014849 STAJ - I Zorunlu 0 0 0 0
TUR1662014849 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 0
İTDB10220109228 TÜRK DİLİ Zorunlu 2 0 0 2
İYDB11620109228 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 3
TUR1642014849 YİYECEK İÇECEK SER. - I Zorunlu 3 1 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR2772015849 ARAŞ.YÖN. VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
TUR207201292280 İŞ ORGANİZASYONU Zorunlu 2 0 0 3
TUR2752015849 MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 0
SECTOİ201 SEÇMELİ III Seçmeli 0 0 0 0
TUR2632014849 TUR OPER. VE SEY.ACENTECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
TUR209201292280 TURİZM COĞRAFYASI I Zorunlu 2 0 0 0
TUR2612014849 TURİZM MEVZUATI Zorunlu 3 0 0 0
TUR2732014849 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ - II Zorunlu 3 1 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR2622014849 İŞÇİ SAĞ. VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
TUR2702014849 MESLEKİ YABANCI DİL - II Zorunlu 4 0 0 0
TUR2682014849 OTEL OTOM. SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 0
SECTOİ202 SEÇMELİ IV Seçmeli 0 0 0 0
STJ200201292280 STAJ-II Zorunlu 0 0 0 0
TUR2662014849 TURİZM COĞRAFYASI II Zorunlu 2 0 0 0
TUR2642014849 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 4 0 0 0
TUR2722014849 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Zorunlu 2 1 0 0GSEÇ2014849_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSEC1932014849 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 0 0
GSEC1952014849 MÜZİK Seçmeli 1 1 0 0
GSEC1972014849 RESİM Seçmeli 1 1 0 0SECTOİ 101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1612014849 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC1632014849 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC1652014849 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
SEC1672014849 İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0SECTOİ102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1622014849 REKREASYON VE ANİMASYON Seçmeli 3 0 0 0
SEC1642014849 TURİZM VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 0
SEC1662014849 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 0
SEC1682014849 ÖZEL İLGİ TURİZMİ Seçmeli 3 0 0 0SECTOİ201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2692015849 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 1 0 0
SEC2712015849 KONGRE VE SEMİNER ORG. Seçmeli 2 0 0 0
SEC2732015849 YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0SECTOİ202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1702015849 REHBERLİK HİZMETLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SEC2622014849 TÜRK MUTFAĞI Seçmeli 3 0 0 0
SEC2642014849 HİJYEN SANİTASYON Seçmeli 3 0 0 0
SEC2682014849 TURİZM SEK. İNSAN KAY.YÖN. Seçmeli 3 0 0 0