Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2002–2003 öğretim yılında ‘Muhasebe Programı’ adı altında başlamıştır. 2009–2010 öğretim yılında programın adı ‘Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’ olarak değiştirilmiştir.

Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında ön lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM sınavı ve sınavsız geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Program Profili


Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı, muhasebe ve vergi uygulamaları alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, mevzuata hakim olabilen, kendini sürekli geliştiren ve etik değerleri özümsemiş nitelikli muhasebe meslek elemanı yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu program mezunları muhasebe meslek elemanı olarak özel sektörde ve KPSS’den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret bölümlerinde lisans eğitimi alabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Doç. Dr. Selçuk BALI, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bucak Mahallesi Serdarzade Mustafa Efendi Cad. No:1 Merkez / ORDU Telefon : 0 452 223 14 86 & Faks : 0 452 225 29 83 sbmyo@odu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Programda bir öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla iki tane bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
2 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
3 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
6 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.
7 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
8 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 Mesleki özgüven
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
11 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13 Ekip çalışmasında uyumlu bir şekilde çalışabilme becerisi
14 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
15 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre bilgisi, vergi hukuku, mesleki mevzuat ve kalite bilincine sahip olmak.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19120109220 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
MVUP13120109220 GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 3 1 0 4
GSEÇ2014846_1_1 GSEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
İMAT1252014846 MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 3
MVUP1232014846 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
SECMVUP 101 SEÇMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
MVUP1212014846 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
İTDB10120109220 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
İYDB11520109220 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19220109220 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
MVUP13220109220 GENEL MUHASEBE-II Zorunlu 3 1 0 4
MVUP114201292200 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 2
SECMVUP102 SEÇMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 0
STJ1022014846 STAJ-I Zorunlu 0 0 0 5
MVUP1502014846 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
MVUP11020109220 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 2
İTDB10220109220 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
İYDB11620109220 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MVUP2532014846 ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 4
MVUP2872015846 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
MVUP2572014846 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
SEC2672015846 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Zorunlu 2 0 0 0
MVUP21120109220 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Zorunlu 2 0 0 3
MVUP2212015846 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 3 1 0 0
MVUP20520109220 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 1 0 4
MVUP2452013846 PAKET PROGRAMLAR-I Zorunlu 3 1 0 5
SECMVUP201 SEÇMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 0
MVUP2772015846 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 2 0 0 0
MVUP20720109220 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 0 3
MVUP20320109220 VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
MVUP2132015846 VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MVUP2402013846 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 2 0 0 2
MVUP216201292200 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 3
MVUP20820109220 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
MVUP2542014846 MALİ TABLOLAR ve ANALİZ Zorunlu 2 0 0 2
MVUP2222014846 MESLEKİ ÇALIŞMA Zorunlu 2 1 0 3
MVUP2682013846 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
MVUP2762014846 PAKET PROGRAMLAR-II Zorunlu 3 1 0 4
SECMVUP202 SEÇMELİ 4 Seçmeli 0 0 0 0
STJ200201292200 STAJ-II Zorunlu 0 0 0 5
MVUP2522014846 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 2 0 0 2GSEÇ2014846_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSEC1932014846 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 0 2
GSEC1952014846 MÜZİK Seçmeli 1 1 0 2
GSEC1972014846 RESİM Seçmeli 1 1 0 2SECMVUP 101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1512014846 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 3 0 0 3
SEC1532014846 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
SEC1552014846 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 3
SEC1572014846 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 3SECMVUP102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1522014846 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
SEC1542014846 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 3
SEC1562014846 İŞLETME YÖNETİMİ-II Seçmeli 3 0 0 3
SEC1582014846 KALİTE YÖN. SİS. (HİZMET) Seçmeli 3 0 0 3SECMVUP201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2612013846 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 0 2
SEC2632013846 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 2 0 0 2
SEC2652014846 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 0 0SECMVUP202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2522013846 E-TİCARET Seçmeli 2 0 0 0
SEC2622014846 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
SEC2642014846 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 2 0 0 0