Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kazanılan Derece


Mezun olan öğrencilerimize uluslar arası geçerliliği olan “Elektrik Teknikeri” ünvanlı diploma verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Lise veya dengi okul mezunları, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girerek, yeterli YGS-1 puanı almaları halinde programa başvurabilmektedirler. Meslek liselerinin ilgili bölüm mezunları programa sınavsız geçiş için başvurabilirler. Bu öğrenciler ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, METEB'leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dâhilinde programa yerleştirilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenci, 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program mezunları, 'Elektrik Teknikeri' unvanlı nitelikli elemanlar olarak, her türlü tesisin kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında, elektrikli cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında, fabrikalarda, üretimin sürekliliğinde, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında görev alacak olmaları açısından, tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam alanı bulabilmektedir. Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri,Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Öğrenciler, DGS sınavı ile; Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Mühendisliği Lisans programlarına dikey geçiş yaparak, lisans tamamlama imkânına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınavlar, proje ve/veya sunumlar üzerinden notlar verilir. Değerlendirme 4’lü kredi sistemine göre yapılır. Yıl içi sınav değerlendirilmesi; vize sınavı, projeler, ödevler ve uygulamalar ile belirlenmektedir. Yıl sonunda final sınavının % 60' ı yıl içi ortalamasının % 40'ı geçme notunu belirlemektedir.

Mezuniyet Koşulları


Öğrenci, 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektrik Programı Akyazı Mahallesi 52200 ORDU/TÜRKİYE Telefon : 0 (452) 233 48 65/4118 Faks : 0 (452) 233 52 30 gyasim@gmail.com

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak
3 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak
4 Elektrik uygulamalarındaki bileşenleri tanıma, uygulama, bakım-onarım-montaj yapma yeteneği; problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
5 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirme
6 Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek
7 Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak
8 Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek
9 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve kendini sürekli yenileyebilmek
10 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek
11 Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri programlayabilmek
13 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaşıldığında çözüm üretebilmek
14 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak
15 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumlulukve sosyal güvenlik hakları bilgisi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak
16 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik ve elektronik devreleri tasarlamak
17 Elektrik alanında bağımsız olarak öğrenme ve öğrendiklerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme ve uygulayabilme
18 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak
19 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
20 Zayıf akım, kuvvetli akım, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, elektrik tesisat planlarını çizebilmek, elektrik tesisatının taahhüt ve keşif işlerini kavrayıp yapabilmek
21 Mesleki özgüven
22 Alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak
23 Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek
24 Temel fizik kavramları ve temel elektrik devre çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak
25 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek
26 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19120109229 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR.-I Zorunlu 2 0 0 2
IELP10520168221 DOĞRU AKIM DEVRELERİ Zorunlu 4 0 0 0
İMAT11720109229 MATEMATİK-I Zorunlu 2 1 0 4
IELP10320168221 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 4 0 0 0
SECELK101 SECMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
İELP10920109229 TESİSATA GİRİŞ Zorunlu 3 1 0 4
İTDB10120109229 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
İYDB11520109229 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IELP10420168221 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ Zorunlu 4 0 0 0
İELP10420109229 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ Zorunlu 3 1 0 4
İAİTB19220109229 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
İELP10820109229 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I Zorunlu 2 1 0 3
IMAT120201292290 MESLEKİ MATEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
SECELK102 SECMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 0
STJ100201292290 STAJ - I Zorunlu 0 0 0 8
İELP11020109229 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI Zorunlu 3 1 0 4
IELP11020168221 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNELERİ Zorunlu 4 0 0 0
IELP11020168221 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNELERİ Zorunlu 4 0 0 0
İTDB10220109229 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
İYDB11620109229 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IELP20320138221 ASEKRON VE SENKRON MAKİNELER Zorunlu 3 1 0 4
IELP20320168221 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Zorunlu 4 0 0 0
IELP20320158221 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Zorunlu 4 0 0 0
İELP20720109229 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II Zorunlu 2 1 0 3
IELP22920138221 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 1 1 0 3
IELP22920158221 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 0 0 0
İELP21720109229 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ Zorunlu 1 1 0 2
IELP22520158221 GÜÇ ELEKTRONİĞİ - I Zorunlu 4 0 0 0
IELP225201292290 GÜÇ ELEKTRONİĞİ - I Zorunlu 3 1 0 3
IELP23120168221 LED TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
SEC22320168221 ÖZEL TESİSAT Zorunlu 2 0 0 0
SECELK201 SECMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 0
İELP21920109229 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Zorunlu 2 1 0 3
IELP20920158221 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI - I Zorunlu 2 0 0 0
İELP20920109229 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I Zorunlu 1 1 0 24. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IELP22020158221 ELEKROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Zorunlu 4 0 0 0
IELP22020138221 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 3
IELP21420158221 GÜÇ ELEKTRONİĞİ - II Zorunlu 2 0 0 0
İELP21420109229 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II Zorunlu 1 1 0 2
İELP20820109229 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 3
İELP21220109229 SARIM TEKNİĞİ Zorunlu 3 1 0 4
İELP20420109229 SCADA SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
SECELK202 SECMELİ 4 Seçmeli 0 0 0 0
STJ200201292290 STAJ - II Zorunlu 0 0 0 5SECELK101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC121201292290 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 1 1 0 2
SEC16320168221 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Seçmeli 4 0 0 0
SEC171201292290 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 4
SEC181201292290 İŞLETME YÖNETİMİ - I Seçmeli 2 1 0 4
SECB10120138221 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2SECELK102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC106201292290 TEMEL ELEKTRONİK Seçmeli 2 1 0 3
SEC10620158221 TEMEL ELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 0
SEC10620168221 TEMEL ELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 0
SEC10820138221 ÖLÇME UYGULAMALARI Seçmeli 2 1 0 3SECELK201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC205201292290 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 2 1 0 3
SEC20720138221 HİDROLİK VE PNÖMATİK Seçmeli 3 1 0 4
SEC20920138221 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli 1 1 0 3
SEC22220158221 ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
SEC223201292290 ÖZEL TESİSAT Seçmeli 1 1 0 4
SEC22320158221 ÖZEL TESİSAT Seçmeli 2 0 0 0
SEC22520138221 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 1 0 4
SEC22520148221 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4 0 0 0SECELK202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC22220138221 ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI Seçmeli 1 1 0 3
SEC22220158221 ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
SEC22420138221 SCADA VE PLC UYGULAMALARI Seçmeli 2 1 0 3
SEC22620138221 MESLEKİ İNGİLİZCE -I Seçmeli 3 0 0 3
SEC22820138221 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM DAĞITIM Seçmeli 2 1 0 3
SEC23020158221 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 2 1 0 0