Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Okulumuz 1976-1977 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak İnşaat ve Elektrik bölümleriyle açılmıştır. 1982-1983 eğitim öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 2001-2002 eğitim öğretim yılında İnşaat, Elektrik, Makine Resim ve Konstrüksiyon II. öğrenimleri açılmıştır. El Sanatları Bölümüne bağlı Geleneksel El Sanatları Programında eğitim öğretim 2002/2003 eğitim öğretim yılında ikinci öğretim olarak başlamış olup birinci öğretimi 2009 yılında açılmıştır. Geleneksel El Sanatları bölümüne bağlı olarak Mimari Dekoratif Sanatlar Programı 2014/2015 Eğitim Öğretim yılında 1. öğretim olarak 30 öğrenciyle açılmış olup programda eğitim öğretim aktif olarak devam etmektedir..

Kazanılan Derece


Tekniker

Kabul ve Kayıt Koşulları


Sınavsız geçiş veya LYS ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yüksek Öğretim Üniversitesinden gelen öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri, ilgili öğrenim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğrencilerinin mezuniyetleri için 4 yarı yılda toplam 120 AKTS'lik ders yükünü başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Program Profili


Mimari Dekoratif Sanatlarımızın yaşatılması korunması, aslına uygun yenilenmesi, restorasyonunun yapılması için araştırmacı tasarımcı, yetenekli bilgi ve teknik açıdan donanımlı sağlam uygulama yeteneği kazanan ayrıca üretilen bilgiyi günümüz teknolojisine aktaracak nitelikli eğitimli bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mimari Dekoratif Sanatlar Programı mezunları, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl Özel İdarelerinde istihdam edebildikleri gibi Etüt proje alanları ile ilgili özel kuruluşlarda bürolarda da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Çini, El Sanatları Tasarım ve Üretimi, Fotoğraf, Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Seramik lisans programlarına geçebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Mesleki ağırlıklı ders durumuna göre; Uygulamalar (Projeler, çizimler, sunumlar vb.) üzerinden veya yazılı sınav ile notlar verilir. Değerlendirme 4' lü kredi, sistemine göre yapılır. Yıl içi sınav değerlendirmesi ara sınavın % 40'ı alınır ve projeleri, ödevler ve uygulamalar ile belirlenmektedir. Yıl sonu sınavlarının % 60'ı alınarak yıl içi ortalaması geçme notunu belirlemektedir.

Mezuniyet Koşulları


Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Öğrencilerinin mezuniyeti için 4 yarı yılda toplam 120 AKTS'lik ders yükünü başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Akyazı Mahallesi, Plaj Mevki, 52200 ORDU / TÜRKİYE Telefon:0(452)2334865 -4177 Fax: 0(452)2335230

Bölüm Olanakları


Bölümümüzde 4 Öğretim görevlisi bulunmaktadır. Mimari Dekoratif Sanatlar 1. Öğretim Programına 30 öğrenci alınmaktadır. Derslikleri, bilgisayar laboratuvarları ve mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaların yapıldığı uygulama laboratuvarına sahiptir. Kantin, Çay bahçesi, restoran ve yemekhane imkanları da bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi beceriye sahip olabilmeli
2 Mimari Dekoratif Sanatlar ile ilgili edindiği teknik bilgileri kullanabilmeli.
3 Mimari Dekoratif Sanatlar ile ilgili edindiği uygulamalı bilgileri kullanabilmeli
4 Mimari Dekoratif Sanatlar ile ilgili alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı
5 Mimari dekoratif Sanatlar ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplama ve kullanabilmeli
6 Mimari dekoratif Sanatlar ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri , el veya düşünsel becerileri kullanabilmeli
7 Mimari dekoratif Sanatlar ile ilgili gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmeli
8 Alanındaki teknik bilgiyi tasarım gücüne dönüştürüp bağımsız olarak uygulayabilme ve çalışabilme
9 Mimari Dekoratif Sanatları ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, iletişim kurabilen, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularını değerlendirebilme
11 Mimari dekoratif Sanatlar ile ilgili alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uygulamaya geçirebilme becerisi
12 Mesleki özgüven
13 Mimari dekoratif Sanatlar ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleme ve çözüm arama yeterliliği
14 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğin bilincinde olmak ve bunu gerçekleştirmek.
15 Düşünce ve önerilerini teknik ve uygulama becerileriyle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
16 Mimari dekoratif Sanatlar ile ilgili alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi
17 Ekip çalışmasında uyumlu bir şekilde çalışabilme becerisi
18 Alanında bağımsız olarak öğrenmek ve öğrendiklerini uygulamak.
19 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek
20 Mimari dekoratif Sanatlar ile ilgili verilerin toplanması yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
21 Mimari dekoratif Sanatlar ile ilgili yerine göre teknikleri uygulayabilme sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde tasarım, proje planlama becerisi
22 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19120158126 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ –I Zorunlu 2 0 0 0
SEC17120158126 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 0
MDS14520158126 DUVAR SÜSLEME TEKNİKLERİ I Zorunlu 3 1 0 5
SEC18720158126 EBRU UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 4
MDS14720158126 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Zorunlu 3 0 0 4
MDS14920158126 MESLEKİ TEKNİK RESİM Zorunlu 3 0 0 3
MDS15120158126 SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
MDS14320158126 TEMEL PLASTİK SANAT EĞİTİMİ-I Zorunlu 3 1 0 6
İTDB10120158126 TÜRK DİLİ –I Zorunlu 2 0 0 0
İYBD11520158126 YABANCI DİL –I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19220158126 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
MDS14620158126 DUVAR SÜSLEME TEKNİKLERİ II Zorunlu 3 1 0 4
MDS14820158126 MİMARİ SANAT TARİHİ Zorunlu 3 0 0 2
SEC20158126_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
STJ10020158126 STAJ I Zorunlu 0 0 0 0
MDS14420158126 TEMEL PLASTİK SANAT EĞİTİMİ-II Zorunlu 3 1 0 4
İTDB10220158126 TÜRK DİLİ –II Zorunlu 2 0 0 0
İYBD11620158126 YABANCI DİL –II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC27520158126 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
SEC20920158126 BEDEN EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 0
SEC25520158126 BEZEME TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 0
MDS24720158126 BİLGİSAYAR UYGULAMA VE TASARIM I Zorunlu 2 1 0 0
MDS25120158126 CAM İŞLEME TEKNİKLERİ(VİTRAY) Zorunlu 2 2 0 0
MDS24520158126 DUVAR SÜSLEME TEKNİKLERİ III Zorunlu 3 1 0 0
MDS24920158126 GENEL RESTORASYON TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
SEC20168126_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
MDS24320158126 SERAMİK TEKNİKLERİ I Zorunlu 3 1 0 0
SEC25320158126 TEMEL FOTOĞRAF Zorunlu 2 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MDS24820158126 BİLGİSAYAR UYGULAMA VE TASARIM II Zorunlu 2 1 0 0
MDS24620158126 DUVAR SÜSLEME TEKNİKLERİ IV Zorunlu 3 1 0 0
SEC20168126_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
MDS24420158126 SERAMİK TEKNİKLERİ II Zorunlu 3 1 0 0
STJ20020158126 STAJ II Zorunlu 0 0 0 0
MDS25020158126 TASARIM PROJE Zorunlu 2 2 0 0SEC20158126_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC15020158126 TÜRK SÜSLEMELERİNDE DESEN UYGULAMALARI Seçmeli 3 1 0 0
SEC15220158126 MİMARİ SÜSLEME VE ONARIM Seçmeli 2 0 0 0
SEC15420158126 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
SEC15620158126 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0SEC20168126_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC20920158126 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC25320158126 TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 0 0 0
SEC25520158126 BEZEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 1 0 0
SEC27520158126 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEC20168126_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC25220158126 MİMARİDE AHŞAP SÜSLEME Seçmeli 3 0 0 0
SEC25420158126 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
SEC25820158126 ESTETİK Seçmeli 2 0 0 0
SEC26420158126 RESTORASYON Seçmeli 2 0 0 0
SEC29020158126 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0