Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Program 2015-2016 Akademik Yılında kurulmuştur. 1. ve 2. öğretimde 50'şer öğrenciyle akademik faaliyete başlanmıştır.

Kazanılan Derece


Mezun olan öğrencilerimize uluslararası geçerliliği olan “Mekatronik Teknikeri” ünvanlı diploma verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Lise veya dengi okul mezunları, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girerek, yeterli YGS-1 puanı almaları halinde programa başvurabilmektedirler. Meslek liselerinin ilgili bölüm mezunları programa sınavsız geçiş için başvurabilirler. Bu öğrenciler ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, METEB'leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dâhilinde programa yerleştirilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenci, 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program mezunları, 'Mekatronik Teknikeri' unvanlı nitelikli elemanlar olarak, her türlü endüstriyel otomasyona sahip tesisin kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında, SCADA uygulamalarında, otomatik cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında, fabrikalarda, üretimin sürekliliğinde, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımının denetlenmesinde görev alacak olmaları açısından, tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam alanı bulabilmektedir. Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Bütün fabrikalarda, alarm ve güvenlik firmalarında, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü gibi kuruluşlarla, başta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Öğrenciler, DGS sınavı ile; Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Mühendisliği Lisans programlarına dikey geçiş yaparak, lisans tamamlama imkânına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınavlar, proje ve/veya sunumlar üzerinden notlar verilir. Değerlendirme 4’lü kredi sistemine göre yapılır. Yıl içi sınav değerlendirilmesi; vize sınavı, projeler, ödevler ve uygulamalar ile belirlenmektedir. Yıl sonunda final sınavının % 60' ı yıl içi ortalamasının % 40'ı geçme notunu belirlemektedir.

Mezuniyet Koşulları


Öğrenci, 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü Akyazı Mahallesi 52200 ORDU/TÜRKİYE Telefon : 0 (452) 233 48 65/4118 Faks : 0 (452) 233 52 30

Bölüm Olanakları


Program YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi ile desteklenmiş olup yüksek kalitede öğretim verilmektedir

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Mekatronik programı ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 Öğrenciye mekatronik alanı ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi.
3 Sektör beklentilerini karşılayabilecek mesleki bilginin kazandırılması.
4 Matematik, Fen Bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
5 Eğitim-öğretim süresince öğrendiklerini, bir işletmede kullanarak uygulamasını yapar ve iş hayatının çalışma koşullarını öğrenir.
6 Bilişim teknolojilerini kullanmak, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.
7 Verilen teorik bilgilerin uygulamasını yaparak bilginin kalıcılığını sağlamak
8 Mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri araştırmak ve mevcut bilgileri güncellemek.
9 Arıza teşhisi yaparak çözüm yollarını uygulama becerisinin kazandırılması.
10 Bilgiyi uygulamada gerekli cihaz ve aletleri kullanabilme yeteneği.
11 Mekatronik alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
12 Mekatronik alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin kullanabilme becerisine sahiptir.
13 Çözüm odaklı çalışabilir.
14 Temel mesleki teorik bilgi,
15 Mekatronik alanında kalite yönetim sisteminin alt yapısını oluşturarak kalite yöntemlerini uygular.
16 Mekatronik programı ile ilgili temel kavramları tanımlar.
17 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaşıldığında çözüm üretebilmek.
18 Bir proje konusu belirleyerek proje adımlarını planlar, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak araştırma yapar ve buna uygun olarak projeyi hazırlayıp sunar.
19 Teorik bilgiyi uygulamaya koyabilme,
20 Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgi ve gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla iletişim kurar.
21 Mesleği için gerekli matematiksel hesaplama ve analizleri yapar.
22 Yeni açılımlar yapabilme özgüven ve kararlılığına sahip olmak.
23 Üretilen ürün veya hizmetin kalitesiyle ilgili sorumluluk alabilir.
24 Problem çözme becerisi kazandırma,
25 Toplumsal ve mesleki yaşantılarında, çevre ve insan sağlığı koruma hususunda gerekli hassasiyeti gösterir.
26 Mekatronik alanında karşılaşılan problemlerin çözümünde ve kendini geliştirmede mevcut bilişim teknolojilerini kullanır.
27 Mekatronik alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takım çalışmasında sorumluluk alabilme ve bireysel çalışma yapabilme becerisine sahiptir.
28 Mesleki bilimsel gelişmeleri takip etme,
29 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
30 Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu ve bakımını yapar.
31 Araştırma ve incelemeye yöneltme
32 Grup çalışması veya bireysel olarak, mekatronik bir sistemin oluşturulması için gerekli proje tekniklerini kullanarak teknik-meslek resim çizimlerini, malzeme seçimini yapar ve sistemin kurulumunu, iş güvenliği unsurlarını göz önüne alarak sağlar.
33 Kaliteye bağlılık ve sahiplenme duygusu
34 Mekatronik bir sistemin kurulması için gerekli malzemelerin yapısını inceler ve malzeme üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirerek uygun malzeme seçimini yapar.
35 Makine parçalarının 2 veya 3 boyutlu modellerinin bilgisayar destekli çizimini yapar.
36 Endütriyel uygulamalar için sensör veya transdüser seçimini ve bakımını yapar.
37 Mekatronik alanında karşılaşabileceği problemleri algoritma kurarak gerekli bilgisayar programı yazma becerilerini kazanır.
38 Elektrik-Elektronik devrelerin kurulumunu, analizini ve bu devreler üzerindeki gerekli ölçüm işlemlerini yapar.
39 Bilgisayar destekli analog ve sayısal devre tasarımını gerçekleştirerek simülasyonlarını yapar.
40 Elektrik motorlarının yapısını, karakteristiklerini tanımlar ve sürücü tasarımını yapar.
41 Elektrik kumanda devrelerinin tasarımını, kurulumunu ve bakımını gerçekleştirir.
42 Mekatronik bir sistemin otomatik kontrolünü yapar ve kontrol sistemlerini haberleştirir. (PLC ve SCADA)
43 Endüstriyel robotları programlar ve bunların bakımını yapar.
44 Mekatronik bir sistemin hata ve arıza aramasını yapar.
45 Çeşitli mesleki uygulamalar için görsel programlama ve bilgisayarlı kontrol becerilerini kazanır.
46 Yarıiletken malzemelerin yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. Analog elektronik devre elemanlarının yapısını, özelliklerini, çalışma prensiplerini ve çeşitlerini kavrar.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC11320158125 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Zorunlu 2 1 0 0
AİT10120158125 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
SEC11120158125 BEDEN EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 0
SEC10920158125 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 3
MEK10520158125 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 0 4
MEK10720158125 ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖLÇME Zorunlu 3 1 0 4
MEK10120158125 MATEMATİK Zorunlu 4 0 0 0
MEK10320158125 MEKATRONİĞİN TEMELLERİ Zorunlu 4 0 0 5
MEK11520168125 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 2 1 0 0
TDL10120158125 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
YDL10120158125 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEK10420158125 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 0 4
MEK10820158125 ANALOG ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 0 3
AİT10220158125 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
MEK11020158125 BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA Zorunlu 2 0 0 0
MEK10620158125 MEKANİZMALAR Zorunlu 2 0 0 4
MEK10220158125 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
SEÇ20158125_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
STJ10020158125 STAJ 1 (30 İş Günü) Zorunlu 0 0 0 0
UTDL10220158125 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 0
YDL10220158125 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEK20320158125 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 0 0 0
MEK20720158125 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKIM TEZGÂHLARI Zorunlu 3 1 0 0
MEK20520158125 BİLGİSAYARLI KONTROL (SCADA SİSTEMLERİ) Zorunlu 3 1 0 0
MEK20120158125 MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 0
MEK21520168125 PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLERİ Zorunlu 3 1 0 0
MEK20920158125 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ20158125_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
MEK21120158125 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Zorunlu 2 0 0 0
MEK21320158125 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I Zorunlu 1 1 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEK20820158125 ELEKTRIK MOTORLARI Zorunlu 2 0 0 0
MEK20620158125 ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR Zorunlu 2 0 0 0
MEK21220158125 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
MEK20220158125 HİDROLİK-PNÖMATİK Zorunlu 3 1 0 0
MEK21020158125 KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
MEK21620158125 MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 0
MEK20420158125 PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLERİ Zorunlu 3 1 0 0
SEÇ20168125_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
MEK21420158125 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II Zorunlu 1 1 0 0
STJ20020158125 STAJ 2 (20 İş Günü) Zorunlu 0 0 0 0SEÇ20158125_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC11220158125 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
SEC11420158125 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC11620158125 ARAŞTIRMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ20158125_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC21520158125 ENDÜSTRİYEL AĞLAR Seçmeli 2 0 0 0
SEC21720158125 KUMANDA DEVRELERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC21920158125 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC22120158125 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Seçmeli 2 0 0 0
SEC28320168125 LED TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ20168125_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC22020158125 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 0
SEC22220158125 MESLEKÎ YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 0
SEC22420158125 MALZEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC22620158125 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4 0 0 0