Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kazanılan Derece


Gaz ve Tesisat Teknikeri

Kabul ve Kayıt Koşulları


YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Lise veya dengi okul mezunları, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girerek, yeterli YGS-1 puanı almaları halinde programa başvurabilmektedirler. Meslek liselerinin ilgili bölüm mezunları programa sınavsız geçiş için başvurabilirler. Bu öğrenciler ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, METEB'leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dâhilinde programa yerleştirilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenci, 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Program Profili


Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programının amacı ülkemizde hızla gelişmekte olan doğalgaz sektörünün tekniker ihtiyacını karşılamaktır. Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı, doğalgaz, ısıtma ve sıhhî tesisat sistem ve gazlı cihazların çalışma prensiplerini bilen ara teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamıştır. Öyle ki, mezunlar gazlı cihazlarının ve gaz dağıtım sistemlerinin seçiminde, kurulmasında ve işletilmesinde, arıza ve koruyucu bakım hizmetlerinde görev alabilirler. Ayrıca ilgili standartlara uygun her türlü tesisat projelerini bilgisayar ortamında çizebilir, iş planı yaparak ekiplere uygulatabilirler. Pratik tecrübesi yanında teorik bilgiye de sahiptirler, çağdaş ve gelişmiş teknolojileri takip edebilir, mühendisle işçi arasında bağ kurabilirler

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Gaz ve Tesisat teknolijisi bölümünden mezun olanlar tesisat,doğalgaz,ısıtma ,soğutma,klima şirketlerinde çalışılabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS(Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK'ün ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınavlar, proje ve/veya sunumlar üzerinden notlar verilir. Değerlendirme 4’lü kredi sistemine göre yapılır. Yıl içi sınav değerlendirilmesi; vize sınavı, projeler, ödevler ve uygulamalar ile belirlenmektedir. Yıl sonunda final sınavının % 60' ı yıl içi ortalamasının % 40'ı geçme notunu belirlemektedir.

Mezuniyet Koşulları


Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programında,120 AKTS/ECTS kredisini içeren zorunlu ve seçimli tüm dersleri başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması ve staj programını başarılı olarak tamamlayan öğrenciler bu programdan ön lisans derecesini alarak mezun olabilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Akyazı Mahallesi 52200 ORDU/TÜRKİYE Telefon : 0 (452) 233 48 65/4118 Faks : 0 (452) 233 52 30 gyasim@gmail.com

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri, gaz ve tesisat teknolojisi ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak
3 Teknik resim becerisini gaz ve tesisat ile ilgili uygulamalarda etkin bir şekilde kullanır, bilgisayar ortamında çizim yapar ve bu yolla iletişim kurar.
4 Doğalgaz şebeke hatları yapım, işletme, test ve bakım/onarım işlerini ilgili standartlara uygun olarak belirli bir süre içinde yapar.
5 Bireysel olarak veya takımlarda çalışır. Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler
6 Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir. Teknik emniyet, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
7 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
8 Doğalgaz, ısıtma ve sıhhî tesisat sistemlerinde problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapar.
9 Alanında bağımsız olarak öğrenme ve öğrendiklerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme ve uygulayabilme
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
11 Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak
12 Gaz ve tesisat ile ilgili geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
13 Gaz ve tesisat teknolojisi alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
14 Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak
15 Doğalgaz, ısıtma ve sıhhî tesisat projelendirilmesi ile ilgili standartları ve şartnameleri bilir.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19120119133 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR-I Zorunlu 2 0 0 2
İGTT10320119133 FİZİK Zorunlu 3 1 0 4
İGTT10920168124 ISI VE KÜTLE TRANSFERİ (YENİ DERS) Zorunlu 3 0 0 0
İGTT10120119133 MESLEKİ MATEMATİK-I Zorunlu 3 1 0 4
SECGAZ101 SECMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
İGTT10720119133 TEKNİK RESİM Zorunlu 1 1 0 4
İGTT10520119133 TEMEL TESİSAT İŞLEMLERİ Zorunlu 3 1 0 6
İTDB10120119133 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
İYDB11520119133 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19220119133 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
İGTT10820119133 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 0 3
İGTT10620119133 BORU KAYNAKÇILIĞI Zorunlu 3 1 0 3
İGTT10420119133 MESLEKİ MATEMATİK II Zorunlu 3 1 0 4
SECGAZ102 SECMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 0
STJ100201291330 STAJ - I Zorunlu 0 0 0 8
İTDB10220119133 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
İYDB11620119133 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İGTT21120119133 DOĞAL GAZ DAĞITIM HATLARI Zorunlu 3 1 0 4
İGTT20520119133 DOĞAL GAZ TESİSATI-I Zorunlu 2 1 0 4
İGTT20920119133 ETÜD VE PROJE TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 1 0 3
İGTT20720119133 ISITMA SİSTEMLERİ-I Zorunlu 3 0 0 4
İGTT20120119133 MALZEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
SECGAZ201 SECMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 0
İGTT20320119133 TESİSAT MESLEK RESMİ Zorunlu 2 1 0 34. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İGTT20420119133 DOĞAL GAZ TESİSATI-II Zorunlu 2 1 0 4
İGTT20820119133 ETÜT VE PROJE TEKNİKLERİ-II Zorunlu 1 1 0 2
İGTT20620119133 ISITMA SİSTEMLERİ-II Zorunlu 3 1 0 4
İGTT21820138124 PAKET PROGRAM Zorunlu 2 2 0 5
SECGAZ202 SECMELİ 4 Seçmeli 0 0 0 0
STJ200201291330 STAJ - II Zorunlu 0 0 0 5
İGTT20220119133 TERMODİNAMİK Zorunlu 3 0 0 2SECGAZ101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC117201291330 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 1 1 0 4
SEC11920168124 YAKITLAR VE YANMA Seçmeli 2 0 0 0
SEC171201291330 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 4
SECB10120138124 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2SECGAZ102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC110201291330 TEMEL ELEKTRİK Seçmeli 2 1 0 2
SEC114201291330 ISI BİLİMİ VE AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 2
SEC174201291330 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 2
SEC22520158124 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4 0 0 0
SECB10220138124 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2SECGAZ201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC217201291330 GÜNEŞ ENERJİSİ Seçmeli 2 0 0 6
SEC21920138124 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 1 0 3
SEC281201291330 İŞLETME YÖNETİMİ-I Seçmeli 2 1 0 4
SEC289201291330 KALİTE GÜVENCE STANTDARTLAR Seçmeli 2 0 0 3SECGAZ202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC216201291330 TESİSAT MESLEK RESMİ-II Seçmeli 2 2 0 4
SEC21820138124 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 2 2 0 4
SEC22020138124 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
SEC284201291330 İŞLETME YÖNETİMİ-II Seçmeli 2 1 0 4