Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Makina Programı 1999 yılında kurulmuştur. Programa her yıl toplam 60 dolaylarında öğrenci kayıt olmaktadır..

Kazanılan Derece


Mezun olan öğrencilerimize uluslar arası geçerliliği olan “Makina Teknikeri” ünvanlı diploma verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM sınavı ve sınavsız geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Makina Programı öğrencilerinin mezuniyet için 4 yarı yılda toplam 120 AKTS'lik ders yükünü başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Program Profili


Ülkemiz endüstrisinde üretimin en üst düzeyde uygulanması aşamasında tüm makinelerin verimli, yerinde ve etkin kullanımı büyük bir önem taşımaktadır. Endüstrimizde; imalat alanında, mühendislik bilimlerinde, makine tasarımı, makine bilimi ve makine elemanları alanında eğitim almış, bilgisayar kullanımını bilen, sistem analizi ve tasarım bilgisine sahip, yetişmiş ara elemana ihtiyaç vardır. Makine teknikeri ünvanına sahip olan mezunlar; geleneksel imalat yöntemleri, tasarım teknikleri, malzeme seçimi, bilgisayarlı tasarım ve üretim yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olurlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar otomotiv ve makine endüstrisi gibi çok geniş bir alanda istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ye girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatına çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınavlar, proje ve/veya sunumlar üzerinden notlar verilir. Değerlendirme 4’lü kredi sistemine göre yapılır. Yıl içi sınav değerlendirilmesi; vize sınavı, projeler, ödevler ve uygulamalar ile belirlenmektedir. Yıl sonunda final sınavının % 60' ı yıl içi ortalamasının % 40'ı geçme notunu belirlemektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu ve bir dersten başarılı olmak için Başarı Ağırlık Notu değerinin 60 olma zorunluluğu vardır. Bu derslerin başarı durumlarını gösteren çizelge aşağıda gösterilmiştir. Harf Notu : Ağırlık Katsayısı; AA:4,0- BA:3,5- BB:3,0- CB:2,5- CC:2,0- DC:1,5- DD:1,0- FD:0,5- FF:0

Mezuniyet Koşulları


Makina Programı öğrencilerinin mezuniyet için 4 yarı yılda toplam 120 AKTS'lik ders yükünü başarı ile tamamlamış olmaları ve 50 iş günlük stajını yapmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Yrd.Doç.Dr.Mithat AKGÜN Ordu Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü, Makina Programı Akyazı Mahallesi 52200 ORDU/TÜRKİYE Telefon : 0 (452) 233 48 65/4165 Faks : 0 (452) 233 52 30 e-mail: makgun@odu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Bölümümüzde piyasa tecrübesine sahip öğretim elemanları ile eğitim sürdürülmektedir. Programda bir yardımcı docent, 3 öğretim görevlisi olmak üzere 4 öğretim elemanı vardır. Makine programında öğrencilerin bilgisayar destekli tasarım ve üretim alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri fiziki ve teknolojik alt yapı olarak 1 adet CAD / CAM Laboratuarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilmeli
2 Metallerin işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması. Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çözüm üretebilmesi.
3 Temel bilgisayar kullanımının yanı 2 ve 3 boyutlu bilgisayar destekli tasarım paket yazılımlarını kullanabilme
4 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme.
5 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma.
6 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM)
7 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme
8 Güç aktarma, akışkanlar mekaniği, hidrolik ve pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma
9 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma
10 Isı transferini bilir ve binalarda uygular
11 Doğal gaz teknolojisini bilir ve binalarda uygular
12 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek
13 Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilme
14 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme
15 Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç, gereç ve teçhizatı kullanabilme
16 İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulama
17 Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlayabilme
18 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19120109131 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2 0 0 2
İMKP10120109131 FİZİK Zorunlu 4 0 0 4
İMKP10920109131 MATEMATİK Zorunlu 4 0 0 4
SECMAK101 SECMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
İMKP10320109131 TEKNİK RESİM Zorunlu 3 1 0 4
İMKP113201291310 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Zorunlu 3 1 0 3
İTDB10120109131 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
İYDB11520109131 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19220109131 ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
İMKP116201291310 İMALAT İŞLEMLERİ-I Zorunlu 3 1 0 4
İMKP114201291310 MAKİNE MESLEK RESMİ Zorunlu 3 1 0 4
İMKP118201291310 MALZEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4
SECMAK102 SECMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 0
STJ100201291310 STAJ I Zorunlu 0 0 0 8
ITDB10220109131 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
IYDB11620109131 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İMKP217201291310 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I Zorunlu 3 1 0 7
İMKP20720109131 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I Zorunlu 3 1 0 3
İMKP20120109131 İMALAT İŞLEMLERİ II Zorunlu 3 1 0 4
İMKP20320109131 KAYNAK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 1 0 2
İMKP21120109131 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 3 1 0 4
İMKP20920109131 ÖLÇME KONTROL Zorunlu 1 1 0 2
SECMAK201 SECMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İMKP21420109131 ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
İMKP20220109131 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II Zorunlu 3 1 0 5
İMKP21220109131 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM II Zorunlu 3 1 0 3
İMKP21020109131 HİDROLİK PNÖMATİK SİSTEMLER Zorunlu 3 1 0 5
SECMAK202 SECMELİ 4 Seçmeli 0 0 0 0
STJ200201291310 STAJ II Zorunlu 0 0 0 5SECMAK101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SECB10120138122 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
SECM101201291310 TEMEL ELEKTRİK Seçmeli 2 1 0 3
SECM171201291310 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 3
SECM173201291310 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SECM175201291310 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
SECM187201291310 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3SECMAK102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SECM102201291310 TERMODİNAMİK Seçmeli 4 0 0 4
SECM104201291310 CİSİMLERİN DAYANIMI Seçmeli 4 0 0 4
SECM11820168122 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 1 0 0SECMAK201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SECM201201291310 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SECM203201291310 MALZEME MUAYENESİ Seçmeli 2 0 0 3
SECM205201291310 ISITMA SİSTEMLERİ Seçmeli 4 0 0 5
SECM207201291310 MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 4 0 0 5
SECM289201291310 KALİTE GÜVENCE SİST. VE STAND. Seçmeli 2 0 0 3SECMAK202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SECB20220138122 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
SECM202201291310 MALZEME MUAYENESİ Seçmeli 2 0 0 3
SECM204201291310 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 2 1 0 3
SECM210201291310 DOĞALGAZ TESİSATI Seçmeli 2 1 0 3
SECM22620158122 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4 0 0 0
SECM274201291310 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SECM288201291310 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
SECM290201291310 KALİTE GÜVENCE SİST. VE STAND. Seçmeli 2 0 0 3