Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kazanılan Derece


Mezun olan öğrencilerimize uluslar arası geçerliliği olan “Elektrik Teknikeri” ünvanlı diploma verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Lise veya dengi okul mezunları, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girerek, yeterli YGS-1 puanı almaları halinde programa başvurabilmektedirler. Meslek liselerinin ilgili bölüm mezunları programa sınavsız geçiş için başvurabilirler. Bu öğrenciler ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, METEB'leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dâhilinde programa yerleştirilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenci, 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program mezunları, 'Elektrik Teknikeri' unvanlı nitelikli elemanlar olarak, her türlü tesisin kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında, elektrikli cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında, fabrikalarda, üretimin sürekliliğinde, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında görev alacak olmaları açısından, tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam alanı bulabilmektedir. Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri,Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Öğrenciler, DGS sınavı ile; Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Mühendisliği Lisans programlarına dikey geçiş yaparak, lisans tamamlama imkânına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınavlar, proje ve/veya sunumlar üzerinden notlar verilir. Değerlendirme 4’lü kredi sistemine göre yapılır. Yıl içi sınav değerlendirilmesi; vize sınavı, projeler, ödevler ve uygulamalar ile belirlenmektedir. Yıl sonunda final sınavının % 60' ı yıl içi ortalamasının % 40'ı geçme notunu belirlemektedir.

Mezuniyet Koşulları


Öğrenci, 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektrik Programı Akyazı Mahallesi 52200 ORDU/TÜRKİYE Telefon : 0 (452) 233 48 65/4118 Faks : 0 (452) 233 52 30 gyasim@gmail.com

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak
3 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak
4 Elektrik uygulamalarındaki bileşenleri tanıma, uygulama, bakım-onarım-montaj yapma yeteneği; problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
5 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirme
6 Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek
7 Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak
8 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek
9 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve kendini sürekli yenileyebilmek
10 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek
11 Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak
12 Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek
13 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaşıldığında çözüm üretebilmek
14 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak
15 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumlulukve sosyal güvenlik hakları bilgisi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak
16 Zayıf akım, kuvvetli akım, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, elektrik tesisat planlarını çizebilmek, elektrik tesisatının taahhüt ve keşif işlerini kavrayıp yapabilmek
17 Elektrik alanında bağımsız olarak öğrenme ve öğrendiklerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme ve uygulayabilme
18 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak
19 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
20 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik ve elektronik devreleri tasarlamak
21 Mesleki özgüven
22 Alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak
23 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri programlayabilmek
24 Temel fizik kavramları ve temel elektrik devre çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak
25 Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek
26 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19120109130 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR.-I Zorunlu 2 0 0 2
IELP10520168121 DOĞRU AKIM DEVRELERİ Zorunlu 4 0 0 0
İMAT11720109130 MATEMATİK-I Zorunlu 2 1 0 4
IELP10320168121 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 4 0 0 0
SECELT101 SECMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
İELP10920109130 TESİSATA GİRİŞ Zorunlu 3 1 0 4
İTDB10120109130 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
İYDB11520109130 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IELP10420168121 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ Zorunlu 4 0 0 0
İAİTB19220109130 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
İELP10820109130 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I Zorunlu 2 1 0 3
IMAT120201291300 MESLEKİ MATEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
SECELT102 SECMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 0
STJ100201291300 STAJ - I Zorunlu 0 0 0 8
IELP11020168121 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNELERİ Zorunlu 4 0 0 0
İTDB10220109130 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
İYDB11620109130 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IELP20320168121 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Zorunlu 4 0 0 0
İELP20720109130 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II Zorunlu 2 1 0 3
IELP22920138121 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 1 1 0 3
IELP22920158121 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 0 0 0
İELP21720109130 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ Zorunlu 1 1 0 2
IELP22520158121 GÜÇ ELEKTRONİĞİ - I Zorunlu 4 0 0 0
IELP225201291300 GÜÇ ELEKTRONİĞİ - I Zorunlu 3 1 0 3
IELP23120168121 LED TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
SECELT201 SECMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 0
İELP21920109130 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Zorunlu 2 1 0 3
IELP20920158121 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI - I Zorunlu 2 0 0 0
İELP20920109130 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I Zorunlu 1 1 0 24. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IELP22020158121 ELEKROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Zorunlu 4 0 0 0
IELP21420158121 GÜÇ ELEKTRONİĞİ - II Zorunlu 2 0 0 2
İELP21420109130 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II Zorunlu 1 1 0 2
İELP20820109130 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 3
İELP21220109130 SARIM TEKNİĞİ Zorunlu 3 1 0 4
İELP20420109130 SCADA SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
SECELT202 SECMELİ 4 Seçmeli 0 0 0 0
STJ200201291300 STAJ - II Zorunlu 0 0 0 5SECELT101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC121201291300 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 1 1 0 2
SEC16320168121 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Seçmeli 4 0 0 0
SEC171201291300 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 4
SEC181201291300 İŞLETME YÖNETİMİ - I Seçmeli 2 1 0 4
SECB10120138121 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2SECELT102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC106201291300 TEMEL ELEKTRONİK Seçmeli 2 1 0 3
SEC10620158121 TEMEL ELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 0
SEC10620168121 TEMEL ELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 0
SEC10820138121 ÖLÇME UYGULAMALARI Seçmeli 2 1 0 3SECELT201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC16320168121 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Seçmeli 4 0 0 0
SEC205201291300 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 2 1 0 3
SEC20720138121 HİDROLİK VE PNÖMATİK Seçmeli 3 1 0 4
SEC20920138121 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli 1 1 0 3
SEC22220158121 ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
SEC22320168121 ÖZEL TESİSAT Seçmeli 2 0 0 0
SEC22520138121 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 1 0 4
SEC22520148121 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4 0 0 0SECELT202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC22420138121 SCADA VE PLC UYGULAMALARI Seçmeli 2 1 0 3
SEC22620138121 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3 0 0 3
SEC22820138121 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM DAĞITIM Seçmeli 2 1 0 3
SEC23020158121 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 2 1 0 0