Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Okulumuz 1976-1977 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak İnşaat ve Elektrik bölümleriyle açılmıştır. 1982-1983 eğitim öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 2001-2002 eğitim öğretim yılında İnşaat, Elektrik, Makine Resim ve Konstrüksiyon II. öğrenimleri açılmıştır. El Sanatları Bölümüne bağlı Geleneksel El Sanatları Programında eğitim öğretim 2002/2003 eğitim öğretim yılında ikinci öğretim olarak başlamıştır. Ordu üniversitesi El Sanatları Bölümü, Geleneksel El Sanatları Programı birinci öğretimi 2009 yılında açılmıştır. Geleneksel El Sanatları programının birinci öğretimi aktif olup 50 öğrenci alınmaktadır.

Kazanılan Derece


Geleneksel El Sanatları Programından mezun olan öğrenciler tekniker ünvanını kazanmaktadırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM sınavı ve sınavsız geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yüksek-öğretim Üniversitesinden gelen öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri, ilgili öğrenim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Geleneksel El Sanatları Programı öğrencilerinin mezuniyetleri için 4 yarı yılda toplam 120 AKTS'lik ders yükünü başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Program Profili


Özellikle el sanatlarında çok çeşitli alanlarda çok çeşitli değerlere sahip olan ülkemizde bu değerlerin aktarılması ve korunması, yenileme yapılması için nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde var olan milli servetlerin korunması ve bunların çoğaltılarak kültürümüzün yayılması önem taşımaktadır. Mimari eserlerde uygulanan restorasyonlar da kalemişi, çini, seramik, alçı işleri, gibi alanlarda yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması, tezhib, minyatür, ebru, çini, vitray, nakış, dokuma, desen tasarımı gibi alanlarında araştırmacı, tasarımcı, yetenekli, teorik bilgi ve teknik açıdan sağlam, uygulama yeteneği kazanan ayrıca üretilen bilgiyi günümüz teknolojisine aktaracak nitelikte iş gücü yetiştirmek programımızca amaçlanmıştır.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Programı bitirenler, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre; Çiçek, Örgü, Dokuma öğretmenliği, Dekoratif Sanatlar öğretmenliği, Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri, Geleneksel Türk El Sanatları bölümlerine başvurabilirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültesi iktisat ve işletme bölümlerine de doğrudan kayıt yaptırabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Mesleki uygulama ağırlıklı ders durumuna göre; uygulamalar (projeler, çizimler, sunumlar, vb.) üzerinden veya yazılı sınav ile notlar verilir. Değerlendirme 4'lü kredi, sistemine göre yapılır. Yıl içi sınav değerlendirmesi; ara sınavın %40'ı alınır ve projeler, ödevler ve uygulamalar ile belirlenmektedir. Yıl sonu sınavlarının % 60'ı alınarak yıl içi ortalaması geçme notunu belirlemektedir.

Mezuniyet Koşulları


Geleneksel El Sanatları Programı öğrencilerinin mezuniyet için 4 yarı yılda toplam 120 AKTS'lik ders yükünü başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü, Geleneksel El Sanatları Programı Akyazı Mahallesi, Plaj Mevki 52200 ORDU/TÜRKİYE, Telefon:0(452)2334865/4177, Fax: 0(452)2335230, Fatmapamuk@odu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Bölümümüzde, alanında uzman kadrolu dört öğretim görevlisi bulunmaktadır. Geleneksel El Sanatları programına 50 öğrenci alınmaktadır. Birinci ve ikinci öğretimi şuan aktiftir. Derslikleri, bilgisayar laboratuvarları ve mesleğinin gerektirdiği tüm atölye çalışmalarının yapılabildiği 50 kişilik el sanatları uygulama laboratuvarına bölümümüz sahiptir, kantin, çay bahçesi ve yemekhane imkanları da bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Geleneksel El Sanatları alanından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda, usta öğretici ya da eğitmen olarak, Halk Eğitimlerde, Sosyal Hizmetlerde, Kültür Merkezleri,Rehabilitasyon merkezleri veya ilgili kamu ve özel işletmelerde istihdam olanaklarına sahiptirler. Çini atölyeleri, ahşap dekorlama, nakış, örgü, dokuma atölyelerinde, hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, moda evleri, mefruşat ev tekstili işletmelerinde tasarım, süsleme veya el dekoru, ünitelerinde çalışabilirler. Ayrıca kendi iş yerlerini atölyelerini de açabilirler. Restorasyon üzerine çini, kalemişi, altınvarak veya ilgili ünitelerde Milli Saraylarda, Vakıflarda, özel firmalarda da istihdam alanlarını bulmaktadırlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Ota öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilmeli
2 Geleneksel El Sanatları ile ilgili edindiği teknik bilgileri kullanabilmeli
3 Geleneksel El Sanatları ile ilgili edindiği uygulamalı bilgileri kullanabilmeli
4 Geleneksel El Sanatları alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı
5 Geleneksel El Sanatları ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplama ve kullanabilmeli
6 Geleneksel El Sanatları ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el/veya düşünsel becerileri kullanabilmeli
7 Geleneksel El Sanatlarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmeli
8 Alanındaki teknik bilgiyi tasarım gücüne dönüştürüp bağımsız olarak uygulayabilme ve çalışabilme
9 Geleneksel El Sanatları ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, iletişim kurabilen, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularını değerlendirebilme
11 Geleneksel El sanatları alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uygulamaya geçirebilme becerisi
12 Mesleki özgüven
13 Geleneksel El Sanatları ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleme ve çözüm arama yeterliliği
14 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak ve bunu gerçekleştirmek
15 Düşünce ve önerilerini teknik ve uygulama becerileriyle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
16 Geleneksel El Sanatları alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi
17 Ekip çalışmasında uyumlu bir şekilde çalışabilme becerisi
18 Alanında bağımsız olarak öğrenmek ve öğrendiklerini uygulamak
19 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek
20 Geleneksel El Sanatları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
21 El Sanatları alanında yerine göre teknikleri uygulayabilme sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde tasarım, proje, planlama becerisi
22 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19120109126 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2 0 0 2
İESN15120109126 DEKORATİF SÜS VE EŞYA YAPIMI Zorunlu 2 1 0 2
İESN14520109126 GELENEKSEL TÜRK DES. I Zorunlu 2 2 0 4
İESN14520168120 GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ I Zorunlu 3 1 0 0
İESN14120109126 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
IESN15320138120 ÖRÜCÜLÜK Zorunlu 2 1 0 4
SECGES101 SECMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
İESN14720109126 TEMEL TASARIM Zorunlu 4 2 0 7
İTDB10120109126 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
İYDB11520109126 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19220109126 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
İESN14820109126 ÇİNİ I Zorunlu 2 1 0 3
İESN152201291260 EBRU Zorunlu 2 2 0 3
İESN14620109126 GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ II Zorunlu 2 1 0 3
SECGES102 SECMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 0
STJ100201291260 STAJ-I Zorunlu 0 0 0 8
İTDB10220109126 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
İYDB11620109126 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İESN24320109126 ÇİNİ II Zorunlu 2 1 0 3
İESN25320109126 DEKORATİF YAPMA BEBEK TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 3
İESN25120109126 DEKORATİF YÜZEY BOYAMA Zorunlu 1 1 0 3
İESN24520109126 MİNYATÜR I Zorunlu 2 2 0 4
İESN25520109126 NAKIŞTAKİ TEMEL TEKNİKLER I Zorunlu 2 2 0 3
SECGES201 SECMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 0
İESN24720109126 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 2 0 2
İESN24920109126 TEZHİP I Zorunlu 2 2 0 54. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İESN25420109126 MİNYATÜR II Zorunlu 2 1 0 3
İESN25620109126 NAKIŞTAKİ TEMEL TEKNİKLER II Zorunlu 2 2 0 3
SECGES202 SECMELİ 4 Seçmeli 0 0 0 0
STJ200201291260 STAJ-II Zorunlu 0 0 0 5
İESN24820109126 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 2 0 2
İESN25220109126 TEZHİP II Zorunlu 2 1 0 4
İESN26220109126 VİTRAY SANATI Zorunlu 2 1 0 3SECGES101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC171201291260 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 4
SEC18720148120 EBRU UYGULAMALARI Seçmeli 2 1 0 4
SEC18920168120 FİLOGRAFİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 1 0 0SECGES102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC150201291260 DESEN Seçmeli 2 2 0 5
SEC15020168120 DESEN Seçmeli 2 2 0 0
SEC18620138120 ÇARPANA DOKUMA Seçmeli 2 1 0 2
SEC18820138120 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 1 0 2
SEC19220148120 BİLGİSAYAR DESTEKLİ NAKIŞ Seçmeli 2 1 0 2SECGES201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC257201291260 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 5
SEC275201291260 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
SEC27720158120 ÖZGÜN BASIN TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 0
SEC27920138120 ESTETİK Seçmeli 2 0 0 2SECGES202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC22620158120 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4 0 0 0
SEC260201291260 TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 0 0 5
SEC264201291260 RESTORASYON Seçmeli 2 0 0 2
SEC274201291260 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SEC290201291260 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 3
SECB20220138120 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2