Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Kuruluş


Okulumuz 1976–1977 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak İnşaat ve Elektrik programlarıyla açılmıştır. 1982–1983 eğitim ve öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlanmıştır. İnşaat, Elektrik, Makine Resim ve Konstrüksiyon II. Öğrenimleri 2001 yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece


Mezun olan öğrencilerimize uluslar arası geçerliliği olan “İnşaat Teknikeri” ünvanlı diploma verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM sınavı ve sınavsız geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


İnşaat Teknolojisi Programı öğrencilerinin mezuniyetleri için 4 yarı yılda toplam 120 AKTS'lik ders yükünü başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Program Profili


Medeniyetlerin oluşması ve gelişmesi için vazgeçilmez uğraş alanlarını içeren inşaat sektörü barınma ihtiyacımızı karşılayan konutlar, ulaşım ihtiyacımızı karşılayan karayolları, demiryolları, limanlar, havaalanları sanat yapılarından olan köprüler, tüneller, istinat duvarlarına kadar değişen geniş bir yelpazede modern yaşamın gerekleri olan tüm yapıların tasarımı, inşası, bakım ve onarımı ile ilgilenmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında inşaat sektörünün insan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için her daim aktivitesini koruma zorunluluğu vardır. Bu nedenledir ki dünyada ve ülkemizde zaman zaman ortaya çıkan ekonomik krizlerden de ihtiyaçlardan dolayı çabuk sıyrılması gerekliliği olan bu sektörde istihdam alanı bulmak da zor olmamaktadır. Emniyetli ekonomik ve estetik yapıların tesisi için optimum çözümler üretebilen pratik zekalı, iş organizasyonunda iyi yetişmiş ve konusunda uzman olan elemanlara ihtiyaç olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu sektörde yapılan yatırımların kaliteli ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesinde İnşaat Bölümü mezunları aktif rol üstlenmektedir. Bölümümüz uluslararası kalite standartlarında eğitilmiş mimari ve statik projelerin hazırlanmasındaki gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip, keşif metraj işlemleri yapan, arazi ve harita ölçüm aletlerini kullanan, şantiye iş programı hazırlayan, mevcut bilgisini özümseyerek doğruluk ve düzen içerisinde bağımsız çalışan, karar veren, iyi iletişim kuran eleman yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Ülkemizde ve dünyada bugün olduğu kadar, gelecekte de inşaat alanında iyi yetiştirilmiş, bilgi ve beceri sahibi, uygulamacı, teknik elemana, teknikere ihtiyaç duyulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program profiline uygun olarak yetiştirilen ve mezun olan teknikerlerimiz özelde ve kamu sektörlerinde kolaylıkla istihdam edilebilecek niteliktedir. Öğrencilerimiz mevcut eğitim programına göre almış oldukları zorunlu ve seçmeli derslerle İnşaat Teknikerine ihtiyaç duyulan bütün alanlarda çalışabilecek şekilde tam donanımlı olarak yetiştirilmektedirler. Bunlardan birkaçı aşağıdaki gibidir. * Yapı denetimi * Özel ve kamudaki yapı ve malzeme laboratuvarları * Hazır Beton Santralleri * Yurt içi ve yurt dışı yapı şantiyelerinin tümünde aktif olarak şantiye organizasyonu ve işletimi * Yapı projelerinin çizimi * Hakediş ve Metraj işleri v.b.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile alanlarıyla ilgili olarak İnşaat Mühendisliği, Mimarlık v.b. gibi bölümlere dikey geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınavlar, proje ve/veya sunumlar üzerinden notlar verilir. Değerlendirme 4’lü kredi sistemine göre yapılır. Yıl içi sınav değerlendirilmesi; ara sınav, projeler, ödevler ve uygulamalar ile belirlenmektedir. Yıl sonunda final sınavının % 60' ı yıl içi ortalamasının % 40'ı geçme notunu belirlemektedir.

Mezuniyet Koşulları


İnşaat Teknolojisi Programı öğrencilerinin mezuniyet için 4 yarı yılda toplam 120 AKTS'lik ders yükünü başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, İnşaat Teknolojisi Programı Akyazı Mahallesi 52200 ORDU/TÜRKİYE, Telefon : 0 (452) 233 48 65/4163, Faks : 0 (452) 233 52 30, yakgun@odu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Yapılan projeler, teknik geziler, seminerler ve özel ve kamudaki pek çok sayıdaki işletme ve resmi kuruluşlarla işbirliği içinde öğretim yapılmaktadır. Ayrıca, bölümümüz staj dönemi öncesinde ilgili kuruluşlarla irtibata geçerek çok sayıda staj yerinden öğrencilerimize staj kontenjanı imkanları da sağlamaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilmeli
2 İnşaat Teknolojisi ile ilgili edindiği kuramsal bilgilerini kullanabilmeli
3 İnşaat Teknolojisiile ilgili edindiği uygulama bilgilerini kullanabilmeli
4 İnşaat Teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı
5 İnşaat Teknolojisi ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplama ve kullanmabilmeli
6 İnşaat Teknolojisi ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmeli
7 İnşaat Teknolojisinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmeli
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilme ve denetleme
9 İnşaat Teknolojisi ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ve ugulamaya geçirebilme becerisi
12 Mesleki özgüven
13 İnşaat Teknolojisi ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleme ve çözüm arama yeterliliği
14 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak ve bunu gerçekleştirmek
15 Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
16 İnşaat Teknolojisi ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisi
17 Ekip çalışmasında uyumlu bir şekilde çalışabilme becerisi
18 Alanında bağımsız olarak öğrenmek ve öğrendiklerini uygulamak
19 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek
20 İnşaat Teknolojisi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
21 Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde alanı ile ilgili süreci/ süreçleri planlama becerisi
22 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IAITB19120109121 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2 0 0 2
İİNS11320109121 MATEMATİK I Zorunlu 4 0 0 5
İİNS10320109121 MEKANİK VE STATİK Zorunlu 2 0 0 2
SECİNŞT101 SECMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
İİNS10120109121 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 4
ITDB10120109121 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
IYDB11520109121 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
İİNS10520109121 YAPI MALZEMELERİ Zorunlu 3 0 0 32. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19220109121 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
İİNS10820109121 BETON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 3
İİNS11420109121 MATEMATİK II Zorunlu 4 0 0 5
İİNS116201291210 MESLEKİ UYGULAMALAR Zorunlu 3 1 0 2
İİNS10220109121 MUKAVEMET Zorunlu 2 0 0 2
SECİNŞT102 SECMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 0
STJ100201291210 STAJ-I Zorunlu 0 0 0 8
ITDB10220109121 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
IYDB11620109121 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
İİNS10620109121 YAPI STATİĞİ Zorunlu 2 1 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İİNS20320109121 BETONARME Zorunlu 3 1 0 4
İİNS20720109121 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZ. Zorunlu 2 1 0 3
İİNS221201291210 KARAYOLU İNŞAATI Zorunlu 2 1 0 3
SECİNŞT201 SECMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 0
İİNS21120109121 ŞANTİYE ORGANİZ. Zorunlu 2 1 0 5
İİNS20920109121 YAPI TESİSATLARI Zorunlu 2 0 0 2
İİNS20520109121 ZEMİN MEKANİĞİ I Zorunlu 2 1 0 44. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İİNS20220109121 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAS. Zorunlu 2 1 0 3
İİNS222201291210 MESLEK RESMİ Zorunlu 2 1 0 4
SECİNŞT202 SECMELİ 4 Seçmeli 0 0 0 0
STJ200201291210 STAJ-II Zorunlu 0 0 0 5
İİNS21220109121 YAPI METRA . VE MALİYET Zorunlu 3 1 0 4
İİNS20420109121 YAPI ONARIM VE GÜÇ. Zorunlu 2 1 0 2
İİNS20620109121 ZEMİN MEKANİĞİ II Zorunlu 2 1 0 3SECİNŞT101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC171201291210 BİLGİ İLETİŞİM TEKNO. Seçmeli 2 1 0 4
SEC173201291210 ARAŞ. YÖN. VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SEC191201291210 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 3
SEC193201291210 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SECB10120138116 BEDEN EĞİTİMİ-I Seçmeli 2 0 0 3SECİNŞT102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC186201291210 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
SEC192201291210 PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI Seçmeli 2 0 0 2
SECB10220138116 BEDEN EĞİTİMİ-II Seçmeli 2 0 0 2SECİNŞT201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC291201291210 TAŞINMAZ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
SEC293201291210 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 2 0 0 3
SEC295201291210 SU TEMİNİ VE İLETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
SEC297201291210 ARAZİ ÖLÇMELERİ Seçmeli 2 1 0 3
SEC29920158116 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4 0 0 0SECİNŞT202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC278201291210 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
SEC292201291210 ATIK SULAR Seçmeli 2 0 0 2
SEC29220168116 ATIKSULAR Seçmeli 2 0 0 0
SEC294201291210 ÇELİK YAPILAR Seçmeli 2 1 0 2
SEC296201291210 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 2 0 0 3
SEC29620168116 MESLEKİ YABANCI DİL -II Seçmeli 2 0 0 0
SEC298201291210 İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALARI Seçmeli 1 1 0 2
SEC30020158116 LABORATUVAR UYGULAMALARI Seçmeli 0 4 0 0