Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Otomotiv Teknolojisi Programı 1982 yılında kurulmuştur. 2013 yılında İkinci Öğretime eğitim başlamıştır. Program her yıl toplam 100 dolaylarında öğrenciye sahip olmaktadır.

Kazanılan Derece


Mezun olan öğrencilerimize uluslar arası geçerliliği olan “Otomotiv Teknikeri” ünvanlı diploma verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM sınavı ve sınavsız geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Otomotiv Teknolojisi Programı öğrencilerinin mezuniyet için 4 yarı yılda toplam 120 AKTS'lik ders yükünü başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Program Profili


Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan otomotiv sektöründe gerek üretim aşamasında gerekse satış sonrası bakım onarım alanında yer alabilecek, günümüz otomotiv teknolojisine hakim yetişmiş elemanlara olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu programda otomotiv elektrik-elektroniği, motor bilgisi, malzeme teknolojisi, güç aktarım organları gibi otomotiv sektörünün temel bilimsel kurallarını bilen ara eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Otomotiv teknikeri unvanı alan mezunlar, grup liderliği, servis-yedek parça-atölye yöneticiliği, personel eğitimleri gibi pek çok alanda sorumluluk ve görev alabileceklerdir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezun olan Teknikerlerimiz her sanayi kuruluşunda ve kamu sektörlerinde istihdam edilebilecek niteliktedir. Öğrencilerimiz mevcut eğitim programına göre almış oldukları zorunlu ve seçmeli derslerle Otomotiv Teknikerine ihtiyaç duyulan bütün alanlarda çalışabilecek şekilde tam donanımlı olarak yetiştirilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile Mühendislik Fakülteleri, Teknoloji Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine ve Makine Mühendislikleri Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınavlar, proje ve/veya sunumlar üzerinden notlar verilir. Değerlendirme 4’lü kredi sistemine göre yapılır. Yıl içi sınav değerlendirilmesi; vize sınavı, projeler, ödevler ve uygulamalar ile belirlenmektedir. Yıl sonunda final sınavının % 60' ı yıl içi ortalamasının % 40'ı geçme notunu belirlemektedir.

Mezuniyet Koşulları


Otomotiv Teknolojisi Programı öğrencilerinin mezuniyet için 4 yarı yılda toplam 120 AKTS'lik ders yükünü başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi Programı Akyazı Mahallesi 52200 ORDU/TÜRKİYE Telefon : 0 (452) 233 48 65/4116 Faks : 0 (452) 233 52 30 kaya_goksel@hotmail.com

Bölüm Olanakları


Gerek yapılan projeler, ziyaretler ve gerekse mezun olan öğrencilerimizin aracılığı ile çok sayıda sanayi kuruluşu ve derneklerle işbirliği içinde öğretim yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz Öğretim süreleri içinde toplam 10 hafta olmak üzere Endüstriye Dayalı Öğretim (Staj) yapmaktadırlar. Bu konuda da pek çok özel ve kamu kuruluşundan destek alınmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilmeli
2 Otomotiv Teknolojisi ile ilgili edindiği kuramsal bilgilerini kullanabilmeli
3 Otomotiv Teknolojisiile ilgili edindiği uygulama bilgilerini kullanabilmeli
4 Otomotiv Teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı
5 Otomotiv Teknolojisi ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplama ve kullanmabilmeli
6 Otomotiv Teknolojisi ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmeli
7 Otomotiv Teknolojisiningerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmeli
8 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek
10 Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
11 Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde alanı ile ilgili süreci/ süreçleri planlama becerisi
12 Mesleki özgüven
13 Alanında bağımsız olarak öğrenmek ve öğrendiklerini uygulamak
14 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak ve bunu gerçekleştirmek
15 Otomotiv Teknolojisi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
16 Otomotiv Teknolojisi ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisi
17 Ekip çalışmasında uyumlu bir şekilde çalışabilme becerisi
18 Otomotiv teknolojisiile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleme ve çözüm arama yeterliliği
19 Otomotiv teknolojisi ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
20 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
21 Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ve ugulamaya geçirebilme becerisi
22 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilme ve denetleme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTB191201291190 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
OTO103201291190 FİZİK Zorunlu 4 0 0 4
MAT117201291190 MESLEKİ MATEMATİK-I Zorunlu 4 0 0 8
OTO107201291190 MOTOR TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4
OTO109201291190 OTOMOTİV ELEKTRİĞİ Zorunlu 3 1 0 5
SECOTEK101 SECMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
OTO10520158115 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 3
TDB101201291190 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
YDB101201291190 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTB192201291190 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
OTO10220168115 DİZEL MOTORLAR VE YAKIT ENJEKSİYON SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 0
OTO102201291190 DİZEL MOTORLAR VE YAKIT ENJEKSİYON SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 3
OTO11220158115 MESLEK RESMİ Zorunlu 2 1 0 3
OTO11220168115 MESLEK RESMİ Zorunlu 2 1 0 0
MAT118201291190 MESLEKİ MATEMATİK-II Zorunlu 4 0 0 4
OTO10420168115 OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ Zorunlu 3 1 0 0
OTO104201291190 OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ Zorunlu 3 1 0 3
SECOTEK102 SECMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 0
STAJ100201291190 STAJ-I Zorunlu 0 0 0 8
OTO10820138115 TAŞITLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 1 0 3
OTO10820168115 TAŞITLAR MEKANİĞİ Zorunlu 4 0 0 0
TDB102201291190 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
YDB102201291190 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OTO201201291190 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 0 3
OTO203201291190 GÜÇ AKTARMA ORGANLARI Zorunlu 3 1 0 4
OTO205201291190 HAREKET KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 4
OTO213201291190 HİDROLİK PNÖMATİK SİSTEMLER Zorunlu 3 0 0 4
OTO207201291190 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 3 0 0 3
OTO209201291190 MALZEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
SECOTEK201 SECMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OTO202201291190 ALTERNATİF MOTOR VE YAKITLAR Zorunlu 1 1 0 2
OTO21820138115 BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARIN YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMLERİ Zorunlu 4 0 0 4
OTO21820158115 BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARIN YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 0
SECOTEK202 SECMELİ 4 Seçmeli 0 0 0 0
OTO216201291190 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 3 1 0 4
STAJ200201291190 STAJ-II Zorunlu 0 0 0 5
OTO208201291190 TAŞITLAR MEKANİĞİ Zorunlu 4 0 0 4SECOTEK101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OTO10520158115 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 1 0 0
SEC105201291190 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 1 0 3
SEC171201291190 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 1 0 3
SECB10120138115 BEDEN EĞİTİMİ -I Seçmeli 2 0 0 3SECOTEK102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC112201291190 MESLEK RESMİ Seçmeli 2 1 0 3
SEC190201291190 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR (ÜRETİM) Seçmeli 2 1 0 3
SECB10220138115 BEDEN EĞİTİMİ -II Seçmeli 2 0 0 3SECOTEK201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC211201291190 EMİSYON KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SEC215201291190 ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SEC217201291190 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
SEC273201291190 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3SECOTEK202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC204201291190 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 3
SEC206201291190 TERMODİNAMİK Seçmeli 3 0 0 2
SEC212201291190 MOTOR TEST VE AYARLARI Seçmeli 3 1 0 4
SEC218201291190 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 0 2
SEC22620148115 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4 0 0 4
SEC276201291190 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
SEC278201291190 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
SEC280201291190 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 2