Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kazanılan Derece


Mezun olan öğrencilerimize uluslar arası geçerliliği olan “Elektrik Haberleşme Teknikeri” ünvanlı diploma verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Lise veya dengi okul mezunları, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girerek, yeterli YGS-1 puanı almaları halinde programa başvurabilmektedirler. Meslek liselerinin ilgili bölüm mezunları programa sınavsız geçiş için başvurabilirler. Bu öğrenciler ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, METEB'leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dâhilinde programa yerleştirilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenci, 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program mezunları, 'Elektrik Haberleşme Teknikeri' unvanlı nitelikli elemanlar olarak, her türlü telekom tesisinin kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında,telekom cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında, haberleşme ve uydu firmalarında, üretimin sürekliliğinde görev alacak olmaları açısından, tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam alanı bulabilmektedir. Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türk Telekom, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Medya Kuruluşları olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Öğrenciler, DGS sınavı ile; Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Mühendisliği Lisans programlarına dikey geçiş yaparak, lisans tamamlama imkânına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınavlar, proje ve/veya sunumlar üzerinden notlar verilir. Değerlendirme 4’lü kredi sistemine göre yapılır. Yıl içi sınav değerlendirilmesi; vize sınavı, projeler, ödevler ve uygulamalar ile belirlenmektedir. Yıl sonunda final sınavının % 60' ı yıl içi ortalamasının % 40'ı geçme notunu belirlemektedir.

Mezuniyet Koşulları


Öğrenci, 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü Akyazı Mahallesi 52200 ORDU/TÜRKİYE Telefon : 0 (452) 233 48 65/4118 Faks : 0 (452) 233 52 30

Bölüm Olanakları


Program YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi ile desteklenmiş olup yüksek kalitede öğretim verilmektedir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Mathematics, science and related issues in their own areas have adequate infrastructure.
2 Legal consequences of technological applications and have awareness of professional ethics.
3 Computer and information technologies have the basic qualifications.
4 The owner is aware of the extent of communication technologies.
5 Improved understands the problems and solutions in the implementation of technology.
6 Technology-to-date techniques and tools in the field of technical education by taking additional uses
7 Technical drawing skills to effectively use the application.
8 Do experiments, collect data, presents the collected data.
9 Uses information technology field as required by the European Computer Driving Licence Foundation least with computer software uses information and communication technologies.
10 Effective oral and written communication, intermediate-advanced level in at least one foreign language at the level of European Language Portfolio A2 uses.
11 Learn basic electrical and electronics laws and principles in the solution of problems encountered in the field have the ability to use.
12 Basic sciences in the field of Electronic Communications may use information.
13 An electronic control unit communication systems and communication systems available in a variety of software to understand and use.
14 Applications are required for acquiring the ability to use techniques and tools.
15 Individual study skills and have the ability to decide independently to communicate orally and in writing, stating in clear and concise way to communicate.
16 Disciplinary and inter-disciplinary team work and professional ethics to be able to have.
17 Understanding the importance of team work to fulfill its duties.
18 Repair of electronic devices can do.
19 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaşıldığında çözüm üretebilmek.
20 Acting independently, have initiative and creativity skills.
21 Presentation using research methods, test reports, project to prepare.
22 Legal consequences of technological applications and have awareness of professional ethics.
23 Audio and video transmission systems can be established.
24 Yeni açılımlar yapabilme özgüven ve kararlılığına sahip olmak.
25 Work individually or in teams.
26 Life-long learning is conscious of the need.
27 Career self-reliance.
28 Has knowledge in the field of mobile communication.
29 Atatürk's principles and reforms knows, assimilate and use your life to be an individual.
30 Recognizes telecom infrastructure.
31 GSM, 3G, 4G and popular communication system that is being developed is knowledgeable about.
32 Microcontrollers can be programmed.
33 Electronic circuits printed circuit board can draw on the computer.
34 Electronic circuits can be realized.
35 Students have knowledge about automation systems.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IAITB191201291160 ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
EHP10520099116 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 0 5
EHP109201291160 ELEKTRONİK ÖLÇ. TEK. VE İŞ GÜV. Zorunlu 2 1 0 5
IMAT117201291160 MATEMATİK-I Zorunlu 3 1 0 4
EHP10720099116 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 0 5
SECEHT101 SECMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
ITDB101201291160 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
IYDB115201291160 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 32. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EHP10420099116 ANALOG ELEKTRONİK I Zorunlu 3 1 0 3
IAITB192201291160 ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
EHP11220129116 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Zorunlu 3 1 0 2
IMAT118201291160 MATEMATİK-II Zorunlu 2 0 0 3
EHP10820099116 SAYISAL TASARIM Zorunlu 3 1 0 3
SECEHT102 SECMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 0
STJ100201291160 STAJ I Zorunlu 0 0 0 8
ITDB102201291160 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
IYDB116201291160 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EHP20720099116 ANALOG ELEKTRONİK II Zorunlu 3 1 0 4
EHP21120099116 ANALOG HABERLEŞME Zorunlu 3 1 0 4
EHP20520099116 MİKROİŞLEMCİLER/MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 4
EHP20920099116 SAYISAL HABERLEŞME Zorunlu 3 1 0 4
SECEHT201 SECMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 0
EHP21320099116 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I Zorunlu 1 1 0 24. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EHP222201291160 ANTENLER VE MİKRODALGA TEK. Zorunlu 3 0 0 3
EHP20620099116 GELİŞEN HABERLEŞME TEK. Zorunlu 2 0 0 2
EHP20420099116 MİKROİŞLEMCİLER II Zorunlu 3 1 0 3
EHP224201291160 R/F TEKNİĞİ Zorunlu 2 1 0 3
SECEHT202 SECMELİ 4 Seçmeli 0 0 0 0
STJ200201291160 STAJ II Zorunlu 0 0 0 5
EHP21020099116 TELEFON İLETİŞİM VE ANAHTARLAMA SİS. Zorunlu 3 1 0 3SECEHT101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC171201291160 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 4
SEC173201291160 ENFORMATİK Seçmeli 2 1 0 4
SEC17520168113 BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA Seçmeli 2 1 0 0SECEHT102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC17620168113 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
SEC178201291160 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Seçmeli 2 0 0 2
SECB10220138113 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2SECEHT201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC17520168113 BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA Seçmeli 2 1 0 0
SEC271201291160 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON Seçmeli 2 0 0 3
SEC273201291160 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SEC275201291160 ELEKTROMAGNETİK DALG. BİYOLOJİK ET. Seçmeli 2 0 0 3
SEC277201291160 TIBBİ CİHAZLAR Seçmeli 2 0 0 3
SEC279201291160 FİBER OPTİK HABERLEŞME Seçmeli 2 0 0 3
SEC28320168113 LED TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0SECEHT202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC214201291160 UYDU HAB. VE HÜCRESEL HAB. Seçmeli 2 0 0 3
SEC216201291160 SCADA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SEC218201291160 RADYO TELEVİZYON TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SEC220201291160 BİLİŞİM AĞLARI VE VERİ HABERLEŞME Seçmeli 2 0 0 3
SEC23020158113 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4 0 0 0
SEC23220168113 MİKRODENETLEYCİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 1 0 0