Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


1

Kuruluş


Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Programı 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. 2009-2010 yılları arasında Program ismi değişmiş Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Programı ismini almıştır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında İKMEP’e uyumlu ders planları uygulanmaya başlanmıştır.

Kazanılan Derece


Bu program, Bilgisayar Programcılığı alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ön Lisans derecesine ve bilgisayar teknikeri ünvanına sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları


YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. (İlgili alanlardaki meslek liselerinden, kontenjan açığı olması halinde düz liselerden öğrenci kabul edilir.)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 50 iş günü zorunlu stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili


Bilişim Sektöründe oluşan ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmış bir önlisans programıdır. Bilgisayar teknolojilerindeki problemleri tanımlama, analiz ve çözme kabiliyetine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini en iyi şekilde uygulamayı hedefleyen, mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen, insana, topluma ve doğaya saygılı, takım çalışmasına uyumlu ve katılımcı teknikerler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda veritabanı yöneticiliği, web tasarım, programlama, 2B/3B tasarımcı ve internet programcılığı alanlarında kendilerini gösterebilecekleri görülmektedir. Buna göre Bilgisayar Programcılığı Programı mezunu öğrenciler; Özel sektörde; firmalarda web tasarım ve programcısı, veri tabanı ile alakalı işlemlerde görev alacak ara eleman, reklam ajansı ve firmalarda tasarımcı ve animatör, yazılım firmalarının belirli sektörlerinde çalışabilecek programcı olabilirler. Fotoğraf stüdyolarında grafikçi olarak da iş bulabilecekleri gibi aldıkları temel bilgisayar çözümleri ve yöntemleri düşünülürse kendilerine ait iş yeri açabilir, eleman çalıştırabilir veya başka bir bilgisayar firmasında servis, bakım bölümlerinde iş bulabilirler. Bilgisayar ofis işlemlerinde donanımlı oldukları için bilgisayar operatörlüğü işlerinde muhtemel tüm iş sektöründe çalışma imkânları bulunmaktadır. Bilgisayar Programcılığı mezunu öğrenciler kamu kuruluşlarında; alabilecekleri KPSS puanı ile kalifiye memur olarak iş bulabilirler. Özellikle belediyelere ait veri girişleri, ofis işlemleri, alt yapı ve teknik destek, web bilişim bölümleri veya sekreterlik gibi işlemlerde ara veya ana eleman olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları ve yeterli not ortalamasına sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim %40 ağırlıklı vize ve %60 ağırlıklı final sınavları ile değerlendirilmektedir. Ordu Üniversitesi “ÖNLİSANS ve LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ ” uyarınca not değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları


Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.

Bölüm Olanakları


Bölümde toplam 4 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca 3 adet Bilgisayar Laboratuarları bulunmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr. Gör. Bülent KANDEMİR (Bölüm başkanı) web: http://akademik.odu.edu.tr/index.php/personel/OA258 Öğr. Gör. Necati TAŞKIN (Bölüm Bşk. Yrd.) web: http://akademik.odu.edu.tr/index.php/personel/OA335 Öğr. Gör. Ergün YÜCESOY web: http://akademik.odu.edu.tr/index.php/personel/OA063 Öğr. Gör. Ahmet Erkan BİRBEN web: http://akademik.odu.edu.tr/index.php/personel/OA051

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
4 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
5 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
6 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
9 Standartlara uygun olarak bilgisayar tabanlı projeler geliştirebilmek ve profesyonel sorumluluk bilinci ile disiplinler arası ekiplerde çalışabilmek.
10 Derslerde öğrendiklerini, bir işletmede kullanarak uygulamasını yapar ve iş hayatının çalışma koşullarını öğrenir.
11 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
12 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13 Bilgisayar alanındaki alet, makine ve araç gereci tanıma ve kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olarak gerekli durumlarda sistem kurulum ve bakımını yapar.
14 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19120109115 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2 0 0 2
İBİLP10720109115 GRAFİK VE ANİMASYON I Zorunlu 2 1 0 4
İBİLP10920168112 MATEMATİK Zorunlu 4 0 0 0
İBİLP10920109115 MATEMATİK Zorunlu 3 1 0 7
İBİLP10320109115 PROGRAMLAMA TEMELLERİ Zorunlu 3 1 0 6
SECBİL101 SECMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
İTDB10120109115 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
İBİLP111201291150 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Zorunlu 3 1 0 3
İYDB11520109115 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19220109115 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
İBİLP10220109115 GÖRSEL PROGRAMLAMA I Zorunlu 3 1 0 3
İBİLP10620109115 GRAFİK VE ANİMASYON II Zorunlu 2 1 0 3
İBİLP11020109115 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Zorunlu 3 1 0 3
SECBİL102 SECMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 0
STJ100201291150 STAJ - I Zorunlu 0 0 0 8
İTDB10220109115 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
İBİLP10820109115 VERİTABANI I Zorunlu 3 1 0 3
İYDB11620109115 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İBİLP21320109115 AĞ TEMELLERİ Zorunlu 1 1 0 2
İBİLP20120109115 GÖRSEL PROGRAMLAMA II Zorunlu 3 1 0 5
İBİLP20320109115 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Zorunlu 3 1 0 5
SECBİL201 SECMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 0
İBİLP20520109115 VERİTABANI II Zorunlu 3 1 0 54. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İBİLP20220109115 GÖRSEL PROGRAMLAMA III Zorunlu 3 1 0 4
İBİLP20420109115 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II Zorunlu 3 1 0 4
SECBİL202 SECMELİ 4 Seçmeli 0 0 0 0
İBİLP20620109115 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
STJ20020138112 STAJ -II Zorunlu 0 0 0 5
İBİLP20820109115 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 4SECBİL101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC101201291150 OFİS YAZILIMLARI Seçmeli 3 1 0 4
SEC103201291150 TEMEL ELEKTRONİK Seçmeli 3 1 0 4
SEC10520158112 WEB EDİTÖRÜ Seçmeli 2 0 0 0
SEC10520168112 WEB EDİTÖRÜ Seçmeli 2 0 0 0
SEC10720158112 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 0 0
SEC10720168112 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 0 0SECBİL102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC102201291150 BİLGİSAYAR DONANIMI Seçmeli 1 1 0 2
SEC10420158112 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 0
SEC18220158112 İŞLETME YÖNETİMİ-I Seçmeli 3 0 0 0
SECB10220138112 BEDEN EĞİTİMİ II Seçmeli 2 0 0 2SECBİL201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC201201291150 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 1 1 0 3
SEC20120158112 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC203201291150 WEB PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 0 3
SEC207201291150 ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR Seçmeli 2 0 0 2
SEC209201291150 MESLEKİ YABANCI DİL I. Seçmeli 1 1 0 2
SEC20920158112 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 0
SEC211201291150 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 3 1 0 4
SEC21320148112 DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 1 1 0 3
SEC21320158112 DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 0
SEC21520148112 SES VE VİDEO UYGULAMALARI Seçmeli 1 1 0 2
SEC22520158112 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4 0 0 0
SEC22520168112 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
SEC273201291150 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 3
SEC27320158112 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC275201291150 İLETİŞİM Seçmeli 1 1 0 2SECBİL202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC202201291150 MOBİL PROGRAMLAMA Seçmeli 2 1 0 3
SEC20420158112 MULTİMEDİA YAZILIM TASARIMI Seçmeli 1 1 0 0
SEC206201291150 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 1 1 0 2
SEC20820158112 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 0
SEC210201291150 MİKRODENETLEYİCİLER Seçmeli 3 1 0 4
SEC21220158112 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 1 0 0
SEC27820158112 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC29020158112 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0