Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Elektronik Teknolojisi programına 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM tarafından normal yerleştirmeyle 50 öğrenci alınması suretiyle program eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece


Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Elektronik Teknolojisi Programı'na kayıt yaptırabilmek için orta öğretim mezunu olmak gerekmektedir. Meslek lisesi mezunlarının sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezun olmaları gerekmektedir. Belirtilen programlar dışında kalan öğrenciler programa YGS ile yerleştirilebilirler.

Program Profili


Elektronik Teknolojisi Ön lisans Programının amacı ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip ara eleman yetiştirmektir. Programda kuramsal bilginin yanı sıra, uygulamalı eğitim-öğretim yapılarak öğrencilerin becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca öğrenciler 4. yarıyıl sonlarında 30 işgünü staj yaparak teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarda bulunmaktadırlar. Elektronik mesleğinin uygulamasında, gelişen teknolojilere paralel olarak, bilgisayarın yoğun kullanımı sağlanarak öğrenim gören öğrencilerin sahip olması gereken bilgi ve beceriler verilmektedir. Halihazırda programın öğrenci kontenjanı örgün öğretim 50 öğrenci, ikinci öğretim 50 öğrenci olmak üzere toplamda 100 öğrencidir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Teknolojisi Programından mezun olan Elektronik Teknolojisi Teknikerleri , kamu ve özel sektörde tekniker unvanı ile çeşitli işlerde çalışabilirler. Serbest olarak alanlarında kendi işlerini yapabilecekleri gibi kamu sektöründe çeşitli pozisyonlarda da iş bulma imkanları mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları koşulu ile lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr. Gör. Murat Cem BOZKURT e-posta: mcbozkurt@odu.edu.tr Adresi: Sami Soysal Cad. No: 30 Çakırtepe Mevkii Ünye-ORDU Telefonu: 00 90 452 3241063 D:3320 Faks: 00 90 452 3241065 e-posta: unyemyo@odu.edu.tr web: http://umyo.odu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Yaklaşık 8100 m2 bir alan içerisinde içinde 4 katlı 5000 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Programımız dâhilinde ise; 1 adet elektronik laboratuvarı, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, her turlu spor faaliyetlerinin kullanımına açık olan kapalı spor salonu ve okulumuz içerisinde öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Mesleği ile ilgili konularda toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilincine sahip olmak.
2 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.
3 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
4 Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilmek.
5 Elektronik teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
6 Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılamak, analiz etmek ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlamak.
7 Elektronik teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
9 Elektronik teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili problemleri tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
10 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilmek.
11 Elektronik teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
12 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilmek.
13 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi.
14 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.
16 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AITT1012011786 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
ELT1012011786 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 0 0
ELT1032011786 ELEKTRONİK MESLEK BİLG. VE GÜVENLİK Zorunlu 2 1 0 4
ELT1072011786 GENEL MATEMATİK Zorunlu 2 1 0 4
ELT1092014786 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 3 1 0 4
ELT1052011786 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 0 2
SEÇ.(ELEKT.TK.II)101 SEÇMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
TD1012011786 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
YD1012011786 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ELT1022011786 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 0 4
AITT1022011786 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
ELT1102011786 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Zorunlu 2 1 0 3
ELT1082011786 ELEKTRONİK - I Zorunlu 3 1 0 5
ELT1062011786 MESLEK MATEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
ELT1042011786 SAYISAL TASARIM Zorunlu 3 1 0 4
SEÇ.(ELEKT.TK.II)102 SEÇMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 0
ELT2202014786 STAJ I Zorunlu 0 0 0 0
TD1022011786 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
YD1022011786 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ELT2052011786 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 0 3
ELT2012011786 ELEKTRONİK - II Zorunlu 3 1 0 5
ELT2092014786 KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 0
ELT2072011786 MİKRO DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 5
SEÇ.(ELEKT.TK.II)201 SEÇMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 0
ELT2032014786 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI - I Zorunlu 2 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ELT2022011786 ARIZA ANALİZİ Zorunlu 3 1 0 4
ELT2102011786 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 5
ELT2062011786 RADYO TV TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4
SEÇ.(ELEKT.TK.II)202 SEÇMELİ 4 Seçmeli 0 0 0 0
ELT2082011786 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER Zorunlu 2 1 0 4
ELT2042011786 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI - II Zorunlu 2 1 0 2
ELT2262014786 STAJ II Zorunlu 0 0 0 0SEÇ.(ELEKT.TK.II)101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1112011786 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC1152011786 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.(ELEKT.TK.II)102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1142011786 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Seçmeli 2 0 0 2
SEC1202016786 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 0 0SEÇ.(ELEKT.TK.II)201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2132014786 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SEC2152011786 EV CİHAZLARI Seçmeli 3 0 0 3
SEC2172011786 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
SEC2232011786 ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR Seçmeli 2 0 0 2
SEC2272011786 ELEKTROMANYETİK DALGALARIN BİYOLOJİK ETK Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.(ELEKT.TK.II)202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2142011786 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC2142014786 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC2162011786 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 0 3
SEC2242011786 İLERİ MİKRO DENETLEYİCİLER Seçmeli 3 0 0 3