Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2014–2015 öğretim yılında Yönetim ve Organizasyon Bölümü adı altında Lojistik "Programı olarak başlamıştır

Kazanılan Derece


Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Lojistik” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili


Lojistik sektörüne meslek elemanı yetiştirmek

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar , lojistik , üretim , pazarlama, dış ticaret vb. firmalarda çalışmaktadırlar

Üst Derece Programlarına Geçiş


Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda Uluslararası lojistik, Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık gibi bölümlere geçiş yapabilmektedirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Bölüm Olanakları


Programda 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bir tane bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. .

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Atatürk Mah., Sami Soysal Cd No:19, Ünye Merkez/Ordu (0452) 324 1063

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistem tasarım ve planlaması, satın alma, üretim, stok yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, performans ölçümü vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar ve kullanabilir.
2 Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirebilir, işletmenin misyon ve hedeflerini destekleyecek lojistik sistem tasarımlarını yapabilir ve kararlar verebilir.
3 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlayabilir ve riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alabilir.
4 Küresel iş dünyasını ve uluslararası lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar
5 En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
6 Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle iliskilendirilmesi bilgisine sahip olmak
7 Mesleki bilgileri doğrutulsunda alana özgü işler kurabilir
8 Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirebilir, süreçlerdeki problemleri tanımlayabilir ve analiz edebilir
9 Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçevelerin farkındadır ve bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirebilir
10 Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir
11 Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 iş piyasasında gerekli olan işleri analiz etme ve bu işlere yatırım yapma becerisine sahiptir
13 Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretebilir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunabilir
14 Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
15 Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AITT1012014777 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
LOJ1072014777 BİLGİSAYARA GİRİŞ Zorunlu 1 1 0 3
LOJ1092014777 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 3
LOJ1132014777 GENEL MUHASEBE Zorunlu 2 1 0 4
LOJ1032014777 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
YDI1012014777 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
LOJ1172016777 LOJİSTİĞE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
LOJ1152016777 PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
LOJ1112014777 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
SEC1012014777 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
TDK1012014777 TÜRK DİLİ -1 Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AITT1022014777 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
SEC1142016777 BEDEN EĞİTİMİ Zorunlu 1 1 0 0
LOJ1182016777 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
LOJ1222016777 İLETİŞİM VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Zorunlu 2 0 0 0
YDI1022014777 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 0
LOJ1122016777 İSTATİSTİK Zorunlu 2 1 0 0
SEC1122014777 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 2 0 0 2
LOJ1162016777 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 3 0 0 0
LOJ1202016777 STAJ-I- (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 0
SEC1022014777 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
TDK1022014777 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
SEC1042014777 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Zorunlu 2 0 0 3
LOJ1142016777 YÖNETİM ORGANİZASYON Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
LOJ2232016777 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
LOJ2212016777 LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I- Zorunlu 2 0 0 0
LOJ2032014777 LOJİSTİKTE RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 4
SEÇ2016777_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
LOJ2192016777 TEDARİK ZİNCİRİ VE DEPOLAMA Zorunlu 3 0 0 0
LOJ2152016777 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ Zorunlu 1 1 0 0
LOJ2012014777 ULUSLARARASI LOJİSTİK Zorunlu 3 0 0 3
LOJ2172016777 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Zorunlu 2 1 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
LOJ2102014777 DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
LOJ2242016777 DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
LOJ2222016777 E-LOJİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
LOJ2202016777 LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-II- Zorunlu 2 1 0 0
LOJ2162016777 PROJE Zorunlu 3 0 0 0
SEÇ2015777_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
LOJ2182016777 STAJ-II- (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 0
LOJ2082014777 TAŞIMACILIK HUKUKU Zorunlu 4 0 0 0
LOJ2122014777 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI Zorunlu 2 0 0 0SEÇ2016777_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2012014777 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 2 0 0 0
SEC2032016777 LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
SEC2052014777  ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 0
SEC2072016777 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC2092016777 LOJİSTİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
SEC2112016777 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC2132014777 ULUSLARARASI BANKACILIK Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2015777_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2042014777 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC2062014777 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
SEC2082014777 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA LOJİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
SEC2142016777 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC2162016777 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0