Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Yüksekokulumuz daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı iken 5467 sayılı Kanun uyarınca; Ordu Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programına 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM tarafından ek yerleştirmeyle 50 öğrenci alınması suretiyle program eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece


Muhasebe meslek elemanı

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diploması (Sınavsız Geçiş için), 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'na kayıt yaptırabilmek için orta öğretim mezunu olmak gerekmektedir. Meslek lisesi mezunlarının sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezun olmaları gerekmektedir. Belirtilen programlar dışında kalan öğrenciler programa YGS ile yerleştirilebilirler.

Program Profili


Programın öğrenci kontenjanı örgün öğretim 50 öğrenci, ikinci öğretim 50 öğrenci olmak üzere toplamda 100 öğrencidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


İşletmelerin idari ve muhasebe servisleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının idari ve muhasebe bölümlerinde sorumluluk üstlenebilecek ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile veya Açık Öğretim Programları aracılığı ile üst derece programlarına geçiş yapılabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler MUHASEBE MESLEK ELEMANI ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr.Gör.Erdinç ALP Tel: 452-3241063 Fax: 452-3241065 e-posta: e.alp@odu.edu.tr Atatürk Mah. Sami Soysal Cad. Ünye-ORDU

Bölüm Olanakları


Yaklaşık 8100 m2 bir alan içerisinde içinde 4 katlı 5000 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Bununla birlikte her türlü spor aktiviteleri için spor salonumuz bulunmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, 50 bilgisayar kapasiteli Bilgisayar Salonu, Yemekhane ve Kantin bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve muhasebe mesleğinde temel kavramları kavradığını göstermek
2 Kamu maliyesi işlemleri yapmak, kamu ekonomik faaliyetleri incelemek, bütçe hazırlamak
3 İşletme kuruluş işlemleri ve işletme yönetim faaliyetlerine katılım işlemlerini yapmak
4 Hukuki sorumlulukları yerine getirmek, hukukun temel kavramlarını, hukuk sistemini, hak tanımı ve türlerini tanımak
5 Kişiler ve aile hukuk sistemini tanımak, borç alacak işlemlerini yürütmek, eşya ve icra iflas hukuku işlemlerini yürütmek
6 Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. Gündelik ve mesleki alanda Türkçe'yi etkin kullanmak
7 Yabancı dilde mesleki terim ve kavramları okuyup yazmak
8 Denetim standartlarını sınıflandırıp denetim sürecini sıralamak ve muhasebe denetimine hazırlanmak
9 Mikro ekonomik işlemleri analiz etmek, ekonominin temellerini bilerek üretici ve tüketici tercihlerini belirleyebilmek, piyasa türleri hakkında bilgi sahibi olmak
10 Makro ekonomik işlemleri analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, para piyasası ve para politikalarını takip etmek
11 Hesap planı oluşturarak, bilanço ve büyük defter düzenleyerek, varlık ve kaynak hesaplarını kaydetmek, gelir tablosu, satışların maliyeti tablosu ve muhasebe uygulamalarını yaparak muhasebe işlemlerini yapmak
12 Vergilendirme işlemlerini yapmak, kazanç türlerini hesaplamak, vergileri hesaplayıp beyannamleri düzenlemek
13 Ticari matematik hesaplamaları ve uygulamaları ile ticari işlemler yapmak
14 Ofis programlarını kullanmak, bilgisayarda metin dosyası, mesleki yazı, sunu, veri tabanı oluşturmak, web işlemleri yapmak
15 Kalite yönetiminin altyapısını oluşturmak, kalite yönetim sistemi kurarak istatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak
16 İnşaat işlemlerini muhasebeleştirebilmek
17 İşçi işveren ilişkilerini belirlemek, sosyal güvenlik belgeleri düzenlemek ve iş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip etmek
18 İstatistiki hesaplamalar aracılığı ile değerlendirmeler yapmak
19 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olmak ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilmek
20 İlkyardımın temel ilkelerini uygulamak, temel yaşam desteği sağlamak
21 Araştırma için veri toplamak, araştırmaları rapor haline getirmek ve sunum yapmak
22 Temel ve ek mali tabloları düzenleyip bunların analizini yapmak, mali tabloların yorumlamak
23 E-ticaret faaliyetlerini planlamak ve yürütmek
24 Vergi hukukunu uygulamak, vergi borç ve cezası işlemlerini yapmak
25 Etik ve ahlak kavramlarını inceleyerek mesleki değerlere uymak
26 İletişim türlerini kullanmak, beden dili ile iletişim kurmak, kitle iletişimi ile ilgili bilgi sahibi olmak
27 Muhasebe işlemlerinin banka kayıtlarını yapmak
28 Tacir sıfatını ve ticari yargı hükümlerini incelemek, ticari defterleri, haksız rekabet hallerini ve ortaklık işlemlerini sonuçlandırmak, kıymetli evrakları incelemek
29 Finansal yatırım araçlarını değerlendirmek
30 Şahıs ve sermaye şirketleri ile kooperatiflerin işlemlerini yapmak
31 Meslek ile ilgili paket programlar kullanabilmek
32 Maliyetleri muhasebeleştirmek, maliyet unsurlarını hesaplamak, gider dağıtımı yapmak, birim maliyeti hesaplamak, maliyet kayıtlarını hesaplamak
33 İthalat ve ihracat işlemleri yapmak ve takip etmek
34 Dış ticaret işlemlerinin finansmanını sağlamak, ithalat ve ihracat işlemlerinin muhasebeleştirmesini yapmak
35 Finansal yönetim fonksiyonlarını ayırmak, finansal analiz ve finansal planlama yapmak, aktif ve pasifi yönetmek

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1012010774 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2 0 0 2
MVP1092014774 GENEL İŞLETME Zorunlu 2 1 0 4
MVP1012014774 GENEL MUHASEBE 1 Zorunlu 3 1 0 5
MVP1072010774 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 3
MVP1032010774 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 4
SEÇMUV101 SEÇMELİ1 Seçmeli 0 0 0 0
MVP1052014774 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 2
TD1012010774 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YDL1012010774 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1022010774 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. II Zorunlu 2 0 0 2
MVP1022010774 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 1 0 4
MVP1102010774 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 3
MVP1082010774 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
SEÇMUV102 SEÇMELİ2 Seçmeli 0 0 0 0
MVP1182014774 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
MVP1042010774 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
MVP1062010774 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 2
TD1022010774 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YDL1022010774 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MVP2172016774 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ VE MUHASEBESİ Zorunlu 1 1 0 0
MVP2112010774 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 4
MVP2192016774 KAMU MALİYESİ Zorunlu 2 1 0 0
MVP2052014774 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 0 3
MVP2152016774 PAKET PROGRAMLAR-I Zorunlu 2 1 0 0
SEÇMUV201 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 0
MVP2072010774 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 0 3
MVP2032014774 VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 34. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MVP2322016774 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Zorunlu 2 1 0 0
MVP2342016774 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 1 0 0
MVP2082010774 MALİ TABLOLAR VE ANALİZ Zorunlu 3 1 0 4
MVP2062010774 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 2 1 0 3
MVP2302016774 PAKET PROGRAMLAR-II Zorunlu 2 1 0 0
SEÇMUV202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 0
MVP2282014774 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
MVP2042010774 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 2 1 0 3SEÇMUV101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1112010774 OFİS PROGRAMLARI I Seçmeli 2 1 0 4
SEC1132010774 İLETİŞİM Seçmeli 1 1 0 2
SEC1172016774 MESLEK HUKUKU Seçmeli 2 1 0 0
SEC1192016774 TİCARİ BELGELER Seçmeli 1 1 0 0SEÇMUV102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1102010774 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2 1 0 3
SEC1122010774 OFİS PROGRAMLARI - II Seçmeli 2 1 0 3
SEC1162010774 E-TİCARET Seçmeli 2 1 0 3
SEC1202014774 KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI Seçmeli 2 1 0 3SEÇMUV201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2152010774 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 1 0 4
SEC2232011774 ARAŞTIRMA YÖN. VE TEK.-I Seçmeli 2 1 0 4SEÇMUV202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2142010774 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 1 0 3
SEC2242011774 ARAŞTIRMA YÖN. VE TEK.-II Seçmeli 2 1 0 3