Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kazanılan Derece


Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51 - 4.00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Meslek yüksekokul programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır.Öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir:a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek,b) Sağlık durumu veya askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak.

Kuruluş


Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2004-2005 Eğitim/Öğretim yılında,

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Öğrenciler akademik yılın başında yabancı diller ve bilgisayar gibi derslerden yeterlik(muafiyet) sınavına girebilirler. Bu sınavlardan geçer not alan öğrenciler ilgili derslerden muaf sayılırlar.Ayrıca yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler de almış oldukları derslerden muaf tutulurlar ve bu notlar öğrencilerin transkriptlerine işlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Program Profili


5. seviye akademik ve mesleki yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan önlisans programıdır. Üç öğretim görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Yüksek Okulun ve Üniversitemiz Sosyal Tesisleri Uygulama İşletmesinin fiziki ve beşeri imkanlarından faydalanılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Turizm meslek elemanı; kamu kurumlarında, özel işyerlerinde veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini açıp çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencileri; iki yıllık ön lisans diplomalarını aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin İşletme bölümlerine sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler her yarıyılda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları (proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

Mezuniyet Koşulları


Meslek yüksekokulu diploması verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır ve öğrenim durumu belgesi üzerinde belirtilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Bölüm Olanakları


Yüksek Okulun sahip olduğu fiziki ve beşeri imkanlardan müşterek faydalanılmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Mesudiye Meslek Yüksek Okulu 52900 Mesudiye / ORDU 452 761 28 59

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek.
2 Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
3 Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
4 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
5 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek.
6 Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek.
7 Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek.
8 Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
9 Turizm ve Otel işletmelerinin temel faaliyet konularını öğrenmek, etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTP1192015648 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
TIT1012014648 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
MTP1112014648 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Zorunlu 2 0 0 4
MTP1012014648 GENEL TURİZM Zorunlu 2 1 0 3
MTP1172015648 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 2 0 0 0
MTP1092014648 KAT HİZMETLERİ Zorunlu 2 1 0 3
MTP1072014648 KONUKLA İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 4
MTP1032014648 MENÜ PLANLAMA Zorunlu 2 1 0 3
MTP1052014648 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Zorunlu 1 1 0 5
SEÇ.(TURİZM)101 SEÇMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014648_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
TDK1012014648 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YDI1012014648 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TIT1022014648 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
MTP1022014648 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 1 1 0 3
MTP1042014648 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 2 0 3
MTP1062014648 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
SEÇ.(TURİZM)102 SEÇMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014648_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
STJ1002014648 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
MTP1082014648 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 3
TDK1022014648 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YDI1022014648 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTP2012014648 KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞLEMLERİ Zorunlu 1 1 0 4
MTP2032014648 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 2 0 2
MTP2052014648 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ Zorunlu 4 2 0 4
SEÇ.(TURİZM)201 SEÇMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014648_2_1_2K SEÇMELİ_2_1_2K Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014648_2_1_4K SEÇMELİ_2_1_4K Seçmeli 0 0 0 0
MTP2112014648 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT Zorunlu 2 0 0 2
MTP2072014648 TURİZM MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 2
MTP2092014648 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ I Zorunlu 4 2 0 84. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTP2102014648 BARDA SERVİS Zorunlu 4 2 0 6
MTP2042014648 DEKORASYON HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 2
MTP2302015648 İŞLETME YÖNETİMİ II Zorunlu 4 2 0 0
MTP2062014648 KAT KONTROLÜ Zorunlu 1 1 0 3
MTP2122014648 ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ Zorunlu 1 1 0 3
SEÇ.(TURİZM)202 SEÇMELİ 4 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014648_2_2_2K SEÇMELİ_2_2_2K Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014648_2_2_3K SEÇMELİ_2_2_3K Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014648_2_2_4K SEÇMELİ_2_2_4K Seçmeli 0 0 0 0
MTP2282014648 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ II Zorunlu 4 2 0 5SEÇ.(TURİZM)101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014648_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTP1132014648 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
MTP1152014648 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2SEÇ.(TURİZM)102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014648_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTP1102014648 TURİZM PAZARLAMASI Seçmeli 2 1 0 3
MTP1122014648 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2 1 0 3SEÇ.(TURİZM)201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014648_2_1_2K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTP2152014648 TURİZM COĞRAFYASI I Seçmeli 2 0 0 2
MTP2172014648 İSTATİSTİK Seçmeli 1 1 0 2
MTP2192014648 ENVANTER İŞLEMLERİ Seçmeli 1 1 0 2SEÇ2014648_2_1_4K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTP2132014648 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 4
MTP2212014648 TEMEL HUKUK Seçmeli 1 1 0 4SEÇ.(TURİZM)202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014648_2_2_2K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTP2022014648 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
MTP2082014648 II. YABANCI DİL Seçmeli 2 2 0 2
MTP2182014648 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
MTP2222014648 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 2
MTP2242014648 ÖNBÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2SEÇ2014648_2_2_3K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTP2202014648 İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 3
MTP2262014648 KONUK GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3SEÇ2014648_2_2_4K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTP2142014648 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 1 0 4
MTP2162014648 GENEL MUHASEBE I Seçmeli 3 1 0 4