Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Program 2004 yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece


Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciye, Muhasebe ve Vergi alanında Ön Lisans diploması verilir. Mezunlara Muhasebe Meslek Elemanı ünvanı verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1- Lise ve dengi okul diploması, 2- Üniversite Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) 'den yeterli puan, 3- Meslek Liselerinin ilgili alan (muhasebe vb.) mezunu olmak tercih nedenidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Mezuniyet için öğrenciler 4.00 üzerinden 2.00 akademik ortalamaya sahip olmalıdırlar ve her sınavı başarıyla tamamlamış olmalıdırlar. Ayrıca toplam 40 gün olan meslek stajının da başarılı olarak yapılmış olması gerekir.

Program Profili


Programın amacı kamu ve özel sektör işletmelerine muhasebe meslek elemanı unvanına sahip öğrenci yetiştirmektir. Program 2 yıllık eğitim süresi içerisinde 4 yarıyıldan oluşan bir eğitim yapısına sahiptir. 1. Sınıf müfredatında genel kültür derslerinin yanı sıra, temel meslek (alan) dersleri de yer almaktadır. 2. Sınıf müfredatında uzmanlaşmayı amaçlayan meslek (alan) dersleri ağırlık taşır. Programda Muhasebe Mesleğine yönelik muhasebe ve vergi uygulamaları yoğunluk içerirken, iş ve işletme ile ilgili de üretim, yönetim, pazarlama ve hukuk ile ilgili yetkinlikler kazandırılır. Derslerin çoğunda uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Programın 1. Sınıf sonunda 20 günlük meslek stajı, 2. Sınıf sonunda da 20 günlük meslek stajı olmak üzere toplam 40 günlük meslek stajı yer alır. Böylece teori-uygulama imkanı sağlanmış olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu program, işletmelerin muhasebe bölümleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler hem girişimci hem de çalışan olarak kamu ve özel sektörde çalışabilmektedirler. Kendi ilgi alanları çerçevesinde başta bankacılık, sigortacılık ve muhasebe alanında çalışabilmektedirler. İsteyenlerden yasal zorunlulukları yerine getirenler, Muhasebe Mesleği?ni kendi bürolarında icra edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Dikey Geçiş Sınavı?na girilerek, ÖSYM tarafından kontenjan ayrılan aşağıdaki 4 yıllık Fakülte programlarına kayıt yaptırılabilir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Uluslararası Finans, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Ticaret, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası İşletmecilik. Dikey Geçiş Sınavını kazanan öğrenciler, 3. sınıfa yerleştirilirler. Ayrıca kazanılan programa göre de fark dersleri alabilirler. Ayrıca mezunlar, isterler ise sınavsız olarak 3. Sınıf öğrencisi olmak üzere Açık Öğretim Fakültesi İşletme Programı?na kayıt yaptırabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


1 Arasınav, 1 Dönem sonu sınavı yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı, ödev, proje, araştırma, seminer sunum vb. şekilde olabilir. Sınavların nasıl yapılacağı her dönem başında öğrencilere bildirilir. Başarı notu; Arasınavın %40'si, dönemsonu sınavının %60'si ile belirlenir.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, meslek stajını da başarıyla tamamlayan öğrenciler MUHASEBE MESLEK ELEMANI unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Mesudiye Meslek Yüksek Okulu 52900 Mesudiye / ORDU 452 761 28 59

Bölüm Olanakları


Programda 3 kadrolu öğretim elemanı vardır. Gerek duyulması halinde görevlendirme yapılmak suretiyle öğretim elemanı temin edilebilmektedir. Program ile ilgili sınıflar, bilgisayar laboratuarı, sportif ve kültürel etkinliklere yönelik ortamlar ve diğer eğitim donanımı mevcuttur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
2 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
3 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
6 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
7 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
8 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre bilgisi, vergi hukuku, mesleki mevzuat ve kalite bilincine sahip olmak.
9 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
10 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
11 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
13 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012014647 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
MMP1012010647 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3 1 0 0
MMP1012014647 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 2 2 0 4
MMP1072014647 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
MMP1052014647 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 4
SEÇ.(MUH.VERGİ.U)101 SEÇMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014647_1_1_2K SEÇMELİ_1_1_2K Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014647_1_1_3K SEÇMELİ_1_1_3K Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014647_1_1_4K SEÇMELİ_1_1_4K Seçmeli 0 0 0 0
MMP1032014647 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 4
TDK1012014647 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YDI1012014647 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1022014647 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
MMP1022014647 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 2 2 0 4
MMP1082014647 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 3
MMP1102014647 PAKET PROGRAMLARI I Zorunlu 2 2 0 4
STJ1002014647 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
MMP1062014647 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
MMP1042014647 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
TDK1022014647 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YDİ1022014647 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMP2052014647 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Zorunlu 1 1 0 2
MMP2132014647 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Zorunlu 2 0 0 3
MMP2112014647 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
MMP2112010647 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
MMP2072010647 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 2 1 0 4
MMP2072014647 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 2 1 0 4
MMP2092014647 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 2 2 0 3
MMP2152014647 PAKET PROGRAMLARI II Zorunlu 2 2 0 4
MMP2152010647 PAKET PROGRAMLARI II Zorunlu 2 2 0 5
SEÇ.(MUH.VER.U)201 SEÇMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014647_2_1_2K SEÇMELİ_2_1_2K Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014647_2_1_3K SEÇMELİ_2_1_3K Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014647_2_1_4K SEÇMELİ_2_1_4K Seçmeli 0 0 0 0
MMP2032014647 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 0 3
MMP2012014647 VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 24. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMP2022014647 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 1 1 0 5
MMP2102014647 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 2 2 0 4
MMP2222014647 İŞLETME YÖNETİMİ II Zorunlu 2 1 0 0
MMP2042014647 MALİ TABLOLAR VE ANALİZ Zorunlu 2 2 0 5
MMP2082014647 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 2 1 0 3
SEÇ.(MUH.VER.U)202 SEÇMELİ 4 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014647_2_2_2K SEÇMELİ_2_2_2K Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014647_2_2_3K SEÇMELİ_2_2_3K Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014647_2_2_4K SEÇMELİ_2_2_4K Seçmeli 0 0 0 0
MMP2062014647 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 3 0 0 4SEÇ.(MUH.VERGİ.U)101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMP1132010647 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 0SEÇ2014647_1_1_2K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMP1112014647 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
MMP1152014647 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 1 1 0 2
MMP1192014647 E-TİCARET Seçmeli 2 0 0 2SEÇ2014647_1_1_3K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMP1092014647 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 3
MMP1172014647 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR Seçmeli 2 1 0 3SEÇ2014647_1_1_4K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMP1132014647 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 4SEÇ.(MUH.VER.U)201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMP2232010647 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2014647_2_1_2K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMP2212014647 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 2
MMP2232014647 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2SEÇ2014647_2_1_3K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMP2192014647 İNŞAAT MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 0 3
MMP2252014647 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3SEÇ2014647_2_1_4K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMP2172014647 OFİS PROGRAMLARI I Seçmeli 2 1 0 4SEÇ.(MUH.VER.U)202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014647_2_2_2K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMP2122014647 İSTATİSTİK Seçmeli 1 1 0 2
MMP2162014647 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 0 2
MMP2182014647 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2SEÇ2014647_2_2_3K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMP2142014647 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 3SEÇ2014647_2_2_4K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMP2202014647 OFİS PROGRAMLARI II Seçmeli 2 1 0 4