Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Basın ve Yayıncılık Programı, Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü altında 2014 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece


Bu program, Basın ve Yayıncılık alanında 120 AKTS kredilik ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında bu alanda Ön Lisans derecesine sahip olunur

Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Basın ve Yayıncılık programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili


Basın ve Yayıncılık programının amacı, medya kuruluşlarının ihtiyaç duydukları haber yazabilen, sayfa tasarımı yapan, basın etiği ve basın hukuku konusunda bilgi sahibi olan muhabir/gazeteci yetiştirmektir. Basın ve Yayıncılık Programında, I. ve/veya II. Eğitim olarak lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için zorunlu derslerin yanı sıra seçimlik dersleri de alıp başarmaları ve en az 2.00 ortalamaya sahip olmaları gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Basın ve Yayıncılık programından mezun olan öğrenciler, gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi habercilik faaliyeti yürüten tüm medya organlarında gazeteci/muhabir, köşe yazarı, sayfa tasarımcısı ve editör olarak çalışabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Basın ve Yayıncılık programından mezun olan öğrenciler, gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi habercilik faaliyeti yürüten tüm medya organlarında gazeteci/muhabir, köşe yazarı, sayfa tasarımcısı ve editör olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesine veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70 `i, uygulamaların ise en az %80 ’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, kısa süreli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve F3 notları şartlı başarılı notlardır.

Mezuniyet Koşulları


Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü: Anıl Kaan UÇAR Ulubey MYO Ulubey/ORDU 0452 861 20 05/3812

Bölüm Olanakları


Meslek Yüksekokulunda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) dersliklerde eğitim verilmektedir. Ayrıca uzman gazetecilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Medya kuruluşlarındaki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler de yapılmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Gazetecilik mesleğinin etik ve hukuksal yönlerini bilir.
2 Eleştirel düşünce ve yorumlama kabiliyetine erişerek olaylara çok boyutlu bakış açısı kazanır.
3 Medyanın yapısal sorunlarını bilir. Medya ve Siyaset arasındaki ilişkiler üzerine bilgi sahibi olur.
4 Yeni Medya teknolojilerini öğrenir.
5 İletişim bilimini ve iletişim süreçlerini bilir. İletişim tasarımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
6 Edebiyat okumaları yaparak edebi metinleri tanır.
7 Medya ve kamusal alan hakkında bilgi sahibi olarak medyanın kültür, toplum ve birey üzerindeki etkilerini öğrenir.
8 Kamuoyu oluşturma ve gündem belirleme konularında bilgi sahibi olur.
9 Medya ve Ekonomi arasındaki ilişkileri yorumlayabilir.
10 Sosyolojii psikoloji, sosyal psikoloji ve genel olarak davranış bilimleri hakkında bilgi sahibi olur.
11 Gazetecilik mesleğinin donanımlarına sahip olarak, gazetecilik mesleğinin temel kavramlarını öğrenir.
12 Basın tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
13 Bilgi ve İletişim teknolojilerinin tarihsel gelişimi üzerine bilgi sahibi olur.
14 Siyasal İletişim konusunda, siyaset ve medya arasındaki ilişkileri çözümleme noktasında ve siyasal aktörler hakkında bilgi sahibi olur
15 İlk Yardım konusunda beceri kazanır.
16 Haber toplama, yazma ve röportaj tekniklerini öğrenir.
17 Sayfa tasarımı, Masaüstü Yayıncılık üzerine beceri kazanır.
18 Etkili sunum ve söyleşi gerçekleştirebilir. Diksiyon ve güzel konuşma becerisi edinir.
19 Halkla ilişkiler, reklam ve habercilik konularında proje gerçekleştirebilir.
20 Sinema, reklam ve hakla ilişkiler gibi yan dallarda bilgi sahibi olur.
21 Word, Excel ve PowerPoint gibi temel bilgisayar programlarını kullanmayı öğrenir.
22 Toplumsal yapı, cinsiyet rolleri ve kültür üzerine yeterli bakış açısına sahip olur.
23 Habercilik faaliyeti çerçevesinde olay ve olgu araştırması yaparak haber kaynaklarına ulaşabilir.
24 Tarafsız, dengeli, gerçekçi ve objektif yayıncılığı öğrenir.
25 Sosyal sorumluluk projeleri üretebilir. Toplumsal iletişim kanallarını geliştirecek projelerde görev alabilir.
26 Gazete kuruluşlarının toplumsal duyarlılığı ekseninde habercilik sorumluluğu ile hareket edebilir.
27 Kültürlerarası İletişim konusunda bilgi sahibi olur.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012014275 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TİT1012014275 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TİT1012014275 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
UBY1132014275 BASIN HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
UBY1032015275 İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 3
UBY1032014275 İLETİŞİM BİLİMİ VE KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
UBY1252016275 İLETİŞİM BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
UBY1212015275 İLETİŞİM TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
UBY1212015275 İLETİŞİM TARİHİ Zorunlu 3 0 0 0
SEC2014275_1 SEÇMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC1012015275 SEÇMELİ I Seçmeli 0 0 0 0
SEC12016275 SEÇMELİ I 2016 Seçmeli 0 0 0 0
UBY1192015275 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 0
UBY1112014275 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 3
UBY1192015275 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 3
UBY1232015275 STAJ-I Zorunlu 0 0 0 4
UBY1232015275 STAJ-I Zorunlu 0 0 0 0
UBY1092015275 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 2 0 0
UBY1092015275 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 2 0 4
UBY1092014275 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 2 0 3
UBY1152014275 TÜRK BASIN TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
TDK1012014275 TÜRK DİLİ – 1 Zorunlu 2 0 0 2
TDK1012014275 TÜRK DİLİ – 1 Zorunlu 2 0 0 0
TDK1012014275 TÜRK DİLİ – 1 Zorunlu 2 0 0 0
UBY1152015275 TÜRK SİYASAL HAYATI Zorunlu 2 0 0 2
UBY1152015275 TÜRK SİYASAL HAYATI Zorunlu 2 0 0 0
YDI1012014275 YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 0
YDI1012014275 YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YDI1012014275 YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1022014275 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ – II Zorunlu 2 0 0 0
TİT1022014275 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ – II Zorunlu 2 0 0 0
TİT1022014275 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ – II Zorunlu 2 0 0 0
UBY1022014275 BASIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
UBY1182015275 BASIN HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
UBY1182015275 BASIN HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
UBY1142015275 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 3
UBY1242016275 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 0
UBY1062014275 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 2
UBY1082014275 HABER FOTOĞRAFÇILIĞI Zorunlu 1 3 0 4
UBY1162015275 HABER FOTOĞRAFÇILIĞI Zorunlu 2 1 0 4
UBY1162015275 HABER FOTOĞRAFÇILIĞI Zorunlu 2 1 0 0
SEC2014275_2 SEÇMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 0
SEC1022015275 SEÇMELİ II Seçmeli 0 0 0 0
SEC22016275 SEÇMELİ II 2016 Seçmeli 0 0 0 0
UBYSTJ1102014275 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
UBY1222015275 STAJ-II Zorunlu 0 0 0 0
UBY1222015275 STAJ-II Zorunlu 0 0 0 4
UBY1042014275 TEMEL GAZETECİLİK Zorunlu 3 0 0 0
UBY1042014275 TEMEL GAZETECİLİK Zorunlu 3 0 0 3
UBY1042014275 TEMEL GAZETECİLİK Zorunlu 3 0 0 3
UBY1202015275 TÜRK BASIN TARİHİ Zorunlu 3 0 0 3
UBY1202015275 TÜRK BASIN TARİHİ Zorunlu 3 0 0 0
TDK1022014275 TÜRK DİLİ – II Zorunlu 2 0 0 0
TDK1022014275 TÜRK DİLİ – II Zorunlu 2 0 0 0
TDK1022014275 TÜRK DİLİ – II Zorunlu 2 0 0 2
YDI1022014275 YABANCI DİL – II Zorunlu 2 0 0 0
YDI1022014275 YABANCI DİL – II Zorunlu 2 0 0 0
YDI1022014275 YABANCI DİL – II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBY2172014275 ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK Zorunlu 3 0 0 3
UBY2232015275 BASIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
UBY2232015275 BASIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
UBY2012014275 BASIN VE SİYASET Zorunlu 2 0 0 2
UBY2052014275 GAZETE YAZI TÜRLERİ Zorunlu 3 0 0 3
UBY2212015275 HABER SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
UBY2212015275 HABER SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
UBY2112014275 HABER TOPLAMA VE YAZMA Zorunlu 2 2 0 4
UBY2272015275 HABER TOPLAMA VE YAZMA I Zorunlu 2 1 0 0
UBY2272015275 HABER TOPLAMA VE YAZMA I Zorunlu 2 1 0 0
UBY2172015275 İNTERNET HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
UBY2032014275 İNTERNET HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
UBY2172015275 İNTERNET HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
UBY2192015275 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
UBY2192015275 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
UBY2252015275 MASAÜSTÜ YAYINCILIK Zorunlu 2 1 0 0
UBY2252015275 MASAÜSTÜ YAYINCILIK Zorunlu 2 1 0 0
UBY2132014275 MEDYA VE KAMUOYU Zorunlu 2 0 0 2
UBY2072014275 RADYO TELEVİZYON HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
UBY2152014275 RÖPORTAJ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 3
SEC2014275_3 SEÇMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2012015275 SEÇMELİ III Seçmeli 0 0 0 0
SEC32016275 SEÇMELİ III 2016 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBY2222015275 ELEŞTİREL MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 0
UBY2082014275 ELEŞTİREL MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
UBY2222015275 ELEŞTİREL MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 0
UBY2162015275 GAZETE YAZI TÜRLERİ Zorunlu 2 1 0 0
UBY2162015275 GAZETE YAZI TÜRLERİ Zorunlu 2 1 0 0
UBY2102014275 HABER KURGUSU Zorunlu 2 2 0 4
UBY2182015275 HABER TOPLAMA VE YAZMA II Zorunlu 2 1 0 0
UBY2182015275 HABER TOPLAMA VE YAZMA II Zorunlu 2 1 0 0
UBY2122014275 MASA ÜSTÜ YAYINCILIK Zorunlu 0 2 0 2
UBY2042014275 MEDYANIN YAPISAL SORUNLARI Zorunlu 3 0 0 3
UBY2062014275 POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA Zorunlu 2 0 0 2
UBY2142014275 PROJE GELİŞTİRME Zorunlu 0 3 0 4
UBY2142014275 PROJE GELİŞTİRME Zorunlu 0 3 0 0
UBY2142014275 PROJE GELİŞTİRME Zorunlu 0 3 0 0
UBY2202015275 RADYO TELEVİZYON HABERCİLİĞİ Zorunlu 1 1 0 0
UBY2202015275 RADYO TELEVİZYON HABERCİLİĞİ Zorunlu 1 1 0 0
UBY2022014275 SAYFA DÜZENLEME Zorunlu 2 2 0 4
SEC2014275_4 SEÇMELİ 4 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2022015275 SEÇMELİ IV Seçmeli 0 0 0 0
SEC42016275 SEÇMELİ IV 2016 Seçmeli 0 0 0 0
UBY2242015275 YENİ MEDYA Zorunlu 2 0 0 0
UBY2302016275 YENİ MEDYA HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0SEC2014275_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS1012014275 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 2
UBYS1032014275 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 3
UBYS1052014275 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
UBYS1072014275 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
UBYS1092014275 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3SEC1012015275
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS1052014275 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1112015275 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 1 1 0 0
UBYS1132015275 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1152015275 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0SEC12016275
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS1052014275 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1132015275 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1152015275 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1272016275 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 1 1 0 0
UBYS1292016275 DÜNYA SİYASİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1312016275 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1332016275 İLETİŞİM VE İKNA Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1352016275 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli 2 0 0 0SEC2014275_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS1022014275 İLETİŞİM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
UBYS1042014275 HABER SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
UBYS1062014275 YENİ MEDYA Seçmeli 2 0 0 2
UBYS1082014275 SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 3SEC1022015275
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS1102015275 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1122015275 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1142015275 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1162015275 SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0SEC22016275
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS1102015275 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1122015275 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1162015275 SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1262016275 EDEBİYAT OKUMALARI Seçmeli 1 1 0 0
UBYS1282016275 ULUSLARASI İLİŞKİLER VE EKONOMİK ÖRGÜTLER Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1302016275 KURUMSAL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
UBYS1322016275 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 1 1 0 0
UBYS1342016275 KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0SEC2014275_3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS2032014275 ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2052014275 MESLEKİ YABANCI DİL – I Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2072014275 REKLAMCILIK Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2092014275 YEREL HABERCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2112014275 HABER ÇEKİMİ Seçmeli 1 1 0 0SEC2012015275
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS2012015275 AJANS HABERCİLİĞİ Seçmeli 1 1 0 0
UBYS2032015275 HABER ANALİZİ Seçmeli 1 1 0 0
UBYS2052015275 EDEBİYAT OKUMALARI Seçmeli 1 1 0 0
UBYS2072014275 REKLAMCILIK Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2092015275 YEREL HABERCİLİK Seçmeli 1 1 0 0
UBYS2112015275 ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK Seçmeli 1 1 0 0
UBYS2132015275 DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 1 1 0 0SEC32016275
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS2012015275 AJANS HABERCİLİĞİ Seçmeli 1 1 0 0
UBYS2032015275 HABER ANALİZİ Seçmeli 1 1 0 0
UBYS2072014275 REKLAMCILIK Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2092015275 YEREL HABERCİLİK Seçmeli 1 1 0 0
UBYS2112015275 ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK Seçmeli 1 1 0 0
UBYS2132015275 DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 1 1 0 0
UBYS2292016275 MAGAZİN HABERCİLİĞİ Seçmeli 1 1 0 0
UBYS2312016275 SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI VE PROTOKOL Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2332016275 BELGESEL SİNEMA Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2352016275 RÖPORTAJ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 0
UBYS2372016275 ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 0SEC2014275_4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS2022014275 SİNEMA VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2042014275 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2062014275 MESLEKİ YABANCI DİL – II Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2082014275 MEDYA VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2102014275 AJANS HABERCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0SEC2022015275
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS2022014275 SİNEMA VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2042014275 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2082015275 KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2122015275 UZMAN GAZETECİLİK Seçmeli 1 1 0 0
UBYS2262015275 MEDYA VE KAMUOYU Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2282015275 POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 0SEC42016275
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS2022014275 SİNEMA VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2042014275 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2082015275 KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2122015275 UZMAN GAZETECİLİK Seçmeli 1 1 0 0
UBYS2262015275 MEDYA VE KAMUOYU Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2282015275 POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2322016275 MEDYANIN YAPISAL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2342016275 MEDYA VE ÇOCUK HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
UBYS2362016275 SİYASİ HABERCİLİK Seçmeli 1 1 0 0
UBYS2382016275 SPOR HABERCİLİĞİ Seçmeli 1 1 0 0