Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ulubey Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanunun 2880 sayılı kanunla 7/d-2.maddesi uyarınca açılmıştır. Ordu üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulunda akademik ve idari yapılanma çalışmalarının tamamlanması ile 2010-2011 akademik yılda öğrenci almaya başlamıştır. Ulubey Meslek Yüksekokulu şuan aktif olarak Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Arıcılık Programı ve Gıda İşleme Bölümü, Gıda Teknolojisi Programı ile 2010-2011 Eğitim-Öğretime başlamış ve bu programlara öğrenci alınmıştır. Ayrıca muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü 2011-2012 yılında açılmış ve öğrenci kabulüne başlamıştır. 2012-2013’ de yeni açılan Laboratuar ve veteriner sağlık Programı için genel veteriner ve laboratuar dersleri, hayvan yetişircilik teknikleri ve hastalıkları , hayvanların biyoloji ve genetikleri, hayvanların ekolojileri, çiftlik hayvanlarının anatomi ve fizyolojileri, hayvan davranışları gibi dersler verilmektedir.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere ‘Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri ‘alanında ön lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Veterinerlik Bölümü alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için (Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri ünvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, 3. 30 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçerli not almak,

Program Profili


Canlılar üzerinde bir takım olumsuzluklara yol açan; canlı türlerinin doğal çevre dengelerinin bozulması, gıdaların doğal aromalarının değişmesi, kullanılan kimyasal sentetik maddeler ve zirai mücadele ilaçlarının kullanımı en fazla hayvanları ve insanları etkilemiştir. Bu da mevcut hayvanların iyileştirilmesi yönünde her türlü talebi ve artan talepten dolayı bu saha üzerinde çalışabilecek teknik eleman eksiğini kapatmak amacı ile de Laborant ve Veteriner Sağlık elamanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca hayvan üreticilerinin sorunlarını gidermek, üreticileri hayvan sağlığı ve hayvan refahı hakkında bilinçlendirmek, kaliteli ürün elde etmek ve arttırmak ve bu paralelde de hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, çok sayıda temel ve uygulamalı Laborant ve Veteriner Sağlık araştırmalarına ve bu konularda çalışacak teknik elemanlara da ihtiyaç duyulacaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bölüm mezunları, çalışma hayatına iki mesleğe birden sahip olarak atılmaktadır. Laborantlık bölümü ile normal hastanelerde ve özel laboratuarlarda laborant unvanı ile çalışabilmektedirler. Veteriner bölümü ile de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı hayvan sağlığı ile ilgili şube müdürlüklerinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, hayvan hastanelerinde, petshoplarda, ilaç fabrikalarında ve firmalarında, belediye mezbahalarında, özel kliniklerde, ve araştırma istasyonlarında yardımcı eleman olarak çalışma imkânlarına sahiptirler. Aynı zamanda program öğrencileri bulundukları bölgenin şartlarına uygun tarımsal üretim kollarında faaliyette gösteren iş kolları veya kendilerine ait tarımsal faaliyette de bulunabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de nitelikli laborantlık ve veteriner sağlık mezunlarına olan ilgi giderek artmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Ön lisans programını bitiren kişi şayet çalıştığı bir işyeri varsa çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Dikey Geçiş sınavı ile 5 yıllık eğitim veren Veterinerlik Fakültelerine geçiş yapabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler staj dışındaki tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, staj çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Gündüzlü Mah. Ordu/Ulubey Tel: 0 452 861 2005-06 Dahili: 3814

Bölüm Olanakları


Kaynaklar internet ortamımdan ve programda belirtilen ders içeriklerine uygun kaynaklardan sağlanacaktır. Önerilen programla ilgili olarak ayrıca Üniversite kütüphanesinin abone olduğu veri tabanlarında birçok yayın ve kitap bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Su ürünleri yetiştiriciliğini farklı boyutları ile değerlendirir. Su ürünleri hastalıkları ve tedavi yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur. Balıklar ve özelliklerini kavrar.
2 Süt sığırcılığı ve besicilik konusunda detaylı bilgiye sahip olur. Süt sığırcılığı veya besicilik işletme planını kendi başına yapar. Hayvancılıkta kayıt tutmanın önemini anlar. Buzağıların bakımı konusunda bilgi sahibi olur.
3 Laboratuar alanında bilgi sahibi olur, laboratuar cihazlarını bilir tanır ve aktif olarak kullanır. Kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olur, ve Bunları aktif şekilde kullanabilir. Kişisel güvenlik önlemlerini bilir.
4 Evcil hayvanlarda üreme organlarının fonksiyonel yapısını kavrar. Seksüel siklusların özellikleri, endokrinolojisi, hormonlar ve klinik kullanımları kavrar. Doğum ve fizyolojisi, güç doğumun neden ve tedavileri, jinekolojik her türlü olgunun fizyolojisini kavrar. Gebelikte karşılaşılabilen patolojik olguları öğrenir. Spermanın biyokimyasal yapısı ile muayenesi hakkında bilgi sahibi olur. Dişilerde östrus belirtileri ile en uygun tohumlama zamanını bilir ve uygular.
5 Koyun ve keçi yetiştiriciliği hakkındaki temel kavramları bilir. Koyun ve keçi ırklarının morfolojik ve fizyolojik karakterlerini bilir. Koyun ve keçide hastalıklar ve sağlık koruma yöntemlerini bilir
6 Başta tavuk olmak üzere, kanatlı hayvanların infeksiyöz hastalıkları hakkında bilgisi sahibidir.
7 Tavuklarda damızlık üretiminin, kuluçkacılık ve ticari yumurta ile tavuk eti üretim tekniklerinin farkındadır.
8 Genel hayvan besleme ile ilgili temel bilgileri bilir, tek mideli (monogastrik) hayvanlarda, kanatlılarda ve ruminantlarda sindirim farklılıklarının olduğunu görür.
9 Hayvancılıkta kullanılan yem materyallerini tanır ve hakkında temel bilgileri kazanır.
10 Çiftlik hayvanları ile ilgili temel bilgileri bilir, hayvancılık kültürünü oluşturmak ve yerleştirmek için çabalar.
11 Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak mikrobiyolojik numune alma, mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapmayı öğrenir.
12 Seçtiği derslere göre öğrenci farklı canlıların yapılarını ve yapılarındaki değişiklikleri, onlara ait hastalıkları ve tedavilerini, davranışlarını, ekolojilerini, ürünlerinin teknolojik ve biyoteknolojik uygulamalarını ve ekosistemlerini kavrar, elde etiği bilgilerle istatistikî düşünmelerini sağlar.
13 Öğrencilere klinik bilimleri alanında deneyim ve beceri kazandırır, klinik alanında karşılaşacağı problemleri çözme yeteneğini ve bilgisini alır, hasta, hasta sahibi ve hekim ilişkisini öğrenir, nekropsi yaparak ve rapor yazarak bulguları sözlü ve yazılı ifade etme becerisine sahip olur.
14 Organik üretimin önemi, ruminant ve evcil kanatlı hayvanların organik-ekolojik hayvancılık kurallarına göre beslenmelerini öğretmek.
15 Veterinerlikte hayvan hastalıkların önlenmesi ve sağaltımı ile gelişmenin hızlandırılmasında kullanılan ilaçlar hakkında teorik ve uygulamalı bilgi vermek.
16 Enfeksiyöz bir etken olan virusun tanımlar, viral enfeksiyonların organizmadaki gelişim şekillerini ve enfeksiyonlardaki viral etiyolojinin teşhisinde kullanılan teknikleri bilir, parazitler ve paraziterlerin neden olduğu hastalıklar, parazitlerin bulaşma yolları, teşhiş, tedavi ve konakların korunmaları alanlarında beceri kazanır.
17 Temel Genetik bilgi birikimine sahip olur.
18 Canlı organizmayı oluşturan moleküllerin türleri hakkında bilgi vermek, canlı organizmayı oluşturan biyomoleküllerin kimyasal yapılarını (formüllerini) inceleyebilir.
19 Veterinerlik alanında yer alan canlıların anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
20 Canlı sistemlerinin temel birimi olan hücre yapısı ve hücresel olayları moleküler düzeyde öğrenir, doku ve organ fonksiyonlarında hücre içi ve hücreler arası sinyal iletiminin önemi ve canlılarda üreme tiplerini bilir.
21 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisini, yabancı dil bilgisini, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı olmayı, çevresi ile iletişim kurmayı, halkın sağlığını ve hijyenin önemini ülke çıkarlarını gözetmeyi, Atatürk ilke ve inkilapları bilir, çevresini koruma ve meslek etik ilkelerini uygular.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ULVS1072013274 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 4
TİT1012013274 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
TİT1012013274 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
ULVS1112013274 GENEL BİYOKİMYA Zorunlu 3 0 0 3
ULVS1092014274 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
ULVS1012013274 GENEL ZOOTEKNİ Zorunlu 3 0 0 3
ULVS1132013274 İMMUNOLOJİ-SEROLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
SEC2014274_2014_1 SECMELI 2014-1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2013274_1_1 SECMELI_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
ULVS1052014274 TEMEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
TDK1012013274 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
YDI1012013274 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ULVS1082013274 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 4
TİT1022013274 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
ULVS1042013274 GENETİK Zorunlu 3 0 0 3
ULVS1022013274 LABORATUVAR TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 1 0 3
SEC2024274_2014_2 SECMELI 2014-2 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2013274_1_2 SECMELI_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
ULVSTJ1102014274 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
TDK1022013274 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 0
YDI1022013274 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
ULVS1062014274 YEMLER BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 33. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ULVS2072013274 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
ULVS2132013274 HAYVAN BESLEME Zorunlu 3 0 0 3
ULVS2012013274 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 3
ULVS2112013274 KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 3
ULVS2092013274 LABORATUVAR TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 1 0 3
SEC2034274_2014_3 SECMELI 2014-3 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2013274_2_3 SECMELI_2_3 Seçmeli 0 0 0 0
ULVS2032013274 SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 3
ULVS2052013274 ÜREME BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 34. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ULVS2042013274 BUZAĞI VE SIĞIR HASTALIKLARI Zorunlu 3 1 0 4
ULVS2102013274 HAYVANCILIK BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
ULVS2022013274 KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI Zorunlu 3 1 0 4
ULVS2062013274 KLİNİK UYGULAMALAR Zorunlu 0 4 0 4
SEC2013274_2_4 SECMELI_2_4 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2013274_2_4 SECMELI_2_4 Seçmeli 0 0 0 0
ULVS2082013274 SUNİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ Zorunlu 3 0 0 4SEC2014274_2014_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SULVS1092014274 TEMEL MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 3
SULVS1112014274 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 1 0 3
SULVS1152014274 EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3SEC2013274_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇULVS101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC2024274_2014_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SULVS1062014274 VİROLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
SULVS1102014274 EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3SEC2013274_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇULVS102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC2034274_2014_3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC2013274_2_3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SULVS2032013274 PARAZİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
SULVS2052013274 HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 3
SULVS2112013274 HAYVANSAL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3SEÇULVS201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC2013274_2_4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SULVS2022013274 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 3 0 0 3
SULVS2062013274 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 0 3
SULVS2082013274 ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARI Seçmeli 3 0 0 3
SULVS2122013274 ENTOMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
SULVS2162013274 HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 3 0 0 3SEC2013274_2_4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇULVS202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS