Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Kuruluş


Ulubey Meslek Yüksekokulu bünyesinde 24 Haziran 2010 yılında kurulmuş olan Gıda Teknolojisi Programı ilk ögrencilerini 2010-2011 akademik yılında almış ve ilk mezununu 2012 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece


Mezunlar "Gıda Teknikeri" ünvanını kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları


- Lise veya dengi okul diploması -Yurt genelinde düzenlenen yüksek öğrenime geçiş sınavı (YGS) ile veya sınavsız olarak meslek liselerinin ilgili bölümlerinden

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 20 iş günü yaz sıtajını başarı ile tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu bölüm mezunlarının aşağıda sıralanan sahalarda istihdam edilebilme olanakları vardır: Gıda fabrikalarının, üretim, dağıtım, satış, pazarlama, satın alma ve kalite kontrol departmanlarında; Gıda sanayisinin çeşitli sektörlerinde ve hemen her kademesinde; Süpermarketlerin Gıda üretim ve Gıda kontrol bölümlerinde; Gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli firmalarda; Gıda kalite kontrol sorumlusu olarak yemekhanelerde, pastahanelerde ve benzeri Gıda üreten şirketlerde; Gıda malzemesi ambalajlayan şirketlerde; Tarım ve Köy İşleri ile Sağlık Bakanlıklarında; Büyük firmaların yemek ile ilgilenen bölümlerinde; Okul, kolej, üniversite, hastane, devlet dairesi gibi günlük yemek hazırlayan, alan ve satan yerlerde

Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezun öğrenciler, OSYM nin düzenlemiş olduğu Dikey Geçis Sınavına (DGS) girerek Gıda Mühendisliği, Kimya, Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler mesleki uygulama ve bitirme tezi dersleri dışındaki tüm derslerden bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Bekir Gökçen MAZI, Ordu Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu Gündüzlü Mah. Ordu/Ulubey, e-mail: bgmazi@gmail.com, tel: 0 452 861 2005, fax: 0452 861 20 10

Bölüm Olanakları


Gıda Teknolojisi Programı, teorik bilginin yanısıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Derslerin uygulamaları, Ulubey Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve gerekli alet, ekipman ve sarf malzemelri ile donanımlı laboratuvarlarda yürütülmektedir.

Program Profili


Gıda Teknolojisi Programın amacı, gıda hammaddeleri ve gıdaların bileşimi, gıda işleme, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olan, bu bilgi birikimi ile gıda sanayiinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında “Gıda Teknikeri” ünvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Matematik, kimya ve biyoloji bilgilerini gıda teknolojisi alanında kullanabilme becerisi kazanma
2 Gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında temel bilgilere sahip olabilme
3 Gıda üretiminde kullanılan teknolojileri bilme ve uygulayabilme
4 Gıda teknolojisi alanındaki teknoloji problemlerini tanımlama ve çözme becerisini geliştirebilme
5 Gıda teknolojisi uygulamaları için çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
6 Güvenli gıda üretimiyle ilgili koşulları bilme ve bu koşulları yerinde sağlayabilme
7 Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerini bilme ve bunların gıda kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlayabilme
8 Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması
9 Bireysel ve ekip halinde çalışabilme
10 Yenilikçi ve sorgılayıcı düşünüp özgün yollar bulabilmek
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
12 Etkin bir biçimde işetişim kurabilme
13 Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
14 Hayat boyu öğrenmenin önemini ve gerekliliğini anlama
15 Gücel meseleler hakkında bilgi sahibi olma

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012013272 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TİT1012013272 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TİT1012013272 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
UGT1132015272 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 3
UGT1312016272 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 0
UGT1052013272 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 3
UGT1032013272 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 3
UGT1392016272 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
UGT1032013272 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 3
UGT1112013272 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 3 0 0 3
UGT1112013272 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 3 0 0 3
UGT1112013272 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 3 0 0 3
UGT1072013272 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 3 0 0 3
UGT1072013272 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 3 0 0 3
UGT1332016272 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
UGT1092013272 LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
UGT1092013272 LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
UGT1412016272 LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 0
SEC2013272_1_1 SECMELI_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC1012015272 SEÇMELİ I Seçmeli 0 0 0 0
SEC12016272 SEÇMELİ I 2016 Seçmeli 0 0 0 0
UGT1012013272 TEMEL MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 0
UGT1012013272 TEMEL MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 3
UGT1012013272 TEMEL MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 3
TDK1012013272 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
TDK1012013272 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
TDK1012013272 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YDI1012013272 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 0
YDI1012013272 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
YDI1012013272 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1022013272 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
TİT1022013272 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
TİT1022013272 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
UGT1362016272 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 0
UGT1142015272 GENEL KİMYA Zorunlu 2 0 0 2
UGT1102013272 GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI Zorunlu 2 0 0 2
UGT1082013272 GIDA GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
UGT1062013272 GIDA KİMYASI Zorunlu 2 0 0 2
UGT1062013272 GIDA KİMYASI Zorunlu 2 0 0 2
UGT1462016272 GIDA KİMYASI Zorunlu 3 0 0 0
UGT1042013272 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
UGT1482016272 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 0
UGT1042013272 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
UGT1122013272 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu 3 0 0 3
UGT1122013272 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu 3 0 0 3
UGT1122013272 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu 3 0 0 3
SEC2013272_1_2 SECMELI_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEC1022015272 SEÇMELİ II Seçmeli 0 0 0 0
SEC22016272 SEÇMELİ II 2016 Seçmeli 0 0 0 0
STJ1002016272 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
UGT1202013272 STAJ Zorunlu 0 0 0 9
UGT1202013272 STAJ Zorunlu 0 0 0 9
UGT1162015272 TOPLUM BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Zorunlu 1 2 0 2
TDK1022013272 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
TDK1022013272 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
TDK1022013272 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
YDI1022013272 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 0
YDI1022013272 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
YDI1022013272 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGT2412016272 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ I (PROJE) Zorunlu 0 2 0 0
UGT2112013272 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 3
UGT2092013272 BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
UGT2092013272 BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
UGT2092013272 BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
UGT2392016272 ET İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 0
UGT2072013272 ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 0 3
UGT2072013272 ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 0 3
UGT2492016272 GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 1 2 0 0
UGT2472016272 GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 0 0 0
UGT2372016272 GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUATI Zorunlu 3 0 0 0
UGT2132015272 GIDA ÜRETİM UYGULAMALARI I Zorunlu 2 2 0 0
UGT2012013272 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 0 3
UGT2012013272 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 0 3
UGT2012013272 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 0 3
SEC2013272_2_3 SECMELI_2_3 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2012015272 SEÇMELİ III Seçmeli 0 0 0 0
SEC32016272 SEÇMELİ III 2016 Seçmeli 0 0 0 0
UGT2352016272 SÜT İŞLEME TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 1 0 0
UGT2032013272 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 0 3
UGT2032013272 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 0 3
UGT2052013272 TAHIL TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 0 3
UGT2052013272 TAHIL TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 0 34. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGT2462016272 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II (PROJE) Zorunlu 0 2 0 0
UGT2142013272 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ(PROJE) Zorunlu 2 2 0 3
UGT2142013272 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ(PROJE) Zorunlu 2 2 0 3
UGT2082013272 ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 0 3
UGT2082013272 ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 0 3
UGT2542016272 GIDA AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA Zorunlu 3 0 0 0
UGT2502016272 GIDA GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
UGT2162015272 GIDA ÜRETİM UYGULAMALARI II Zorunlu 2 2 0 0
UGT2122013272 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Zorunlu 3 0 0 3
UGT2022013272 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 0 3
UGT2022013272 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 0 3
UGT2022013272 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 0 3
SEC2013272_2_4 SECMELI_2_4 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2022015272 SEÇMELİ IV Seçmeli 0 0 0 0
SEC42016272 SEÇMELİ IV 2016 Seçmeli 0 0 0 0
UGT2382016272 SÜT İŞLEME TEKNOLOJİSİ-II Zorunlu 2 1 0 0
UGT2042013272 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 0 3
UGT2042013272 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 0 3
UGT2402016272 TAHIL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 0
UGT2062013272 TAHIL TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 0 3
UGT2062013272 TAHIL TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 0 3SEC2013272_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS1212013272 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
UGTS1232013272 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
UGTS1252013272 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3SEC1012015272
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS1212013272 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
UGTS1232013272 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
UGTS1252013272 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
UGTS1272015272 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
UGTS1292015272 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0SEC12016272
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS1232013272 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
UGTS1352016272 GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
UGTS1372016272 GIDA TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 2 0 0 0SEÇUGP101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC2013272_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS1222013272 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 3SEC1022015272
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS1262015272 GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI Seçmeli 3 0 0 0
UGTS1282015272 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0SEC22016272
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS1422016272 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 0
UGTS1442016272 TOPLUM BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 1 0 0SEÇUGP102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC2013272_2_3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS2232013272 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
UGTS2252013272 GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 3
UGTS2272013272 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 3
UGTS2292013272 GIDA AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA Seçmeli 3 0 0 3SEC2012015272
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS2232013272 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
UGTS2252015272 GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
UGTS2272013272 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
UGTS2292013272 GIDA AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA Seçmeli 3 0 0 0
UGTS2312015272 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
UGTS2332015272 GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0SEC32016272
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS2432016272 GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI Seçmeli 2 0 0 0
UGTS2452016272 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 0
UGTS2512016272 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇUGP201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC2013272_2_4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS2222013272 GIDA MADDELERİ PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
UGTS2242013272 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
UGTS2262013272 HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
UGTS2282013272 ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
UGTS2302013272 FERMENTE ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3SEC2022015272
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS2222013272 GIDA MADDELERİ PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 0
UGTS2242013272 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 0
UGTS2262013272 HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
UGTS2282013272 ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
UGTS2322015272 YÖRESEL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
UGTS2342015272 GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
UGTS2362015272 GIDA TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 2 0 0 0SEC42016272
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS2262013272 HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
UGTS2322015272 YÖRESEL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
UGTS2482016272 FERMENTE ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
UGTS2522016272 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
UGTS2562016272 GIDA PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 0
UGTS2582016272 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇUGP202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS