Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

AKTS/DE Koordinatörleri


AKTS/DE Koordinatörleri

KURUM KOORDİNATÖRÜ

Yrd.Doç.Dr. Ercan TOMAKİN

etomakin@odu.edu.tr

BOLOGNA KOORDİNATÖRLERİ

Fen Bilimleri Enstitüsü
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. M.Akif ÖZCAN

akifozcan@odu.edu.tr Tel:04522265226

Birim Koordinatörü Yard. Doç.Dr. Mehmet Fikret BALTA

fikret_balta@hotmail.com Tel:04522265226

Sosyal Bilimler Enstitüsü
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Doç.Dr. Yeter DEMİR

dryeterdemir@gmail.com Tel:05334485175

Birim Koordinatörü Yard. Yrd.Doç.Dr. Cüneyt ÖZATA

cuneyt.ozata@hotmail.com Tel: 05335718705

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Doç.Dr. Nülüfer ERBİL

nerbil@odu.edu.tr Tel:04522265248

Birim Koordinatörü Yard. Yrd.Doç.Dr. Ülkü KARAMAN

Tel:

Fen Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Nuh DOĞAN

nuhdogan55@hotmail.com Tel:04522345010(1638) Fax: 04522339149

Birim Koordinatörü Yard. Yrd.Doç.Dr. Süleyman UYGUN

suygun@hotmail.com Fax: 04522339149

Biyoloji Koordinatör Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ

hsevgili@gmail.com Tel:04522345010(1655) Faks:04522339149

Biyoloji Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Zeynep KOLÖREN

zeynepkolören@yahoo.com Tel:04522345010(1666) Faks:04522339149

Matematik Koordinatör Prof.Dr. Cemil YAPAR

yapar47@mynet.comTel:04522345010(1630) Faks:04522339149

Matematik Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Erdal ÜNLÜYOL

erdalunluyol@odu.edu.trTel:04522345010(1633) Faks:04522339149

Kimya Koordinatör Doç. Dr. Latif KELEBEKLİ

lkelebekli@odu.edu.tr Tel:04522345010(1668) Faks:04522339149

Kimya Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Melek ÇOL

melekcol@hotmail.com Tel:04522345010(1669) Faks:04522339149

Tarih Koordinatör Prof.Dr. İlhan EKİNCİ

ekincilhan@hotmail.com Tel:04522345010(1654) Faks:04522339149

Tarih Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Fuat HACISALİHOĞLU

fuathacisalihoglu@hotmail.com Tel:04522345010 Faks:04522339149

Türk Dili ve Edebiyatı Koordinatör Doç.Dr. Salim KÜÇÜK

sakucuk@hotmail.com Tel:04522345010(1648) Faks:04522339149

Türk Dili ve Edebiyatı Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Ahmet DAĞLI

ziyere79@hotmail.com Tel:04522345010(1692) Faks:04522339149

Yabancı Diller Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Erdinç PARLAK

erdincparlak@gmail.com Tel:04522345010(1675) Faks:04522339149

Yabancı Diller Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Ahmet Gökhan BİÇER

gokhanbicer@hotmail.comTel:04522345010(1673) Faks:04522339149

Sanat Tarihi Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Şerife TALİ

talisanat@hotmail.com Tel:04522345010(1663) Faks:04522339149

Sanat Tarihi Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Sevinç EREN

sevinceren1970@gmail.comTel:04522345010(1664) Faks:04522339149

Ziraat Fakültesi
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Prof.Dr. Fikri BALTA

baltaf04@yahoo.com Tel:04522346631(1428) Tel: 05327218854

Birim Koordinatörü Yard. Prof.Dr. Tahsin TONKAZ

ttonkaz@hotmail.com Tel:04522346631(1438)

Tarla Bitkileri Koordinatör Doç.Dr. Metin DEVECİ

metindeveci@hotmail.com Tel:04522346631(1410)

Tarla Bitkileri Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Özbay DEDE

ozbay_dede@hotmail.com Tel:05333682785(1423) Faks:04522346632

Toprak Bilimi ve Bitki besleme Koordinatör Doç.Dr.Faruk ÖZKUTLU

farukozkutlu@hotmail.com Tel:04522346631(1416) Faks:04522346632

Toprak Bilimi ve Bitki besleme Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Funda IRMAK YILMAZ

fundairmak@hotmail.com Tel:04522346631(1414) Faks:04522346632

Bahçe Bitkileri Koordinatör Prof.Dr. Fikri BALTA

baltaf04@yahoo.com Tel:05327218854 Faks:04522346632

Bahçe Bitkileri Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Muharrem YILMAZ

muharremyilmaz@gmail.com Tel:05326606644 Faks:04522346632

Bitki Koruma Koordinatör Doç.Dr. Onur KOLÖREN

koloren@yahoo.com Tel:04522346631(1448) Faks:04522346632

Bitki Koruma Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Ali GÜNCAN

ali.guncan@ege.edu.tr Tel:04522346631(1426) Faks:04522346632

Gıda Mühendisliği Koordinatör Doç.Dr. Zekai TARAKÇI

zetarakci@yahoo.com Tel:04522346631(1445) Faks:04522346632

Gıda Mühendisliği Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Işıl BARUTÇU MAZI

barutcumazi@hotmail.com Tel:04522346631 Faks:04522346632

Zootekni Bölümü Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Recep SIRALI

recepsirali@hotmail.com Tel:04522346631(1440)

Zootekni Bölümü Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akif ÖZCAN

akifozcan@yahoo.com Tel:04522346631(1434) Faks:04522346632

Biyosistem Bölümü Koordinatör Doç.Dr. Tahsin TONKAZ

ttonkaz@hotmail.com Tel:04522346631(1438) Faks:04522346632

Peyzaj Mimarlığı Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Ömer ATABEYOĞLU

atabey6@hotmail.com Tel:05424101190 Faks:04522346632

Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Sema YİĞİT

semayigit@yahoo.comTel:04523238255 Tel:05057003949

Birim Koordinatörü Yard. Araş.Gör. Züleyha YILMAZ

zuleyhayilmaz52@gmail.com Tel:05074127680 Tel:04523238255

İşletme Bölümü İşletme Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Güven MURAT

gmurat15@hotmail.com Tel:05303418402 Tel:04523238255

İşletme Bölümü İşletme Bölüm Koordinatörü Yrd. Yrd. Doç. Dr. Hakan YAZARKAN

hablood@hotmail.com Tel:05437669388 Tel:04523238255

İktisat Bölümü Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU

smutlu28@gmail.com Tel:04523238255 Faks:04523238256

İktisat Bölümü İktisat Birim Koordinatörü Yrd. Yrd.Doç.Dr. Fatma Özlem TEZCEK

otezcek@gmail.com Tel:05553778277 Tel:04523238255

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Koordinatör Doç.Dr. Gürol ÖZCÜRE

gozcure@odu.edu.tr Tel:05326839516 Faks:04523238256

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Çağatay E.ŞAHİN

cedgucansahin@odu.edu.tr Tel:04523238255 Faks:04523238256

Kamu Yönetimi Bölümü Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Figen TAŞKIN

figentaskin@odu.edu.tr Tel:04523238255 Faks:04523238256

Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi Koordinatörü Yrd. Yrd.Doç.Dr. Deniz YILDIRIM

yildirim1979@gmail.com Tel:05325086924 Tel:04523238255

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU

alimiroglu@gmail.com Tel:04524235053(4703)

Birim Koordinatörü Yard. Yrd.Doç.Dr. Kadir AKSAY

kadiraksay@hotmail.com Tel:04524235053(4706)

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU

alimiroglu@gmail.comTel:04524235053(4703) Faks:04524239953

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Naciye ERDOĞAN SAĞLAM

nerdogan@odu.edu.tr Tel:04524235053(4716) Faks:04524239953

Tıp Fakültesi
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Ali ASLAN

draslan@yahoo.com Tel:2265214

Birim Koordinatörü Yard. Yrd.Doç.Dr. Arzu ŞAHİN

sahin-97@hotmail.com Tel:2265214

Cerrahi Tıp Bilimleri Koordinatör Prof.Dr. Hulusi GÜREL

drgurel@yahoo.com Tel:05363595585 Faks:04522265228

Cerrahi Tıp Bilimleri Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Nilay TAŞ

ntas@odu.edu.tr Tel:05325849008 Faks:04522265228

Dahili Tıp Bilimleri Koordinatör Doç. Dr.Canan EREN DAĞLI

rgunaydin@gmail.com Faks:05325420244

Dahili Tıp Bilimleri Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Tuba Şaziye ÖZCAN

tsaydemir@hotmail.com Tel:05334796529 Faks:04522265228

Temel Tıp Bilimleri Koordinatör Prof.Dr. Tevfik NOYAN

tevfiknoyan@hotmail.com Tel:05056179218 Faks:04522265228

Temel Tıp Bilimleri Koordinatör Yard. Doç.Dr. Ahmet BAYRAK

ahmetb@hacettepe.edu.tr Tel:05326456369 Faks:04522265228

Diş Hekimliği Fakültesi
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Mehmet Melih ÖMEZLİ

mmelihhomezli@hotmail.com Tel:04522121283 Faks:04522121289

Birim Koordinatörü Yard. Yrd.Doç.Dr Yasin Atakan BENKLİ

yasinbenkli@gmail.com Tel:04522121283

Diş Hekimliği Koordinatör Doç.Dr. Mehmet Cankat KARA

mcankat@hotmail.com Tel:04522121283 Faks:04522121289

Diş Hekimliği Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Mehmet Melih ÖMEZLİ

dt_omezli@hotmail.com Tel:04522121283 Faks:04522121289

Güzel Sanatlar Fakültesi
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet YILMAZ

mehmet.yilmaz.dr@gmail.com Tel:04522265229

Birim Koordinatörü Yard. Öğr.Gör. Funda ALTIN

sevda_toker@yahoo.com Tel:04522255229

Sinema ve Televizyon Koordinatör Doç.Dr. Mehmet YILMAZ

mehmet.yilmaz.dr@gmail.com Tel:04522265229

Heykel Bölümü Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Canan ZÖNGÜR

csonmezdag@gmail.com Tel:04522255229 Faks:04522265230

Fotoğraf Bölümü Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Ufuk UĞUR

Tel:04522255229 Faks:04522265230

Heykel Bölümü Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Nihat Sezer SABAHAT

nihatsezerss@hotmail.com Tel:04522255229 Faks:04522265230

Grafik ve Tasarım Bölümü Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Şermin TAĞ KALAFATOĞLU

Tel:04522255229 Faks:04522265230

Eğitim Fakültesi
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ

cansizmeral@hotmail.comTel:04522265250(1813)

Birim Koordinatörü Yard. Yrd.Doç.Dr.Cemal BELEN

cbelen52@gmail.com Tel:04522265250(1812)

İlköğretim Koordinatör Doç.Dr. Cengiz ÖZYÜREK

İlköğretim Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Güliz AYDIN

Eğitim Bilimleri Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Ömer KARAMAN

Eğitim Bilimleri Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Mustafa HOPAÇ

Matematik Eğitimi Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ

Okul Öncesi Eğitimi Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Nalan ARABACI

Sınıf Öğretmenliği Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Seher BAYAT

Fen Bilgisi Eğitimi Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ikramettin DAŞDEMİR

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Yrd.Doç. Deniz AYDAR

deniz_aydar@hotmail.com Tel:04522255229 Faks:04522265230

Birim Koordinatörü Yard. Yrd.Doç.Dr.Köksal APAYDINLI

Geleneksel Türk Müziği Koordinatör Öğr.Gör. Ercan DURMAZ

Geleneksel Türk Müziği Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Timur EŞİGÜL

Sahne Sanatları Koordinatör Öğr.Gör. Züleyha ÇUBUK

Sahne Sanatları Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Vahdet Yasin AKYÜZ

vyasinakyuz@gmail.com Tel:04522265248 Faks:04522265241

Müzik Koordinatör Öğr.Gör. Okan SAĞLAMBİLEN

Müzik Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Sercan ÖZKELEŞ

sercanozkeles@hotmail.com Tel:04522255229 Faks:04522265230

Sağlık Yüksekokulu
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Öğr.Gör.Dr. Hacer GÖK UĞUR

hacer32@gmail.com Tel:04522265248(1795) Fax:04522265241

Birim Koordinatörü Yard. Yrd.Doç.Dr. Ebru ŞAHİN

ebrugabalci_@hotmail.com Tel:04522265248(1722) Faks:04522265241

Hemşirelik Koordinatör Doç.Dr. Nülüfer ERBİL

nerbil@odu.edu.tr Tel:04522265248(1791) Faks:04522265241

Hemşirelik Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. Nevin GÜNAYDIN

nevin_altintas@yahoo.com Tel:04522265248(1794) Faks:04522265241

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Hasan SÖZEN

sozenhasan@yahoo.com Tel:04522265249

Birim Koordinatörü Yard. Yrd.Doç.Dr.Alparslan İNCE

ftrbesyo@hotmail.com Tel:04522265249

Spor Yöneticiliği Bölümü Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Erdal ARI

arierdal@hotmail.comTel:04522265249 Faks:04522265239

Spor Yöneticiliği Bölümü Koordinatör Yard. Yrd.Doç.Dr. ÖZGÜR DİNÇER

ozgrdncr@gmail.com Tel:04522265249 Faks:04522265239

Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Alparslan İNCE

ftrbesyo@hotmail.comTel:04522265249 Faks:04522265239

Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü Koordinatör Yrd. Yrd.Doç.Dr. Ayhan DEVER

ayhandever@gmail.com Tel:04522265249 Faks:04522265239

Akkuş Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Okut. Mehmet ÇOLAKOĞLU

mehmetcolakoğlu@yahoo.com Tel:04523241063(3327)

Ünye Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Öğr.Gör. Ali İhsan ÇELEN

alihsan34@gmail.com Tel:04523241063

Birim Koordinatörü Yard. Okt. Mehmet ÇOLAKOĞLU

mehmetcolakolu@yahoo.com

Bilgisayar Teknolojileri Koordinatör Öğr.Gör. Sibel ODABAŞI

sibelodabası@odu.edu.tr Tel:04523241063(3312) Faks:04523241065

Bilgisayar Teknolojileri Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Erdem KAYA

kayaerdem@odu.edu.tr Tel:04523241063 Faks:04523241065

Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatör Öğr.Gör. Erdinç ALP

erdinc.alp@windowslive.com Tel:04523241063(3326) Faks:04523241065

Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Alper TİRYAKİ

alpertiryaki@hotmail.com Tel:04523241063(3328) Faks:04523241065

Yönetim ve Organizasyon Koordinatör Öğr.Gör. Ayşe KOCA

ayse_yegin@hotmail.com Tel:04523241063(3317) Faks:04523241065

Yönetim ve Organizasyon Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Derya Yeşim BENLİ

deryayesim@hotmail.com Tel:04523241063(3329) Faks:04523241065

Elektronik ve Otomasyon Bölümü Koordinatör Öğr.Gör. Murat Cem BOZKURT

muratcembozkurt@hotmail.com Tel:04523241063(3313) Faks:04523241065

Elektronik ve Otomasyon Bölümü Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Alİ Ekber ÖZDEMİR

eozdemir@omu.edu.tr Tel:04523241063(3318) Faks:04523241065

Fatsa Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Öğr.Gör. Koray KORKMAZ

kkorkmaz@odu.edu.tr Tel:04524235002 Tel:05057130081

Birim Koordinatörü Yard. Öğr.Gör. Yavuz Kağan YASIM

ykyasim@odu.edu.tr Tel: 04524235002 Tel:05065039976

Su Ürünleri Bölümü Koordinatör Öğr.Gör. Koray KORKMAZ

kkorkmazodu@gmail.com Tel:05057130081 Tel:04524235002

Su Ürünleri Bölümü Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Müge YAŞAR

mozturkcan@odu.edu.tr Tel:05368922552 Faks:04524233099

Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatör Öğr.Gör. Didem ÖZTÜRK ÇİFTCİ

dciftci@odu.edu.tr Tel:05055791949 Tel:04524235002

Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Neşegül PARLAK

nparlak@odu.edu.tr Tel:05308828607 Faks:04524233099

Çocuk Bakımı ve Genç Hizmetleri Koordinatör Öğr.Gör. Erdal MERİÇ

umut_erdal@hotmail.com Tel:05057714725 Faks:04524233099

Çocuk Bakımı ve Genç Hizmetleri Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Yasemin BULUT

ybulut@odu.edu.tr Tel:05063510270 Faks:04524233099

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Koordinatör Öğr.Gör. Fatih ALVER

fatihalver@gmail.com Tel:05057309800 Faks:04524233099

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Serdar KARACA

skaraca@odu.edu.tr Tel:05368922552 Faks:04524233099

Tasarım Bölümü Koordinatör Öğr.Gör. Melike ATAMAN

s_u_melike@hotmail.com Tel:05368922552 Faks:04524233099

Tasarım Bölümü Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Feride GÜLER

gulerferide@hotmail.com Tel:05555240846 Faks:04524233099

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Öğr.Gör. Bülent KANDEMİR

kandemir28@gmail.com Tel:04522334865(4108) Faks:04522335230

Birim Koordinatörü Yard. Öğr.Gör. Ahmet KÖSE

ahmetkose9@hotmail.com Tel:04522334865(4101) Faks:04522335230

Bilgisayar Teknolojileri Koordinatör Öğr.Gör. Bülent KANDEMİR

kandemir28@gmail.com Tel:04522334865(4108) Faks:04522335230

Bilgisayar Teknolojileri Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Ergün YÜCESOY

yucesoye@hotmail.com Tel:04522334865(4145) Faks:04522335230

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Koordinatör Yrd. Doç. Dr.Nedim ÖZENÇ

nedimozenc@yahoo.com Tel:04522334865(4176) Faks:04522335230

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Koordinatör Yard. Yrd. Doç. Dr.Emel KARACA ÖNER

emelkaracaoner@odu.edu.tr Tel:04522334865(4112) Faks:04522335230

Elektronik ve Otomasyon Bölümü Koordinatör Yrd. Doç. Dr.Ahmet TURAN

ahmet_turan72@hotmail.com Tel:04522334865(4158) Faks:04522335230

Elektronik ve Otomasyon Bölümü Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Mustafa KARA

mustafa_kara@hotmail.com Tel:04522334865(4135) Faks:04522335230

El Sanatları Bölümü Koordinatör Öğr.Gör. Fatma PAMUK

fatma--pamuk@hotmail.com Tel:04522334865(4177) Faks:04522335230

El Sanatları Bölümü Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Firdevs ÇAKIR

firdevscakir@odu.edu.tr Tel:04522334865(4222) Faks:04522335230

Elektrik ve Enerji Bölümü Koordinatör Öğr.Gör. Gökhan YASIM

gyasim@odu.edu.tr Tel:04522334865(4118) Faks:04522335230

Elektrik ve Enerji Bölümü Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Barış İŞYARLAR

isyarlar@hotmail.com Tel:04522334865(4159) Faks:04522335230

İnşaat Bölümü Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Yasemin AKGÜN

yakgun@odu.edu.tr Tel:04522334865(4163) Faks:04522335230

İnşaat Bölümü Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Bilge AYDIN

eng.bilge__kose_@hotmail.com Tel:04522334865(4164) Faks:04522335230

Makine ve Metal Teknolojileri Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Mithat AKGÜN

makgun@odu.edu.tr Tel:04522334865(4165) Faks:04522335230

Makine ve Metal Teknolojileri Koordinatör Yard. Öğr.Gör. M.Selim ÇAKIROĞLU

mustafa.cakiroglu@mmo.org.tr Tel:04522334865(4168) Faks:04522335230

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Koordinatör Öğr.Gör. Göksel KAYA

kaya_goksel@hotmail.com Tel:04522334865(4116) Faks:04522335230

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Şükrü YILMAZ

sukruyilmaz@hotmail.com Tel:04522334865(4161) Faks:04522335230

Mesudiye Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Öğr.Gör. Cemal Fırat ŞEN

cfiratsen@odu.edu.tr/ cemalfiratsen@gmail.com Tel:04527612859(3702) Tel:05419075500 Faks:045276133500

Birim Koordinatörü Yard. Öğr.Gör. Mehmet Ali KANMIŞ

m.alikanmis@hotmail.comTel:04527612859(3703) Tel:05545482586 Faks:04527613350

Bilgisayar Teknolojileri Koordinatör Öğr.Gör. Mehmet BABALIK

mehmetbabalik@gmail.com Tel:04527612859(3713) Tel:05325636573 Faks:04527613350

Bilgisayar Teknolojileri Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Cemal Fırat ŞEN

cfiratsen@odu.edu.tr / cemalfiratsen@gmail.com Tel:04527612859(3702) Tel:05419075500 Faks:04527613350

Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatör Öğr.Gör. Cemal Fırat ŞEN

cfiratsen@odu.edu.tr/ cemalfiratsen@gmail.com Tel:04527612859(3702) Tel:05419075500 Faks:04527613350

Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Muhammed YILDIZ

muhammedyildiz@odu.edu.tr / muhammedyildiz1985@gmail.com Tel:04527612859(3701) Tel:05063160394 Faks:04527613350

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Koordinatör Öğr.Gör. Hüseyin Murat YALÇIN

nobel2023@hotmail.comTel:04527612859(3712) Tel:05304052010 Faks:04527613350

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Haydar ASAN

haydarasan@odu.edu.tr / haydarasan@hotmail.com Tel:04527612859(3711) Tel:05308827614 Faks:04527613350

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Koordinatör Öğr.Gör. Hasan UĞUR

hasanugur@odu.edu.tr / hasanugur_52@hotmail.com Tel:04527612859(3714) Tel:05322301703 Faks:04527613350

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Mehmet Ali KANMIŞ

m.alikanmis@hotmail.comTel:04527612859(3703) Tel:05545482586

Ulubey Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Öğr.Gör. Fatih Ahmet ASLAN

falsan@odu.edu.tr Tel:05365138245

Birim Koordinatörü Yard. Öğr.Gör. Şükran GÜNEY

sguney@odu.edu.tr Tel:05057978567

Arıcılık Programı Koordinatör Öğr.Gör. Kalbiye KONANÇ

k.konanc@odu.edu.tr Tel:05053728678 Faks:04528612010

Arıcılık Programı Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Şükran GÜNEY

sguney@odu.edu.tr Tel:05057978567 Faks:04528612010

Gıda Teknolojisi Programı Koordinatör Öğr.Gör. Songül ALBAYRAK

salbayrak@odu.edu.tr Tel:05386209991 Faks:04528612010

Gıda Teknolojisi Programı Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Tarık ARIK

tarik_tarik@hotmail.com Tel:05558579349 Faks:04528612010

Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatör Öğr.Gör. Serkan DEMİRTAŞ

sdemirtas@hotmail.com Tel:05052125012 Faks:04528612010

Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Sezgin ÇANAKÇI

sezgincanakci@hotmail.com Tel:05148257369 Faks:04528612010

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Öğr.Gör. Mehmet KABACIK

mehmetkabacik@hotmail.com Tel:04522231486(4503)

Birim Koordinatörü Yard. Öğr.Gör. Nagehan AYDIN

nagehanaydin@odu.edu.trTel:04522231486(4553)

Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatör Öğr.Gör. Neslihan ÇELEBİ

cavusn@yahoo.com Tel:04522231486(4540) Faks:04522252983

Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Engin YURDASEVER

enginyudasever@odu.edu.tr Tel:04522231486(4530) Faks:04522252983

Yönetim ve Organizasyon Koordinatör Öğr.Gör. Nalan SABIR TAŞTAN

nalantastan@hotmail.com Tel:04522231486(4521) Faks:04522252983

Yönetim ve Organizasyon Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Mehmet Ozan CİNEL

ocinel@ttnet.net.tr Tel:04522231486(4538) Faks:04522252983

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Saffet SARI

saffetsari@gmail.com Tel:04522231486(4517) Faks:04522252983

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Ata Bahri ÇAĞLAYAN

caglayanata@hotmail.com Tel:04522231486(4524) Faks:04522252983

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Koordinatör Öğr.Gör. Mehmet YALÇINKAYA

mehmetyalcinkaya@yahoo.com Tel:04522231486(4509) Faks:04522252983

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Deniz AKIN

deniz.hayat@hotmail.com Tel:04522231486(4526) Faks:04522252983

İkizce Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM GÖREVİ ADI & SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Koordinatörü Öğr.Gör. Ömer ÇAKIR

omercakir@odu.edu.tr Tel:05075552228 Tel:04523712770(4808)

Birim Koordinatörü Yard. Öğr.Gör. Hülya SOLAK

hulyasolak@odu.edu.tr Tel:05077506522 Tel:04523712770(4817)

Bankacılık ve Sigortacılık Koordinatör Öğr.Gör. Fatih AKBAŞ

fatihakbas@odu.edu.tr Tel:05414423461 Tel:04523712770(4811)

Bankacılık ve Sigortacılık Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Hüseyin KOÇAK

huseyinkocak@odu.edu.tr Tel:05438103223 Tel:04523712770(4818)

Yaşlı Bakımı Koordinatör Öğr.Gör. Emel AKTÜRK

emelakturk@odu.edu.tr Tel:05057707414 Tel:04523712770(4814)

Engelli Bakımı Koordinatör Öğr.Gör. Çiğdem İNAN

cigdeminan@odu.edu.tr Tel:05366514434 Tel:04523712770(4821)

Engelli Bakımı Koordinatör Yard. Öğr.Gör. Tuğba KONTAŞ

ugbakantas@odu.edu.trTel:05465525233 Tel:04523712770(4823)