Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Engelli Öğrenciler


Engelli Öğrenciler

Yüksek Öğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğince oluşturulan düzenleme ile amacımız yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmaktır

Birimin Destek Alanları


-Yerleşkenin fiziksel yapısını ve erişilebilirliğini değerlendirme

-Engelli öğrencilerimize uygun öğrenim ortamı (sınavlar, asistan hizmeti, okuma kaynakları v.b.) oluşturma

-Engelli öğrencilerimizin sosyal yaşama entegrasyonu

-Engelli öğrencilerin kişisel gelişim planı oluşturmalarına katkı

-Engellilikle ilgili farkındalık eğitimleri düzenleme

-Öğrencilerimizi gereksinimi olan burs ve psikolojik destek olanaklarına yönlendirme

-Engellilikle ilgili akademik çalışmalar yürütme