GERİ DÖN

Doktora Programları


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - - Yüksek Lisans Dereceli Doktora

Program Tanımları

Tarih Anabilim Dalı 2014 yılında Doktora Lisans Programı açmış ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır.

Bu bölüm, yüksek öğretimde Tarih bilimi alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tarih bilimi alanında Doktora derecesine sahip olunur.

Doktora

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ve Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak ve yüksek lisans yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ve Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak ve yüksek lisans yapmış olmak.

Bölüm kurulu tarafından belirlenir.

Alınan derslerde başarılı olmak, seminer ve tez çalışması yapmak.

Tarih Ana Bilim Dalı yer almaktadır.

Tarih Anabilim Dalında yeterli şartları sağlayanlar; Araştırma Görevlisi, Okutman ve Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Bu programı tamamlayan öğrenciler, yardımcı doçent kadrosuna geçmeye hak kazanırlar.

Her bir yarı yılı dönemi için bir adet ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Tez döneminde yaptığı çalışmalardan başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilmektedir. Dönem başarı notu değerlendirilmesinde ara sınav ağırlığı %40, yıl sonu sınav ağırlığı %60'dır.

Alınan derslerde ve tez çalışmasında başarılı olmak.

E-Öğrenme

Cumhuriyet Mah. Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ORDU

Bölümde 3 Profesör 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 3 Araş. Gör. Dr., 3 Araş. Gör. olmak üzere 14 öğretim üyesi bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Tarih Bölümü'nün Lisansüstü öğretim görenler sahasında detaylı bilgi sahibi olur.
2 Sahası ile ilgili meselelerde bilimsel tahlil ve tespit becerisi gelişir.
3 Sahasında bilimsel araştırma ve bu araştırmaların sonucunu bilimsel olarak ifade etme becerisi gelişir.
4 Sahasına ait bilgilere ulaşma tekniklerini öğrenir.
5 Sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini başkalarına aktarabilir.
6 Sahası ile ilgili metinleri anlama, yorumlama ve elde ettiklerini ifade etme becerisi gelişir.
7 Bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu sayede resmî ve özel sahalardaki girişimlerinde başarılı olma kapasitesini artırır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR842 19 YÜZYIL OSMANLI İKTİSAT TAR.I Zorunlu 3 - - 5
TAR816 ATATÜRK DÖNEMİ SİYASAL ANTLAŞMALAR Zorunlu 3 - - 5
TAR840 ESKİ ANADOLU TOPLUMLARI Zorunlu 3 - - 5
TAR846 GÖKTÜRKLER Zorunlu 3 - - 5
TAR825 II DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE Zorunlu 3 - - 5
TAR847 KAFKAS AZERBAYCAN INDA ETNİK VE SİYASİ YAPILANMALAR Zorunlu 3 - - 5
TAR832 OSMANLI DEVLETİ NİN ARŞİV VE TARİHİ KAYNAKLARI Zorunlu 3 - - 5
TAR828 OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA MİLLİYETÇİLİK VE BAĞIMSIZLIK HARAKETLERİ Zorunlu 3 - - 5
TAR833 OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA USULLER Zorunlu 3 - - 5
TAR807 SELÇUKLU İKTİSAT TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
TAR802 SELÇUKLULAR MERKEZ TEŞKİLATI Zorunlu 3 - - 5
TAR848 SOVYETLER BİRLİĞİNDE TARİH YAZIMI Zorunlu 3 - - 5
TAR800T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu - 1 - 80
TAR801 TÜRKİYE SELÇUKLULARI TARİHİNİN KAYNAKLARI Zorunlu 3 - - 5
TAR821 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 - - 5
TAR812 TÜRKİYE-TÜRK CUMHURİYETLERİ MÜNASEBETLERİ Zorunlu 3 - - 5
TAR800-16 UZMANLIK ALAN Zorunlu 8 - - 80
Toplam 53 1 0 235
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR843 19.YÜZYILDA OSMANLI İKTİSAT TARİHİ II Zorunlu 3 - - 5
TAR831 ARŞİV BELGELERİ Zorunlu 3 - - 5
TAR836 DEVLET VE SİYASET FELSEFESİ Zorunlu 3 - - 5
TAR806 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ KÜLTÜR TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
TAR817 MİLLİ MÜCADALE DÖNEMİ KAYNAK BELGELERİNİN İNCELENMESİ Zorunlu 3 - - 5
TAR829 OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ANAYASAL HAREKETLER Zorunlu 3 - - -
TAR800S-16 SEMİNER Zorunlu - - - 40
TAR800-S SEMİNER Zorunlu - - - 25
TAR810 TARİH BOYUNCA TÜRK-RUS MÜNASEBETLERİ Zorunlu 3 - - 5
TAR800-T TEZ YÖNETİMİ Zorunlu - 1 - 25
TAR811 TÜRK DÜNYASINDA AYDINLANMA HAREKETLERİ Zorunlu 3 - - 5
TAR818 TÜRKİYE DEMOKRASİ TARİHİ( OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE) Zorunlu 3 - - 5
TAR812 TÜRKİYE-TÜRK CUMHURİYETLERİ MÜNASEBETLERİ Zorunlu 3 - - 5
TAR800 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 - - 5
TAR844 YAKINÇAĞ DA OSMANLI TARİHİ METODOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 5
TAR835 YENİÇAĞDA AKDENİZ DÜNYASI VE OSMANLILAR Zorunlu 3 - - 5
TAR835 YENİÇAĞDA AKDENİZ DÜNYASI VE OSMANLILAR Zorunlu 3 - - 5
TAR834 YENİÇAĞDA OSMANLILAR VE AVRUPA Zorunlu 3 - - 5
Toplam 46 1 0 160