GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - - Tezli Yüksek Lisans

Program Tanımları

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans programı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 16.12.2016 tarih ve 80318 sayılı kararıyla açılmıştır.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak.

Bölüm kurulu tarafından belirlenir.

Alınan derslerde başarılı olmak, seminer ve tez çalışması yapmak.

Tefsir Bilim Dalı, Hadis Bilim Dalı, Kelam Bilim Dalı, İslam Hukuku Bilim Dalı, Tasavvuf Bilim Dalı, Arap Dili ve Belagatı Bilim Dilı yer almaktadır.

Alanında akademik olarak ilerleyebilir ve Kamu Kurumlarında çalışabilir.

Bu programı başarıyla tamamlayıp diploma almaya hak kazanan öğrenciler, doktora programlarına devam edebilirler.

Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine geçecek ödev, araştırma, proje, makale çalışmalarının %40 ile dönem sonu sınavı veya yerine geçecek olan ödev, araştırma, proje, makale çalışmalarının %60'ı ölçme değerlendirme kriteri olarak uygulanmaktadır.

Bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 21 ulusal kredi, en az yedi adet ders ile bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisini tamamlayıp tezini yazılı olarak sunup, jüri önünde savunup başarılı olan öğrencilere TEMEL İSLAM BİLİMLERİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

Tam Zamanlı

Ordu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 Altınordu/ORDU

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi binasının 1. katında eğitim öğretime devam etmekte olup, bölümde 1 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent kadrosunda öğretim üyesi bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 İlahiyat alanında Lisans düzeyindeki yeterliliklere dayalı olarak Temel İslam Bilimleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
2 Kaynak dillerdeki (Arapça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 Temel İslam Bilimleri alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütme alışkanlığı kazanabilme.
4 Temel İslam Bilimleri alanında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmayı öğrenebilme, alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere belli düzeyde sahip olabilme.
5 Alana ait sorunları tespit edebilme.
6 Temel İslam Bilimleri alanıyla ilgili Yüksek Lisans düzeyinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme becerisi kazanabilme.
7 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve müteâkiben yorumlayabilme.
8 Temel İslam Bilimleri alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirme, yorumlama ve yeni bilgiler üretme becerisi kazanabilme.
9 Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri kullanabilme.
10 Temel İslam Bilimleri alanındaki güncel çalışmaları ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle desteklemeyi öğrenebilme.
11 İlahiyat alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Temel İslam Bilimleri alanındaki kaynakları bağımsız olarak kullanma alışkanlığı elde edebilme.
12 Alana ait terminolojiyi olabildiğince anlama ve doğru kullanabilme.
13 Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde nasıl kullanması gerektiğini öğrenebilme.
14 Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans uzmanlık düzeyindeki bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme yetisi kazanabilme.
15 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme; gerektiğinde yeni oluşumlara uyarlayabilme.
16 Nihâi aşamada yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
17 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİB508 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Zorunlu 3 - - -
TİB513 İ'RABU'L-KUR'AN TEFSİRDEKİ ÖNEMİ Zorunlu 3 - - -
TİB556 İSLAM BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 - - -
TİB554 İSLAM İKTİSADI Zorunlu 3 - - -
Toplam 12 0 0
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİB653 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 - - 5
TİB514 GARİBU'L-KUR'AN VE TEFSİRDEKİ ÖNEMİ Zorunlu 3 - - 5
TİB550 İSLAM HUKUKU METİNLERİ Zorunlu 3 - - 5
TİB547 İSLAM HUKUKUNUN GENEL ESASLARI VE BÖLÜMLERİ Zorunlu 3 - - 5
TİB592 İSLAM MEZHEPLERİ METODOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 5
TİB577 KELAM İLMİNİN GELİŞİM SÜRECİ Zorunlu 3 - - 5
TİB636 KLASİK MODERN ARAPÇA METİNLERDE İ'RAB Zorunlu 3 - - 5
TİB504 KONULU MEAL/TEFSİR DERSLERİ 1 Zorunlu 3 - - 5
TİB503 KUR'AN KISSALARI Zorunlu 3 - - 5
TİB502 KUR'AN TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
TİB637 KUR'AN TEFSİRLERİNDE DİL/SARF NAHİV İLMİ ÖZELLİKLERİ Zorunlu 3 - - 5
TİB620 TASAVVUFUN DOĞUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ Zorunlu 3 - - 5
TİB501 TEFSİR METİNLERİ Zorunlu 3 - - 5
TİB652-16 TEZ YÖNETİMİ Zorunlu - 1 - 30
TİB601-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 - - 30
Toplam 47 1 0 125
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİB638 ARAP DİLİ AÇISINDAN KUR'ANİ KAVRAMLAR Zorunlu 3 - - -
TİB633 ARAPÇA EDEBİ METİNLER Zorunlu 3 - - 5
TİB639 ARAPÇA METİN ÇEVİRİ TEKNİKLERİ Zorunlu 3 - - -
TİB551 FIKIH USULÜ Zorunlu 3 - - 5
TİB634 GÜNCEL ARAPÇA METİNLER Zorunlu 3 - - 5
TİB544 İSLAM HUKUKU METODOLOJİSİ I Zorunlu 3 - - -
TİB549 İSLAM HUKUKU TARİHİ Zorunlu 3 - - -
TİB555 KARŞILAŞTIRMALI İSLAM AİLE HUKUKU Zorunlu 3 - - -
TİB572 KELAM PROBLEMLERİ Zorunlu 3 - - -
TİB575 KELAM TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
TİB507 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Zorunlu 3 - - 5
TİB509 KONULU MEAL/TEFSİR DERSLERİ II Zorunlu 3 - - 5
TİB558 MODERN DÖNEM FIKIH ÇALIŞMALARI Zorunlu 3 - - -
TİB651-16 SEMİNER Zorunlu - - - 25
TİB612 TASAVVUF HAREKETLERİ Zorunlu 3 - - 5
TİB614 TASAVVUFUN TARTIŞMALI KONULARI Zorunlu 3 - - 5
TİB611 TASAVVUFUN TEMEL KAYNAKLARI Zorunlu 3 - - 5
TİB505 TEFSİR USULÜ VE TARİHİ I Zorunlu 3 - - 5
TİB510 TEFSİR USULÜ VE TARİHİ II Zorunlu 3 - - -
Toplam 54 0 0 75