GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ - TÜRKÇE EĞİTİMİ - Tezli Yüksek Lisans

Program Tanımları

2016-2017 Eğitim Öğreti Yılı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ Alanında Yüksek Lisans Derecesi

Yüksek Lisans

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Öğrencinin önceden aldığı lisansüstü dersler yönetmelik çerçevesinde ön öğrenme olarak kabul edilmektedir. Ayrıca alan dışı olarak kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık dersleri alarak bölümümüzde yüksek lisansa devam etmektedir.

İki yarıyıl ders dönemi olmak üzere toplam 8 dersi ve yüksek lisansın tezini başarıyla tamamlamış olmak.

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı alanında öğretim elemanı ve akademisyen yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Yüksek Lisans Programı, Türkçe öğretiminde yaklaşımlar, araştırma yöntem ve teknikleri, istatistik ve uygulamaları, Türkçe öğretiminde temel dil becerileri ve materyal geliştirme, dilbilim alanları ve dilbilim, öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Bu programın mezunları ön koşulları yerine getirmeleri durumunda doktora çalışmalarına devam edebilirler. Bunun yanı sıra, üniversitelerde okutmanlık ya da akademisyenlik seçenekleri vardır.

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan adaylar, istenen şartları (ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları, mülakat vs.) sağlamaları halinde doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan almalıdır.. Bir desten başarılı olabilmek için ortalaması en az 60 olması gerekir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İki yarıyıl ders dönemi olmak üzere toplam 8 dersi ve yüksek lisansın tezini başarıyla tamamlamış olmak.

Tam Zamanlı

Tam Zamanlı

Adres: Cumhuriyet Yerleşkesi Cumhuriyet Mahallesi Altınordu / ORDU PK : 52200 0 (452) 234 50 10 0 (452) 226 52 00

Ordu Üniversitesi, öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak için altyapı koşullarını sürekli güçlendirmektedir. Bu çerçevede mensupları için kablosuz internet, online kütüphane ve veritabanları, uzaktan eğitim, IP radyo- televizyon yayıncılığı vb. olanaklar sağlamaktadır. Sosyal yaşamın sürdürülebilmesi için çeşitli hobi ve konularda etkin olan 22 öğrenci kulübü bulunmaktadır. Spor hizmetleri olarak öğrencilerin beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak bölümler arası halı saha turnuvası ve spor şenliği düzenlenmektedir. Günün her saatinde spor yapma imkânı sağlayabilmek için spor tesisleri, halı saha, basketbol sahası ve tenis kortu öğrencilere hizmet vermektedir. BESYO Kapalı Spor Salonu, Fitness Salonu ve Bireysel Spor Salonu bulunmaktadır. Ordu Üniversitesi Merkez Kütüphane binası bulunmaktadır. Kütüphane bünyesinde, genel koleksiyon, danışma kaynakları, süreli yayınlar, öğretim materyalleri ve tezler bulunmaktadır. .


Program Çıktıları

1 Türkçe Eğitimi alanındaki kavram ve bilimsel yöntemleri değerlendirebilme, uygulayabilme ve yorumlayabilme. Türkçe Eğitimi ile ilgili sorunları tanımlama, analiz etme, araştırma yapma ve bunları yazılı olarak ifade etme. Bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayabilme ve bu araştırmalarda kullanılan istatistik tekniklerini tartışabilme.
2 Alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmak ve mevcut sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla bilimsel araştırma sürecini başarıyla gerçekleştirme. Öğrencilerin sosyal ve psikolojik özelliklerini belirlemek ve onların gelişimlerini desteklemek amacıyla uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini etik ilkeler ışığında uygulayabilme ve raporlaştırabilme.
3 Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme, izleyebilme ve yeniliklere açık olma.
4 Yabancı dili; bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilme. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
5 Alan ile ilgili kongre, sempozyum ve toplantılara katılma. Öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususları göz önünde bulundurabilme ve iletişim uygulamalarını gerçekleştirebilme.
6 Türkçe öğretiminin amaç ve hedeflerine uygun öğretim yapabilme. Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip edebilme ve küçük araştırma projeleri yürütebilme. Dil öğretiminde öne sürülen ve geliştirilen kuramların bilgisini tanımlayabilme ve bunların dil öğretimine katkısını yorumlayabilme. Dilbilimin temel kavramlarını, çalışma alanları, alt dalları; söz dizim, anlambilim, sesbilim, sözcükbilim kavramlarını tanıyabilme ve bunların dil öğretimi ile ilişkilendirebilme.
7 Etkili öğrenme öğretim süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme modelleri geliştirmek. Disipliniçi veya disiplinlerarası ekiplerde veya bireysel projelerde çalışabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TRE528 OKUMA EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 - - -
TRE500S-16 SEMİNER Zorunlu - - - -
Toplam 3 0 0
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TRE503 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 5
TRE507 DİLBİLİM VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 - - 5
TRE518 MEDYA OKUR YAZARLIĞI Zorunlu 3 - - 5
TRE514 MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 3 - - -
TRE500T-16 TEZ YÖNETİMİ Zorunlu - 1 - 30
TRE501 TÜRKÇE ÖĞRENİM YÖNTEMLERİ I (ANLAMA EĞİTİM) Zorunlu 3 - - 5
TRE517 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 - - 5
TRE511 TÜRKÇENİN GÜNCEL SORUNLARI VE TEMEL KAYNAKLARI Zorunlu 3 - - -
TRE515 TÜRKÇENİN SÖZDİZİMİ Zorunlu 3 - - -
TRE500-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 - - 30
TRE505 YARATICI YAZMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 5
Toplam 35 1 0 90
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TRE524 AKADEMİK METİN OLUŞTURMA Zorunlu 3 - - -
TRE509 ÇOCUK EDEBİYATI VE ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 - - 5
TRE504 METİN DİLBİLİM VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 - - 5
TRE500S-16 SEMİNER Zorunlu - - - 25
TRE519 TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 - - 5
TRE513 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ Zorunlu 3 - - -
TRE506 TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II: ANLATMA EĞİTİMİ Zorunlu 3 - - 5
TRE502 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE METİN SEÇME VE HAZIRLAMA Zorunlu 3 - - -
TRE512 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 - - 5
Toplam 24 0 0 50