GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - GRAFİK TASARIMI - - Tezli Yüksek Lisans

Program Tanımları

2016-2017 Güz yarıyılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmaları gerekmektedir. Güzel sanatlar alanı mezunlarından, başvurularında ALES’e girme koşulu aranmaz.

Lisans programını başarıyla tamamlayıp gerekli şartları sağlayan her öğrenci bu programa geçiş yapmaya hak kazanabilir.

Mezunlar alanda doktora veya sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.

Mezunlar alanda doktora veya sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler. Aynı zamanda sektörel olarak ajans v.b. yerlerde Grafik Tasarımın geniş iş olanaklarından faydalanabilirler.

Grafik Tasarımı ASD mezunları alanda doktora veya sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.

Ara sınav %40 yarıyıl sonu final sınavı %60 olarak değerlendirilmektedir.

Öğrencinin toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını en az 3 yarıyıl en fazla 6 yarıyılda başarılı olarak tamamlaması gerekmektedir

Tam Zamanlı

Yrd.Doç.Dr. Adem YÜCEL: Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 ORDU ademyucel@odu.edu.tr

Grafik Tasarımı Bölümü tam donanımlı atölyelerden oluşmaktadır. Grafik Atölye - Mac Labratuvarı - PC Labratuvarı - Fotoğraf Atölye - Baskı Atölye -Temel Tasarım -Desen Atölye olmak üzere toplamda 7 adet atölye ve 1 adet dersliği bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Programlanmış program; Grafik sanatlar alanında bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapmak için bilimsel yetkinliğe sahip çok uluslu insanlar yetiştirmek.
2 Açılacağı düşünülen Anaasanat Dalı Yüksek Lisans Programının temel amacı nitelikli, vizyoner, yapıcı, yaratıcı, bilimsel ve eleştirel düşünen akademisyen yetiştirmektir.
3 Sosyal Bilimler Enstitüsünde faaliyet gösterecek olan Anasanat Dalı, kendisini geliştirmek isteyenlere ve lisansüstü düzeyde verilen eğitimle akademisyenlere hizmet edecektir.
4 Genç araştırmacılar hem grafik tasarım alanında hem de diğer görsel ve plastik sanatlarda atölye ve kuramsal düzeyde çalışabilirler.
5 Yüksek Lisans programı kapsamında tanıtılan sergiler ve yayınların ulusal ve uluslar arası düzeyde sanata katkısı teşvik edilmektedir.
6 Makale, tez gibi bilimsel yazıları yazabilme kabiliyeti kazandırılarak bilimsel alanda yeterlilik kazanması sağlanmaktadır.
7 Grafik Tasarım Bölümü'nün ana amacı, nitelikli, vizyoner, yapıcı, yaratıcı, bilimsel ve eleştirel düşünebilen grafik tasarımcıları ve akademik personeli kendi fakülteleri ve diğer fakültelerinde yetiştirmektir.
8 Grafik sanatı ve sorunları hakkında tartışabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
9 Grafik Tasarımı Yüksek Lisansı öğrencisi tezini teslim ettiğinde akademik yolda yeterliliğini kazanmış olmaktadır.
10 Disiplinler arası ortak çalışabilme, Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri izleme ve alanındaki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme becerileri kazanırlar.
11 Disiplinler arası ortak çalışabilme, Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri izleme ve alanındaki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme becerileri kazanırlar.
12 Grafik Tasarımı Yüksek Lisansı öğrencisi ilerlediği alanda uzmanlaşması gerektiği bilincine varmaktadır.
13 Verimli proje konuları seçebilme, projelerin takibini yapabilme, yorum, eleştiri, değerlendirme yapabilme, kaynak araştırabilme becerisi kazanır.
14 Eleştirel düşünceyi ön planda tutarak analiz yapabilme ve problemlere çözüm önerileri getirebilme, farklı disiplinlerden yararlanarak evrensel anlamda değeri olan eserler ortaya koyabilme becerisi kazanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GRAY503 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 5
GRAY505 DENEYSEL TİPOGRAFİ Zorunlu 3 - - 5
GRAY501 GRAFİK ATÖLYE PROJE I Zorunlu 3 - - 5
GRAY511 MEKAN GRAFİĞİ UYGULAMALARI Zorunlu 3 - - 5
GRAY515 REKLAM ANALİZİ Zorunlu 3 - - 5
GRAY507 TASARIM ESTETİĞİ Zorunlu 3 - - 5
GRAY500T-16 TEZ YÖNETİMİ Zorunlu - 1 - 30
GRAY500-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 - - 30
Toplam 26 1 0 90
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GRAY512 BASKI TEKNİKLERİ Zorunlu 3 - - 5
GRAY502 GRAFİK TASARIM ATÖLYE II Zorunlu 3 - - 5
GRAY508 METİN ÇÖZÜMLEME Zorunlu 3 - - 5
GRAY514 REKLAM GRAFİĞİ Zorunlu 3 - - 5
GRAY500S-16 SEMİNER Zorunlu - - - 25
Toplam 12 0 0 45