GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - - Tezli Yüksek Lisans

Program Tanımları

Tarih Anabilim Dalı 2008 yılında Yüksek Lisans Programı açmış ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır.

Yüksek Lisans, Bilim uzmanlığı

Yüksek Lisans

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ve Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak.

Bölüm kurulu tarafından belirlenir.

Alınan derslerde başarılı olmak, seminer ve tez çalışması yapmak.

Tarih Ana Bilim Dalında; Genel Türk Tarihi, Orta Çağ Tarihi, Yakın Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi ve Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalları yer almaktadır.

Tarih Anabilim Dalında yeterli şartları sağlayanlar; Araştırma Görevlisi, Okutman ve Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Bu programı tamamlayan öğrenciler, doktora programına devam etme imkanına sahiptir.

Her bir yarı yılı dönemi için bir adet ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Tez döneminde yaptığı çalışmalardan başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilmektedir. Dönem başarı notu değerlendirilmesinde ara sınav ağırlığı %40, yıl sonu sınav ağırlığı %60'dır.

Alınan derslerde ve tez çalışmasında başarılı olmak.

E-Öğrenme

Cumhuriyet Mah. Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ORDU

Bölümde beş bilim dalında yüksek lisans faaliyeti yürütülmektedir. 3 Doçent, 5 Yardımcı Doçent olmak üzere 8 öğretim üyesi bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Tarih Bölümü'nün Lisansüstü öğretim görenler sahasında detaylı bilgi sahibi olur.
2 Sahası ile ilgili meselelerde bilimsel tahlil ve tespit becerisi gelişir.
3 Sahasında bilimsel araştırma ve bu araştırmaların sonucunu bilimsel olarak ifade etme becerisi gelişir.
4 Sahasına ait bilgilere ulaşma tekniklerini öğrenir.
5 Sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini başkalarına aktarabilir.
6 Sahası ile ilgili metinleri anlama, yorumlama ve elde ettiklerini ifade etme becerisi gelişir.
7 Bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu sayede resmî ve özel sahalardaki girişimlerinde başarılı olma kapasitesini artırır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR630 ATATÜRK DÖNEMİ FİKİR VE KÜLTÜR HAYATI Zorunlu 3 - - 5
TAR649 ESKİ BATI TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
TAR648 ESKİÇAĞ TARİHİ COĞRAFYASI Zorunlu 3 - - 5
TAR625 II. MEŞRUTİYET YÖNETİMİ VE SİYASAL ÖRGÜTLENMELER Zorunlu 3 - - 5
TAR640 IV-X YÜZYILDA KARADENİZ’İN KUZEYİNDEKİ TÜRK DEVLETLERİ Zorunlu 3 - - 5
TAR639 İDİL-URAL TÜRK KAVİMLERİ TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
TAR638 KAYNAK DİLİ RUSÇA I Zorunlu 3 - - 5
TAR651 MİTOLOJİ VE ESKİÇAĞ TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
TAR646 MODERN BALKAN TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
TAR620 OSMANLI DENİZCİLİK TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
TAR653 OSMANLI DEVLETİNDE YENİLEŞME ÇABALARI Zorunlu 3 - - 5
TAR652 OSMANLI ŞEHİR HAYATI Zorunlu 3 - - 5
TAR632 OSMANLIDAN CUMHURİYETE İKTİSAT POLİTİKALARI Zorunlu 3 - - 5
TAR644 RUSYA TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
TAR612 SAFEVİLER VE AZERBAYCAN Zorunlu 3 - - 5
TAR600S SEMİNER Zorunlu - - - 5
TAR621 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
TAR614 TARİH ARAŞTIRMALARINDA UYGULAMALAR Zorunlu 3 - - 5
TAR600T TEZ YÖNETİMİ Zorunlu - 1 - 25
TAR600T-16 TEZ YÖNETİMİ Zorunlu - 1 - 30
TAR631 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARI Zorunlu 3 - - 5
TAR600 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 - - 5
TAR600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 - - 30
TAR622 XVIII-XIX YÜZYILDA AVRUPADAKİ GELİŞMELER VE OSM. DEV. ETKİLERİ Zorunlu 3 - - 5
TAR617 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI Zorunlu 3 - - 5
TAR619 YAKINÇAĞ TARİHİ OSMANLI METİNLERİ Zorunlu 3 - - 5
TAR609 YENİÇAĞDA OSMANLI DEVLETİ KAYNAKLARI Zorunlu 3 - - 5
TAR615 YENİÇAĞDA OSMANLILAR VE AKDENİZ DÜNYASI Zorunlu 3 - - 5
Toplam 85 2 0 210
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TAR659 19.YÜZYIL OSMANLI HUKUKU Zorunlu 3 - - 5
TAR645 BALKANLARDA ULUSLAŞMA HAREKETLERİ VE TÜRKİYE Zorunlu 3 - - 5
TAR656 BİLİMSEL METİN ANALİZİ Zorunlu 3 - - 5
TAR633 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Zorunlu 3 - - 5
TAR647 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASININ OLUŞUMU Zorunlu 3 - - 5
TAR650 ESKİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI Zorunlu 3 - - 5
TAR602 GAZNELİLER TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
TAR634 GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAK METİNLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER Zorunlu 3 - - 5
TAR606 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
TAR624 I. MEŞRUTİYET DEVRİ SİYASİ FAALİYETLERİ Zorunlu 3 - - 5
TAR629 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
TAR642 OSMANLI KURULUŞ DEVRİ KAYNAKLARI Zorunlu 3 - - 5
TAR635 ÖZBEK-HİVE, SİBİR, BUHARA VE KAŞGAR-TURFAN HANLIKLARI Zorunlu 3 - - 5
TAR601 SELÇUKLU ATABEGLİKLERİ TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
TAR605 SELÇUKLU TARİHİ KAYNAKLARI Zorunlu 3 - - 5
TAR600S-16 SEMİNER Zorunlu - - - 25
TAR655 ŞEHİR TARİHİ ARAŞTIRMALARI Zorunlu 3 - - 5
TAR613 TARİH ARAŞTIRMALARINDA METOD Zorunlu 3 - - 5
TAR626 TARİHİ METİNLER Zorunlu 3 - - 5
TAR654 YAKINÇAĞ OSMANLI DÜNYASINDA DEVLET VE TOPLUM Zorunlu 3 - - 5
TAR658 YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİNİN AVRUPA KAYNAKLARI Zorunlu 3 - - 5
Toplam 60 0 0 125