GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - - Tezli Yüksek Lisans

Program Tanımları

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2008 yılında Yüksek Lisans Programı açmış ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır.

Yüksek Lisans, Bilim uzmanlığı

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği ve Çağdaş Türk Lehçeleri alanlarında lisans mezunu olmak.

Bölüm kurulu tarafından belirlenir.

Alınan derslerde başarılı olmak, seminer ve tez çalışması yapmak.

Progam içerisinde; Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri Bilim Dalları yer almaktadır. 2013 Güz Yarıyılı öğrenimine devam eden itibarıyla 75 öğrenci bulunmaktadır.

Araştırma görevliliği.

Bu programı tamamlayan öğrenciler, doktora programına devam etme imkanına sahiptir.

Ödev, seminer ve yazılı sınav. Arasınav: %40, Final Sınavı:%60

Alınan derslerde ve tez çalışmasında başarılı olmak.

Tam Zamanlı

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ORDU

Bölümde beş bilim dalında yüksek lisans faaliyeti yürütülmektedir. 4 Doçent, 3 Yardımcı Doçent Öğretim üyesi bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Türk Dili ve Edebiyatının Lisansüstü öğretim gördüğü sahasında detaylı bilgi sahibi olur.
2 Sahası ile ilgili meselelerde bilimsel tahlil ve tespit becerisi gelişir.
3 Sahasında bilimsel araştırma ve bu araştırmaların sonucunu bilimsel olarak ifade etme becerisi gelişir.
4 Sahasına ait bilgilere ulaşma tekniklerini öğrenir.
5 Sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini başkalarına aktarabilir.
6 Sahası ile ilgili metinleri anlama, yorumlama ve elde ettiklerini ifade etme becerisi gelişir.
7 Bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu sayede resmî ve özel sahalardaki girişimlerinde başarılı olma kapasitesini artırır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE639 FECR-İ ATİ VE MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE ŞİİR Zorunlu 3 - - -
TDE615 KARŞILAŞTIRMALI TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI Zorunlu 3 - - -
TDE645 ROMAN İNCELEME YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 - - -
TDE642 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA TÜRLER Zorunlu 2 - - -
TDE636 YENİ TÜRK EDEBİYATININ ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ Zorunlu 3 - - -
Toplam 13 0 0
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE672 AŞIKLIK GELENEĞİ VE TÜRK SAZ ŞİİRİ Zorunlu 3 - - 5
TDE692 BİLİMSEL ETİK VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 5
TDE650 CUMHURİYET DEVRİ HİKAYE VE ROMAN ( 1923-1960 ) Zorunlu 2 - - 5
TDE640 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİ (1923-1960) Zorunlu 3 - - 5
TDE604 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ Zorunlu 3 - - -
TDE624 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM TÜRLER Zorunlu 4 - - 5
TDE628 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MAZMUNLAR Zorunlu 3 - - 5
TDE632 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ Zorunlu 2 - - 5
TDE622 ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Zorunlu 4 - - 5
TDE602 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ Zorunlu 3 - - 5
SOS3013 GÖÇ SOSYOLOJİ Zorunlu - - - -
TDE680 HALK BİLİMİ DERLEME VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 - - 5
TDE654 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ VE METİN AKTARMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 5
TDE648 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ ( 1923-1960 ) Zorunlu 2 - - 5
TDE600T-16 TEZ YÖNETİMİ Zorunlu - 1 - 30
TDE608 TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI Zorunlu 3 - - 5
TDE616 TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI Zorunlu 3 - - 5
TDE600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 - - 30
TDE635 YENİ TÜRK EDEBİYATININ GELİŞME EVRELERİ Zorunlu 3 - - 5
Toplam 54 1 0 135
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE633 ARUZ VEZNİ Zorunlu 3 - - 5
TDE650 CUMHURİYET DEVRİ HİKAYE VE ROMAN ( 1923-1960 ) Zorunlu 2 - - 5
TDE679 DİNİ-TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI ŞİİRİNDE MUHTEVA Zorunlu 2 - - 5
TDE627 EDEBİ SANATLAR Zorunlu 3 - - 5
TDE605 HAREZM-KIPÇAK TÜRKÇESİ Zorunlu 3 - - 5
TDE603 KARAHANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 3 - - 5
TDE629 MEVLEVİ EDEBİYATI Zorunlu 3 - - 5
TDE621 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ Zorunlu 4 - - 5
TDE600S-16 SEMİNER Zorunlu - - - 25
TDE609 TÜRK DİLİNİN GELİŞME ve SADELEŞME EVRELERİ Zorunlu 3 - - 5
TDE671 TÜRK HALK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Zorunlu 3 - - 5
TDE611 TÜRKİYE TÜRKÇESİ SES BİLGİSİ Zorunlu 3 - - 5
TDE635 YENİ TÜRK EDEBİYATININ GELİŞME EVRELERİ Zorunlu 3 - - 5
TDE637 YENİ TÜRK EDEBİYATININ TEMEL METİNLERİ Zorunlu 3 - - 5
Toplam 38 0 0 90