GERİ DÖN

Önlisans Programları


MESUDİYE MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI - - Önlisans

Program Tanımları

Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2003-2004 akademik yılında eğitim öğretime başlamıştır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar Bilgisayar Programcılığı alanında Ön Lisans diplomasına hak kazanırlar. Bilgisayar Teknisyeni unvanını alırlar.

Önlisans

Adayların bir lise veya dengi okuldan mezun olduklarını gösterir bir diplomaya ve ilgili alanda ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavdan geçer bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca, askerlik göreviyle alakalı olarak engelli olmamaları gerekmektedir.

Akademik yılın başında yabancı dil dersinden yeterlilik/muafiyet sınavı uygulanır. Bu sınavdan geçer not alan öğrenciler o dersten muaf tutulurlar. Ayrıca yatay geçiş öğrencileri daha önce almış oldukları derslerden muaf tutulurlar ve o derslerden aldıkları notlar transkriptlerine işlenir.

Programı tamamlamak için, mevcut olan tüm derslerini(toplamda 120 AKTS) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasıyla geçmek ve zorunlu stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Son yıllarda, bilgisayar teknolojilerinin iş ve günlük hayatta hızla artmaktadır. Bilgisayar teknolojisi ve Programlama, bilgisayar kullanımı, yazılım hazırlanması(PC’ler, ağ ortamı ve internet için), donanım ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili alandır. Bilgisayar Programcılığı öğrencileri, bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip, bildiğini uygulama becerisine sahip ve kendilerini sürekli olarak teknolojik gelişmeler doğrultusunda geliştiren profesyoneller olarak eğitilmektedir. Akademik faaliyetler 3 öğretim görevlisi tarafından yürütülmektedir.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda veritabanı yöneticiliği, web tasarım, programlama, 2B/3B tasarımcı ve internet programcılığı alanlarında kendilerini gösterebilecekleri görülmektedir. Buna göre Bilgisayar Programcılığı Programı mezunu öğrenciler; Özel sektörde; firmalarda web tasarım ve programcısı, veri tabanı ile alakalı işlemlerde görev alacak ara eleman, reklam ajansı ve firmalarda tasarımcı ve animatör, yazılım firmalarının belirli sektörlerinde çalışabilecek programcı olabilirler. Fotoğraf stüdyolarında grafikçi olarak da iş bulabilecekleri gibi aldıkları temel bilgisayar çözümleri ve yöntemleri düşünülürse kendilerine ait iş yeri açabilir, eleman çalıştırabilir veya başka bir bilgisayar firmasında servis, bakım bölümlerinde iş bulabilirler. Bilgisayar ofis işlemlerinde donanımlı oldukları için bilgisayar operatörlüğü işlerinde muhtemel tüm iş sektöründe çalışma imkânları bulunmaktadır. Bilgisayar Programcılığı mezunu öğrenciler kamu kuruluşlarında; alabilecekleri KPSS puanı ile kalifiye memur olarak iş bulabilirler. Özellikle belediyelere ait veri girişleri, ofis işlemleri, alt yapı ve teknik destek, web bilişim bölümleri veya sekreterlik gibi işlemlerde ara veya ana eleman olarak görev alabilirler.

Başarılı bir şekilde ön lisans programını tamamlayan mezunlar, DGS sınavından geçerli puan almaları şartıyla lisans programlarına geçiş yapabilirler. Geçiş yapılabilecek lisans programları aşağıda listelenmiştir: • Bilgisayar Mühendisliği • Bilgisayar Öğretmenliği • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği • Bilgisayar ve Enformatik • Bilgisayar ve Enformatik Öğretmenliği

Her öğrenci, derslere, uygulamalara, laboratuar çalışmalarına, proje, seminer, atölye, dönem ve mezuniyet çalışmalarına katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az %70'ine ve uygulama ve laboratuar çalışmalarının da en az %80'ine katılmayan öğrencilerin, o derslerin final sınavlarına katılmalarına izin verilmez. Öğrenciler, devam- devamsızlık konusundaki gerekliliklerini yerine getirene kadar bu dersleri tekrar almak zorundadırlar. Ayrıca, her dönem bir vize ve bir de final sınavına girerler.

Programı tamamlamak için, mevcut olan tüm derslerini(toplamda 120 AKTS) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasıyla geçmek ve zorunlu stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Tam Zamanlı

Mesudiye Meslek Yüksekokulu 52900 Mesudiye / ORDU 452 761 28 59

Bölümde toplam 3 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca 1 adet Bilgisayar Laboratuarı, 1 adet teknolojik özellikli olmak üzere 3 adet derslik ile eğitim olanağı sunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Mezun, bilgisayar programcılığı ile ilgili temel kavramları bilir.
2 Mezun, kendi sektörüyle alakalı çözebilmek için gerekli olan temel ve mesleki matematik bilgisini edinir.
3 Mezun, veri yorumlayabilme ve değerlendirme ve ayrıca problemleri tanıyıp çözüm önerileri geliştirme becerisini edinir.
4 Mezun, alanında simülasyon programlarını kullanma ve projeler gerçekleştirme yeteneğini edinir.
5 Mezun, kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım yazılımlarını kurabilir, kullanabilir ve bu yazılımların program geliştirme modüllerini kullanarak programlar üretebilir.
6 Mezun, Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisini edinir.
7 Mezunlar, derslerde öğrendiklerini, bir işletmede kullanarak uygulamasını yapar ve iş hayatının çalışma koşullarını öğrenir.
8 Mezunlar, bir topluluk içerisinde kendisini sağlıklı bir şekilde ifade edebilir ve öz güven kazanır.
9 Profesyonel sorumluluk anlayışıyla, bilgisayar tabanlı projeler geliştirebilmek için disiplinler arası ekiplerde çalışabilirler.
10 Bilgisayar alanındaki alet, makine ve araç gereci tanıma ve kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olarak gerekli durumlarda sistem kurulum ve bakımını yapar.
11 Mezun, alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisini edinir.
12 Mezun, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini öğrenir.
13 Tarihi değerlere saygılı olmayı öğrenirler ve sosyal sorumluluk ve toplumsal ve mesleki etik bilinci edinirler.
14 Mezun, alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyebilir ve etkin kullanabilir.
15 Mezun, sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisini kazanır.
16 İş ve işçi güvenliği ve çevre konularında farkındalık kazanırlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TIT1012014646 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
MBP1052014646 GRAFİK VE ANİMASYON I Zorunlu 2 1 - 4
MBP1012014646 MATEMATİK Zorunlu 3 1 - 7
MBP1072014646 OFİS YAZILIMLARI Zorunlu 3 1 - 4
MBP1032014646 PROGRAMLAMA TEMELLERİ Zorunlu 3 1 - 6
SEÇ2014646_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli - - - -
TDK1012014646 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
YDI1012014646 YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 17 4 0 27
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TIT1022014646 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
MBP1062014646 GÖRSEL PROGRAMLAMA I Zorunlu 3 1 - 4
MBP1042014646 GRAFİK VE ANİMASYON II Zorunlu 2 1 - 4
MBP1022014646 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 1 - 4
STJ1002014646 STAJ Zorunlu - - - 8
TDK1022014646 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
MBP1082014646 VERİTABANI I Zorunlu 3 1 - 4
YDI1022014646 YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 16 4 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBP2012014646 GÖRSEL PROGRAMLAMA II Zorunlu 3 1 - 4
MBP2032014646 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Zorunlu 3 1 - 5
MBP2072014646 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
MBP2052014646 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Zorunlu 3 1 - 5
SEÇ2014646_2_1_2K SEÇMELİ_2_1_2K Seçmeli - - - -
SEÇ2014646_2_1_3K SEÇMELİ_2_1_3K Seçmeli - - - -
SEÇ2014646_2_1_5K SEÇMELİ_2_1_5K Seçmeli - - - -
MBP2092014646 VERİTABANI II Zorunlu 3 1 - 4
Toplam 14 4 0 20
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBP2022014646 GÖRSEL PROGLAMLAMA III Zorunlu 3 1 - 4
MBP2102014646 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Zorunlu 1 1 - 2
MBP2042014646 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Zorunlu 3 1 - 5
MBP2062014646 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
SEÇ2014646_2_2_2K SEÇMELİ_2_2_2K Seçmeli - - - -
SEÇ2014646_2_2_3K SEÇMELİ_2_2_3K Seçmeli - - - -
SEÇ2014646_2_2_6K SEÇMELİ_2_2_6K Seçmeli - - - -
MBP2082014646 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 3 1 - 6
Toplam 12 4 0 19
SEÇMELİ_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBP1092014646 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 2 1 - 3
MBP1112014646 WEB EDİTÖRÜ Seçmeli 2 1 - 3
SEÇMELİ_2_1_2K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBP2132014646 AĞ TEMELLERİ Seçmeli 1 1 - 2
MBP2152014646 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
SEÇMELİ_2_1_3K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBP2172014646 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
MBP2192014646 BİLGİSAYAR DONANIMI Seçmeli 1 1 - 3
MBP2212014646 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ Seçmeli 1 1 - 3
MBP2232014646 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇMELİ_2_1_5K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBP2112014646 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 1 - 5
SEÇMELİ_2_2_2K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBP2182014646 İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 2
MBP2202014646 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 - - 2
SEÇMELİ_2_2_3K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBP2142014646 WEB PROJESİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 1 - 3
MBP2162014646 KALİTE VE GÜVENCE STANDARTLARI Seçmeli 2 1 - 3
SEÇMELİ_2_2_6K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBP2122014646 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II Seçmeli 3 1 - 6
MBP2222014646 İLK YARDIM Seçmeli 4 2 - 6