GERİ DÖN

Önlisans Programları


ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU - BANKACILIK VE SİGORTACILIK - - Önlisans

Program Tanımları

Ulubey Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanunun 2880 sayılı kanunla 7/d-2.maddesi uyarınca açılmıştır. Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Finans- Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü altında 2014 yılında kurulmuştur.

Bu program, Bankacılık ve Sigortacılık alanında 120 AKTS kredilik ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında bu alanda Önlisans derecesine sahip olunur.

Önlisans

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Bankacılık ve Sigortacılık programından ön lisans derecesi elde edebilmek için; programdaki zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı sağlamak ve 30 günlük staj süresini başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

Programın amacı, ülkemizde faaliyet gösteren Bankacılık ve Finans kurumlarına, temel bankacılık ve finans konularına hakim, genel ekonomi ve işletme konularını öğrenmiş, ara eleman yetiştirmektir. Temel hukuk, ekonomi, matemetik, muhasebe gibi derslerin yanı sıra banka denetimi, banka muhasebesi, sigorta hukukuk gibi derslere ağırlık verilmektedir. Rekabetin arttığı piyasalarda görev yapabilecek; üretken ve analitik düşünce yeteneğine sahip, araştırmacı, değişimlere uyum sağlayabilen, teorik alt yapıya ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip ara elemanlar yetiştirme olanağı sağlar.

Banka şubeleri ve sigorta şirketlerinin yanı sıra finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Ayrıca sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda da çalışabilirler.

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesine veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından yeterli puan almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her dersten ara sınav ve final sınavına girerler. Ara sınav katkısı %40, final sınavı katkısı %60'tır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrenciler final sınavından en az 50 almak zorundadır. Derecelendirme sistemi dörtlük sistem olarak ifade edilmiştir.

Programı başarıyla tamamlamak için; programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük “Yaz Stajı”nı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Öğr. Gör. Serkan DEMİRTAŞ, Ordu Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu Gündüzlü Mah. Ordu/Ulubey, e-posta: serkandemirtas@odu.edu.tr, Tel: 0 452 861 2005, Fax: 0452 861 20 10

Öğr. Gör. Serkan DEMİRTAŞ, Ordu Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu Gündüzlü Mah. Ordu/Ulubey, e-posta: serkandemirtas@odu.edu.tr, Tel: 0 452 861 2005, Fax: 0452 861 20 10

Meslek Yüksekokulunda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) dersliklerde eğitim verilmektedir.


Program Çıktıları

1 Şirket işlemleri, muhasebe döngüsü, düzeltme ve kapanış kayıtları ve finansal tabloları tanıyabilir.
2 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle ilgili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilir.
3 Ülke ekonomisi ve işletmeler için bankacılığın önemini kavrayabilir.
4 Ekonomik analizleri yapabilme yeteneği kazanır.
5 Hukuk ve hukuki bilginin yorumlanmasıyla ilgili bilgi sahibidir.
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilir.
7 Bir disiplin dahilinde takım çalışması gerçekleştirir.
8 Banka ve Sigortacılık alanında pazarlama ve finansman faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli teorik bilgiye sahip olur.
9 Banka ve sigorta muhasebesini yapabilir
10 Bağımsız kararlar alabilir ve çevresindeki insanlarla güçlü iletişim kurabilir.
11 Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme, saklayabilme yeteneğine sahip olur.
12 Mesleğiyle ilgili bilgisayar programları ve İngilizce bilgisine sahip olur.
13 Demokratik, yenilikçi, evrensel değerlere ve gelişmeye açık, gelecekle ilgili hedefleri olan bireyler haline gelir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1012014276 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
UBS1012014276 BANKACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL BANKACILIK Zorunlu 3 1 - 4
UBS1032014276 GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 3 1 - 4
UBS1052014276 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 - - 3
SEC2014276_1 SEÇMELİ-1 Seçmeli - - - -
UBS1112014276 STAJ-I Zorunlu - - - 4
UBS1072014276 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 - - 3
UBS1092014276 TEMEL MATEMATİK Zorunlu 2 - - 2
TD1012014276 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
YDI1012014276 YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 - - 2
Toplam 19 2 0 26
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTT1022014276 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
UBS1042014276 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 1 - 4
UBS1062014276 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 - - 3
SEC2014276_2 SEÇMELİ 2 Seçmeli - - - -
UBS1022014276 SİGORTACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL SİGORTACILIK Zorunlu 3 1 - 4
UBS1122014276 STAJ-II Zorunlu - - - 4
UBS1082014276 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 - - 3
UBS1102014276 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 - - 2
TD1022014276 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
YDI1122014276 YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 - - 2
Toplam 19 2 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBS2012014276 BANKACILIK UYGULAMALARI Zorunlu 3 1 - 4
UBS2072014276 BANKACILIK VE SİGORTACILIK HUKUKU Zorunlu 2 - - 3
UBS2032014276 BANKACILIKTA FON VE RİSK YÖNETİMİ Zorunlu 3 - - 4
UBS2092015276 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 2 1 - 4
SEC2014276_3 SEÇMELİ 3 Seçmeli - - - -
Toplam 10 2 0 15
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBS2022014276 BANKACILIKTA KREDİLENDİRME VE KREDİ ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 4
UBS2082014276 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 - - 3
UBS2062014276 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 1 - 4
SEC2014276_4 SEÇMELİ 4 Seçmeli - - - -
UBS2042014276 SİGORTA TÜR VE ANALİZLERİ Zorunlu 3 - - 4
Toplam 11 2 0 15
SEÇMELİ-1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SUBS1012014276 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 1 - 2
SUBS1032014276 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 - - 2
SUBS1052014276 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
SUBS1072014276 İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 2
SEÇMELİ 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SUBS1022014276 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 1 1 - 2
SUBS1042014276 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 - - 2
SUBS1062014276 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 2 - - 2
SUBS1082014276 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 2
SEÇMELİ 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SUBS2012014276 BİREYSEL BANKACILIK Seçmeli 3 - - 3
SUBS2032014276 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli 3 - - 3
SUBS2052014276 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
SUBS2072014276 PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
SUBS2092014276 FİNANSAL HİZMETLER PAZARLAMASI Seçmeli 3 - - 3
SUBS2112014276 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 3 - - 3
SUBS2172014276 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3 - - 3
SUBS2212015276 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
SEÇMELİ 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SUBS2022014276 BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Seçmeli 3 - - 3
SUBS2042014276 BİREYSEL EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTALARI Seçmeli 3 - - 3
SUBS2062014276 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 - - 3
SUBS2082014276 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR Seçmeli 3 - - 3
SUBS2102014276 KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
SUBS2122014276 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 3 - - 3
SUBS2182014276 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 3 - - 3