GERİ DÖN

Önlisans Programları


ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU - BASIN VE YAYINCILIK - - Önlisans

Program Tanımları

Basın ve Yayıncılık Programı, Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü altında 2014 yılında kurulmuştur.

Bu program, Basın ve Yayıncılık alanında 120 AKTS kredilik ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında bu alanda Ön Lisans derecesine sahip olunur

Önlisans

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.

Basın ve Yayıncılık programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Basın ve Yayıncılık programının amacı, medya kuruluşlarının ihtiyaç duydukları haber yazabilen, sayfa tasarımı yapan, basın etiği ve basın hukuku konusunda bilgi sahibi olan muhabir/gazeteci yetiştirmektir. Basın ve Yayıncılık Programında, I. ve/veya II. Eğitim olarak lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için zorunlu derslerin yanı sıra seçimlik dersleri de alıp başarmaları ve en az 2.00 ortalamaya sahip olmaları gerekir.

Basın ve Yayıncılık programından mezun olan öğrenciler, gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi habercilik faaliyeti yürüten tüm medya organlarında gazeteci/muhabir, köşe yazarı, sayfa tasarımcısı ve editör olarak çalışabilir.

Basın ve Yayıncılık programından mezun olan öğrenciler, gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi habercilik faaliyeti yürüten tüm medya organlarında gazeteci/muhabir, köşe yazarı, sayfa tasarımcısı ve editör olarak çalışabilir.

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesine veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70 `i, uygulamaların ise en az %80 ’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, kısa süreli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve F3 notları şartlı başarılı notlardır.

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü: Anıl Kaan UÇAR Ulubey MYO Ulubey/ORDU 0452 861 20 05/3812

Meslek Yüksekokulunda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) dersliklerde eğitim verilmektedir. Ayrıca uzman gazetecilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Medya kuruluşlarındaki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler de yapılmaktadır.


Program Çıktıları

1 Gazetecilik mesleğinin etik ve hukuksal yönlerini bilir. Temel olarak hukuku öğrenir. Gazeteciliğin insan hakları ve çocuk hakları konularında önemini öğrenir.
2 Eleştirel düşünce ve yorumlama kabiliyetine erişerek olaylara çok boyutlu bakış açısı kazanır.
3 Medyanın yapısal sorunlarını bilir. Medya ve Siyaset arasındaki ilişkiler üzerine bilgi sahibi olur ve haberin arka planını analiz edebilir.
4 Yeni Medya teknolojilerini öğrenir.
5 İletişim bilimini ve iletişim süreçlerini bilir. İletişim tasarımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olur. Kurum içi ve Kurumdışı iletişimi bilir. İkna edici iletişim sürecini öğrenir.
6 Edebiyat okumaları yaparak edebi metinleri tanır.
7 Medya ve kamusal alan hakkında bilgi sahibi olarak medyanın kültür, toplum ve birey üzerindeki etkilerini öğrenir.
8 Kamuoyu oluşturma ve gündem belirleme konularında bilgi sahibi olur.
9 Medya ve Ekonomi arasındaki ilişkileri yorumlayabilir. Uluslararası ilişkileri bilir ve ekonomik örgütleri tanır.
10 Sosyolojii psikoloji, sosyal psikoloji ve genel olarak davranış bilimleri hakkında bilgi sahibi olur.
11 Gazetecilik mesleğinin donanımlarına sahip olarak, gazetecilik mesleğinin temel kavramlarını öğrenir.
12 Basın tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
13 Bilgi ve İletişim teknolojilerinin tarihsel gelişimi üzerine bilgi sahibi olur.
14 Siyasal İletişim konusunda, siyaset ve medya arasındaki ilişkileri çözümleme noktasında ve siyasal aktörler hakkında bilgi sahibi olur
15 Genelde Dünya Siyasi Tarihini ve özelde Türk siyasi tarihini öğrenir. İletişim tarihi konusunda da bilgi sahibi olur.
16 İlk Yardım konusunda beceri kazanır.
17 Haber toplama, yazma ve röportaj tekniklerini öğrenir.
18 Sayfa tasarımı, Masaüstü Yayıncılık üzerine beceri kazanır.
19 Etkili sunum ve söyleşi gerçekleştirebilir. Diksiyon ve güzel konuşma becerisi edinir.
20 Halkla ilişkiler, reklam ve habercilik konularında proje gerçekleştirebilir.
21 Sinema, reklam, hakla ilişkiler ve sanat gibi yan dallarda bilgi sahibi olur.
22 Word, Excel ve PowerPoint gibi temel bilgisayar programlarını kullanmayı öğrenir.
23 Toplumsal yapı, cinsiyet rolleri ve kültür üzerine yeterli bakış açısına sahip olur.
24 Protokol ve sosyal davranış kurallarını öğrenir.
25 Haber ajanslarını tanır. Ajans, magazin ve spor haberciliği konusunda bilgi sahibi olur.
26 Habercilik faaliyeti çerçevesinde olay ve olgu araştırması yaparak haber kaynaklarına ulaşabilir.
27 Gazete kuruluşlarının toplumsal duyarlılığı ekseninde habercilik sorumluluğu ile hareket edebilir.
28 Tarafsız, dengeli, gerçekçi ve objektif yayıncılığı öğrenir.
29 Sosyal sorumluluk projeleri üretebilir. Toplumsal iletişim kanallarını geliştirecek projelerde görev alabilir.
30 Kültür ve medya arasındaki ilişkileri bilir. Kültür tarihini öğrenir ve kültürlerarası İletişim konusunda bilgi sahibi olur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012014275 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
TİT1012014275 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - -
UBY1252016275 İLETİŞİM BİLİMLERİ Zorunlu 3 - - 3
UBY1212015275 İLETİŞİM TARİHİ Zorunlu 3 - - 4
SEC2014275_1 SEÇMELİ 1 Seçmeli - - - -
SEC1012015275 SEÇMELİ I Seçmeli - - - -
SEC12016275 SEÇMELİ I 2016 Seçmeli - - - -
UBY1192015275 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 3 - - 3
UBY1232015275 STAJ-I Zorunlu - - - 4
UBY1092015275 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 2 - 4
TDK1012014275 TÜRK DİLİ – 1 Zorunlu 2 - - 2
TDK1012014275 TÜRK DİLİ – 1 Zorunlu 2 - - 2
UBY1152015275 TÜRK SİYASAL HAYATI Zorunlu 2 - - 2
YDI1012014275 YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 - - -
YDI1012014275 YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 - - 2
Toplam 25 2 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1022014275 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ – II Zorunlu 2 - - 2
TİT1022014275 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ – II Zorunlu 2 - - -
TİT1022014275 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ – II Zorunlu 2 - - -
UBY1182015275 BASIN HUKUKU Zorunlu 3 - - 3
UBY1242016275 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 - 3
UBY1162015275 HABER FOTOĞRAFÇILIĞI Zorunlu 2 1 - 4
SEC2014275_2 SEÇMELİ 2 Seçmeli - - - -
SEC1022015275 SEÇMELİ II Seçmeli - - - -
SEC22016275 SEÇMELİ II 2016 Seçmeli - - - -
UBY1222015275 STAJ-II Zorunlu - - - 4
UBY1042014275 TEMEL GAZETECİLİK Zorunlu 3 - - 3
UBY1202015275 TÜRK BASIN TARİHİ Zorunlu 3 - - 3
TDK1022014275 TÜRK DİLİ – II Zorunlu 2 - - 2
TDK1022014275 TÜRK DİLİ – II Zorunlu 2 - - -
TDK1022014275 TÜRK DİLİ – II Zorunlu 2 - - 2
YDI1022014275 YABANCI DİL – II Zorunlu 2 - - 2
YDI1022014275 YABANCI DİL – II Zorunlu 2 - - -
YDI1022014275 YABANCI DİL – II Zorunlu 2 - - -
Toplam 31 2 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBY2232015275 BASIN ETİĞİ Zorunlu 2 - - 2
UBY2212015275 HABER SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
UBY2272015275 HABER TOPLAMA VE YAZMA I Zorunlu 2 1 - 3
UBY2172015275 İNTERNET HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 - - 3
UBY2192015275 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 3 - - 4
UBY2252015275 MASAÜSTÜ YAYINCILIK Zorunlu 2 1 - 3
SEC2014275_3 SEÇMELİ 3 Seçmeli - - - -
SEC2012015275 SEÇMELİ III Seçmeli - - - -
SEC32016275 SEÇMELİ III 2016 Seçmeli - - - -
Toplam 14 2 0 18
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2014275_4 SEÇMELİ 4 Seçmeli - - - -
SEC2022015275 SEÇMELİ IV Seçmeli - - - -
SEC42016275 SEÇMELİ IV 2016 Seçmeli - - - -
Toplam 0 0 0
SEÇMELİ I 2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS1052014275 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
UBYS1132015275 İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
UBYS1152015275 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 - - 2
UBYS1272016275 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 1 1 - 2
UBYS1292016275 DÜNYA SİYASİ TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
UBYS1312016275 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 - - 2
UBYS1332016275 İLETİŞİM VE İKNA Seçmeli 2 - - 2
UBYS1352016275 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli 2 - - 2
SEÇMELİ II 2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS1102015275 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 2
UBYS1122015275 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 - - 2
UBYS1162015275 SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 2
UBYS1262016275 EDEBİYAT OKUMALARI Seçmeli 1 1 - 2
UBYS1322016275 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 1 1 - 2
UBYS1342016275 KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
SEÇMELİ III 2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS2012015275 AJANS HABERCİLİĞİ Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2032015275 HABER ANALİZİ Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2072014275 REKLAMCILIK Seçmeli 2 - - 3
UBYS2092015275 YEREL HABERCİLİK Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2112015275 ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK Seçmeli 1 1 - 3
UBYS2312016275 SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI VE PROTOKOL Seçmeli 2 - - 3
UBYS2332016275 BELGESEL SİNEMA Seçmeli 2 - - 3
UBYS2372016275 ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 3
SEÇMELİ IV 2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UBYS2262015275 MEDYA VE KAMUOYU Seçmeli 2 - - 3