GERİ DÖN

Önlisans Programları


SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - AŞÇILIK - - Önlisans

Program Tanımları

Ordu Üniversitesi’nde Aşçılık Programı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında bulunmaktadır. Aşçılık Programı’na, 2014 yılında 20 kontenjanla öğrenci alımına başlanmıştır.İlk mezunlarını 2016 yılında verecek programımız, kontenjanını 30 öğrenci olarak arttırmış ve mezun vermeye devam edecektir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Aşçılık Meslek Elemanı” Ön Lisans diploması verilir.

Önlisans

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.Ancak Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olup sınavsız geçiş hakkına sahip olan öğrencilerde programımızı tercih edebilmektedir.

Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, BEÜ ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Aşçılık Programı alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümü ile stajı başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Aşçılık Programının amacı; aşçılık alanında mesleki, akademik bilgi ve beceriler kazanmış, Türk mutfağı ve Dünya mutfak türleri ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve birikimleri doğrultusunda uluslar arası alanda rekabet edebilen, farklı ülkelerden meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek dil gücüne sahip nitelikli mutfak şefleri yetiştirmektir. İki yıllık ön lisans programı süresince mutfak şefi adaylarına en temelden ileri seviyeye kadar mutfak sanatının tüm inceliklerini öğretmenin yanı sıra mesleki seçmeli dersler ile yiyecek-içecek işletmeciliğinin temel bilgilerinin de kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu yüzden Mutfak planlama, Yemek pişirme teknikleri, Yöresel mutfaklar ve Dünya mutfakları gibi dersler hem teorik hem de uygulamalı dersler olarak hazırlanmıştır. Mutfak uygulama dersleri aşçı üniforması ve araç gereçleri ile gerçekleştirilmektedir.

Aşçılık programından mezun olan öğrenciler; yiyecek-içecek alanında gerek özel sektörde gerekse kamu kurumları içerisinde kolaylıkla iş bulabilirler. Lüks otel ve restoranlar, catering firmaları, havayolu, tren ve cruise gemi mutfakları gibi uluslar arası nitelik taşıyan kuruluşlarda da dil eğitimleri sayesinde iş bulabilme olanağına sahiptirler. Bunun yanında kendi işyerlerini açarak yiyecek-içecek alanında “Chef Patron” olarak işveren konumunda olabilirler.

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır. Aşçılık ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları, lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Bölümümüzdeki her dersin değerlendirmesinde bir ara sınavı, en az bir uygulama sınavı ve bir genel sınav yapılmaktadır. Ara sınavın yüzde kırkı, dönem sonu sınavının ise yüzde altmışı esas alınarak bağıl sistem sonucuna göre öğrencinin başarı notu ortaya çıkmaktadır. Dersi alan öğrencilerin başarı seviyesine göre başarı derecesi ortaya çıkmaktadır. Öğrenciler dönem sonu sınavında başarısız oldukları takdirde ya da başaro ortalamalarını yükseltmek için bütünleme sınavına girme hakkına sahiptirler. Final sınavında ve bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler ilgili dersi yaz okulunda, eğer kendi üniversitesinde ders açılmışsa, kendi üniversitesinden, açılmamışsa başka bir üniversiteden ilgili ders tekrar alabilirler.

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Saffet SARI Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Mehmet KABACIK

Öğrencilerin uygulama yapabilecekleri aşçılık atölyesi, servis salonu,internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve konferans salonu bulunmaktadır. Projeksiyon ve internet bağlantısı gibi teknik donanımlı sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir.


Program Çıktıları

1 Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 Aşçılık mesleğindeki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir
3 Aşçılık mesleğindeki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir
4 Aşçılık ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
5 Aşçılık ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
6 Aşçılık ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
7 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 Aşçılık ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
10 Mutfak ortamında birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
11 Aşçılık mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
12 Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
13 Aşçılık ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
14 Aşçılık ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
15 İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.
16 Aşçılık mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
17 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
18 Aşçılık ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
19 Mutfaktaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
20 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT10120188310 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
ASC10320188310 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 4 - - 4
ASC10720188310 GASTRONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 2 - - 4
GSEÇ20148310_1_1 GSEÇMELİ_1_1 Seçmeli - - - -
ASC10520188310 MENÜ PLANLAMA Zorunlu 3 1 - 4
ASC10120188310 MUTFAK PLANLAMA Zorunlu 3 1 - 4
SEC20188310_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli - - - -
SEÇASC101 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli - - - -
ASC10920188310 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 - - 3
TDK10120188310 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
YDI10120188310 YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
ASC11120188310 YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 3
Toplam 22 2 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT10220188310 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
ASC11020188310 MUTFAK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Zorunlu 2 - - 2
ASC10220188310 PİŞİRME YÖNTEMLERİ-I Zorunlu 4 2 - 6
SEÇASC102 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli - - - -
STJ10220188310 STAJ-I Zorunlu - - - 5
TDK10220188310 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
YDI10220188310 YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
ASC10820188310 YEMEK SÜSLEME SANATI Zorunlu 3 1 - 4
ASC10620188310 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ-I Zorunlu 1 1 - 3
ASC10420188310 YÖRESEL MUTFAKLAR Zorunlu 3 1 - 4
Toplam 19 5 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ASC20920188310 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 - - 2
ASC21320188310 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 3 1 - 4
ASC20720188310 MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 3
ASC20320188310 PASTANE ÜRÜNLERİ Zorunlu 3 1 - 4
ASC20520188310 PİŞİRME YÖNTEMLERİ-II Zorunlu 3 1 - 4
SEÇASC201 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - -
SEC20188310_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - -
ASC20120188310 SOĞUK MUTFAK Zorunlu 3 1 - 4
ASC21120188310 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ-II Zorunlu 1 1 - 3
Toplam 17 5 0 24
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ASC20820188310 DÜNYA MUTFAKLARI Zorunlu 3 1 - 4
ASC21220188310 GIDA GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
ASC20220188310 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 3
ASC21020188310 MESLEKİ YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
ASC20620188310 OSMANLI MUTFAĞI Zorunlu 3 1 - 4
SEÇASC202 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - -
SEC20188310_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - -
STJ20220188310 STAJ-II Zorunlu - - - 5
ASC20420188310 TÜRK MUTFAĞI Zorunlu 3 1 - 4
Toplam 15 3 0 24
SEÇMELİ_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSEC10320188310 MÜZİK Seçmeli 2 - - 2
SEÇMELİ_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ASEC20120188310 MUTFAKTA YENİ AKIMLAR Seçmeli 2 - - 3
ASEC21120188310 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇMELİ_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ASEC20420188310 YARATICI MUTFAK UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 3
ASEC21220188310 YEMEK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3