GERİ DÖN

Önlisans Programları


ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU - GIDA TEKNOLOJİSİ - - Önlisans

Program Tanımları

Ulubey Meslek Yüksekokulu bünyesinde 24 Haziran 2010 yılında kurulmuş olan Gıda Teknolojisi Programı ilk ögrencilerini 2010-2011 akademik yılında almış ve ilk mezununu 2012 yılında vermiştir.

Mezunlar "Gıda Teknikeri" ünvanını kazanmaktadır.

Önlisans

- Lise veya dengi okul diploması -Yurt genelinde düzenlenen yüksek öğrenime geçiş sınavı (YGS) ile veya sınavsız olarak meslek liselerinin ilgili bölümlerinden

Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 20 iş günü yaz sıtajını başarı ile tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Gıda Teknolojisi Programın amacı, gıda hammaddeleri ve gıdaların bileşimi, gıda işleme, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olan, bu bilgi birikimi ile gıda sanayiinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında “Gıda Teknikeri” ünvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

Bu bölüm mezunlarının aşağıda sıralanan sahalarda istihdam edilebilme olanakları vardır: Gıda fabrikalarının, üretim, dağıtım, satış, pazarlama, satın alma ve kalite kontrol departmanlarında; Gıda sanayisinin çeşitli sektörlerinde ve hemen her kademesinde; Süpermarketlerin Gıda üretim ve Gıda kontrol bölümlerinde; Gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli firmalarda; Gıda kalite kontrol sorumlusu olarak yemekhanelerde, pastahanelerde ve benzeri Gıda üreten şirketlerde; Gıda malzemesi ambalajlayan şirketlerde; Tarım ve Köy İşleri ile Sağlık Bakanlıklarında; Büyük firmaların yemek ile ilgilenen bölümlerinde; Okul, kolej, üniversite, hastane, devlet dairesi gibi günlük yemek hazırlayan, alan ve satan yerlerde

Mezun öğrenciler, OSYM nin düzenlemiş olduğu Dikey Geçis Sınavına (DGS) girerek Gıda Mühendisliği, Kimya, Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Öğrenciler mesleki uygulama ve bitirme tezi dersleri dışındaki tüm derslerden bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Bekir Gökçen MAZI, Ordu Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu Gündüzlü Mah. Ordu/Ulubey, e-mail: bgmazi@gmail.com, tel: 0 452 861 2005, fax: 0452 861 20 10

Gıda Teknolojisi Programı, teorik bilginin yanısıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Derslerin uygulamaları, Ulubey Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve gerekli alet, ekipman ve sarf malzemelri ile donanımlı laboratuvarlarda yürütülmektedir.


Program Çıktıları

1 Matematik, kimya ve biyoloji bilgilerini gıda teknolojisi alanında kullanabilme becerisi kazanma
2 Gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında temel bilgilere sahip olabilme
3 Gıda üretiminde kullanılan teknolojileri bilme ve uygulayabilme
4 Gıda teknolojisi alanındaki teknoloji problemlerini tanımlama ve çözme becerisini geliştirebilme
5 Gıda teknolojisi uygulamaları için çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
6 Güvenli gıda üretimiyle ilgili koşulları bilme ve bu koşulları yerinde sağlayabilme
7 Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerini bilme ve bunların gıda kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlayabilme
8 Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması
9 Bireysel ve ekip halinde çalışabilme
10 Yenilikçi ve sorgılayıcı düşünüp özgün yollar bulabilmek
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
12 Etkin bir biçimde iletişim kurabilme
13 Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
14 Hayat boyu öğrenmenin önemini ve gerekliliğini anlama
15 Güncel meseleler hakkında bilgi sahibi olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012013272 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 2
UGT1312016272 GENEL KİMYA Zorunlu 3 - - 4
UGT1392016272 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 - 4
UGT1112013272 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 3 - - 3
UGT1332016272 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 3
UGT1412016272 LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
SEC2013272_1_1 SECMELI_1_1 Seçmeli - - - -
SEC1012015272 SEÇMELİ I Seçmeli - - - -
SEC12016272 SEÇMELİ I 2016 Seçmeli - - - -
SEÇUGP101 SEÇMELİ1 Seçmeli - - - -
UGT1012013272 TEMEL MATEMATİK Zorunlu 3 - - 3
TDK1012013272 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
TDK1012010272 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 - - 2
YDI1012013272 YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 23 4 0 29
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1022013272 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 2
UGT1362016272 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 3 - - 3
UGT1462016272 GIDA KİMYASI Zorunlu 3 - - 3
UGT1482016272 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 - 4
UGT1122013272 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu 3 - - 3
SEC2013272_1_2 SECMELI_1_2 Seçmeli - - - -
SEC1022015272 SEÇMELİ II Seçmeli - - - -
SEC22016272 SEÇMELİ II 2016 Seçmeli - - - -
SEÇUGP102 SEÇMELİ2 Seçmeli - - - -
STJ1002016272 STAJ Zorunlu - - - 8
TDK1022013272 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
TDK1022010272 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 - - 2
YDI1022013272 YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 19 2 0 29
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGT2412016272 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ I (PROJE) Zorunlu - 2 - 3
UGT2092013272 BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 3
UGT2392016272 ET İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 - 4
UGT2492016272 GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 1 2 - 3
UGT2472016272 GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 - - 2
UGT2372016272 GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUATI Zorunlu 3 - - 3
UGT2012013272 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 - 3
SEC2013272_2_3 SECMELI_2_3 Seçmeli - - - -
SEC2012015272 SEÇMELİ III Seçmeli - - - -
SEC32016272 SEÇMELİ III 2016 Seçmeli - - - -
SEÇUGP201 SEÇMELİ3 Seçmeli - - - -
UGT2352016272 SÜT İŞLEME TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 1 - 3
Toplam 15 8 0 24
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGT2462016272 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II (PROJE) Zorunlu - 2 - 3
UGT2502016272 GIDA GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 - - 2
SEC2013272_2_4 SECMELI_2_4 Seçmeli - - - -
SEC2022015272 SEÇMELİ IV Seçmeli - - - -
SEC42016272 SEÇMELİ IV 2016 Seçmeli - - - -
SEÇUGP202 SEÇMELİ4 Seçmeli - - - -
Toplam 2 2 0 5
SEÇMELİ I 2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS1232013272 İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 3
UGTS1352016272 GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS1372016272 GIDA TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 2 - - 3
SEÇMELİ II 2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS1422016272 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 - 3
UGTS1442016272 TOPLUM BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2 1 - 3
SEÇMELİ III 2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS2432016272 GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI Seçmeli 2 - - 3
UGTS2452016272 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 - - 3
UGTS2512016272 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇMELİ IV 2016
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UGTS2562016272 GIDA PAZARLAMA Seçmeli 2 - - 3