GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR844 YAKINÇAĞ DA OSMANLI TARİHİ METODOLOJİSİ 927001 1 2 5

Doktora


Yakınçağ Tarihi Araştırma Metotlarının Tespit Edilmesi


Yrd. Doç. Dr. M. Emre KILIÇASLAN


1 Yakınçağ Tarihi Kaynaklarının Değerinin Ölçülmesi
2 Yakınçağ Süreçlerinin Tespiti ve Tayini
3 Yakınçağ Tarihinin Doğu ve Batı dünyası için farklılıklarının tayin ve tespiti

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yakınçağ Tarihi araştırmalarının coğrafi süreçlere göre değerlendirilmesi.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Yakınçağ Tarih Metodolojisine Giriş
2 Yakınçağ Tarih Yazımının Başlangıcı
3 Yakınçağ Tarih Yazımının Gelişimi
4 Yakınçağ Araştırmalarında İzlenecek Metodlara Genel Bir Bakış
5 Yakınçağ Araştırmalarında İzlenecek Metodlara Genel Bir Bakış
6 Yakınçağ Tarih Yazarlarının Yöntemlerine Bir Bakış
7 Yakınçağ Tarih Yazarlarının Yöntemlerine Bir Bakış
8 Ara Sınav
9 Kronolojik Tarih Yazımı
10 Olaylara Göre Tarih Yazımı
11 Olaylara Göre Tarih Yazımı
12 Yakınçağ Tarihi Kaynaklarının İncelenmesi
13 Yakınçağ Tarihi Kaynaklarının İncelenmesi
14 Yakınçağ Tarihi Kaynaklarının İncelenmesi
15 YakınçağTarihi Kaynaklarının İncelenmesi
16 Final Sınavı

1- Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. 2- Erhan Afyoncu, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Yeditepe Yayınları, İstanbul. 3- Bekir Kütükoğlu, “Vakayinüvis”, İslam Ansiklopedisi Cilt. 13, sayfa. 271-287, MEB Yayınları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 5 10 50
Bireysel Çalışma 5 10 50
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 3 3
ÖÇ 2 3 3 3
ÖÇ 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek