GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR843 19.YÜZYILDA OSMANLI İKTİSAT TARİHİ II 927001 1 2 5

Doktora


Osmanlı merkezi bürokratik devlet düzeninin sosyal ve iktisadi süreçleri belirleme düzeylerini kavratmak, Osmanlı iktisadi düşüncesinin temel ilkeleri ile toplumsal yapıyı çözümlemektir.1
2
3
4
5
6 Sahası ile ilgili meselelerde bilimsel tahlil ve tespit becerisi gelişir.
7 Sahasında bilimsel araştırma ve bu araştırmaların sonucunu bilimsel olarak ifade etme becerisi gelişir.
8 Sahasına ait bilgilere ulaşma tekniklerini öğrenir.
9 Sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini başkalarına aktarabilir.
10 Sahası ile ilgili metinleri anlama, yorumlama ve elde ettiklerini ifade etme becerisi gelişir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Osmanlı Devleti'nde ekonomik zihniyet, sosyal ve iktisadi yapı, ticaret, esnaf, vakıflar


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin Tanımı, Konular, Mevcut çalışmalar
2 Osmanlı sosyo-ekonomi tarihinin kaynakları: Tahrir defterleri, Şeriye Sicilleri, Vakfiyeler vd.
3 Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Anadolu ve Balkanların durumu
4 Fetihlerin örgütlenmesi ve Osmanlı fetih yöntemleri
5 Osmanlı’nın zihniyet dünyası, devlet anlayışı, resmî ideoloji
6 Osmanlı merkezî idaresi ve eyâlet yönetimi
7 Osmanlı toplum yapısı: Şehirliler, köylüler ve konar-göçerler
8 Ara Sınav
9 Arazi tahrirleri, Timar sistemi ve halkın vergilendirilmesi
10 Vakıf kurumu ve işleyişi
11 Osmanlı şehri
12 İmparatorluk ekonomisi ve ticaret
13 Osmanlı sosyo-ekonomik yapısında bozulma, çözüm önerileri ve uygulamalar
14 Ayanlık Sistemi ve Malikane Uygulamaları
15 Genel Değerlendirme
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi I: 1300-1600, (çev. Halil Berktay), İstanbul 2000; II: 1600-1914, İstanbul 2004 Yavuz Ercan, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler, Ankara 2001. Murat Belge, Osmanlı'da Kurumlar ve Kültür, İstanbul 2008. Suraiya Faroqhi, Osmanlı'da Kentler ve Kentliler, (çev. Neyyir Kalaycıoğlu), İstanbul 2011. Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I-II, (edt. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1994. Osmanlı'da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, (edt. Çağlar Keyder ve Faruk Tabak), İstanbul 2009. Osmanlı Uygarlığı, 2 cilt, (haz. Halil İnalcık, Günsel Renda), Adana 2009. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000. Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, İstanbul 2008.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 5 10 50
Bireysel Çalışma 5 10 50
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 3 4 3 4 3 5
ÖÇ 4 4 5 4 3 4 3 4
ÖÇ 5 5 4 4 5 4 5 4
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek