GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR810 TARİH BOYUNCA TÜRK-RUS MÜNASEBETLERİ 927001 1 2 5

Doktora


Rusya Devleti’nin kuruluştan günümüze tarihi gelişimi, genişleme sürecinde çevresindeki topluluklarla ve devletlerle olan mücadeleleri, Osmanlı Devleti ile kurulmaya çalışılan temaslar, Osmanlı – Rus ilişkileri ve mücadelelerinin tarihi gelişimi, Rus imparatorları ve imparatoriçeleri hakkında bilgi, Rusya’daki Petro reformlarıyla Osmanlı reform döneminin kıyaslanması, iki ülke arasındaki benzerlikler ve ayrılıklar, Rus kültürü ve Rusya’da sosyal hayat hakkında bilgiler


Prof.Dr.Fatih ÜNAL


1
2
3
4
5 Genel kültür ve tarihe yardımcı bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitaplarını, uygulama araç - gereçlerini ve bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerileri kullanma kabiliyetine sahiptir ve bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanabilir.
6

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersin temel amacı öğrencilere Rusya Tarihindeki temel olayları anlatmak ve siyasi, sosyal ve kültürel tarihini anlamalarını sağlamak.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Rusya kronolojisi ve terminolojisi hakkında bazı hususlar
2 Rusya coğrafyası: Rus kelimesinin anlamı ve kökeni
3 Başlangıcından Hıristiyanlığa kadar Rusya tarihi
4 Bozkırda Türk-Rus mücadelesi
5 Novgorod Cumhuriyeti, Suzdal Rusyası, Tatarlarla mücadele
6 Büyük Moskova Knezliğinin kuruluşu ve yükselişi
7 Korkunç İvan ve halefleri döneminde Rusya
8 Romanovlar ve Rus İmparatorluğunun ilk evresi
9 ARASINAV
10 Büyük Petro: saltanatı, halefleri ve Türkiye ile ilişkileri
11 II. Katarina dönemi, dış politikası ve Rus yayılması; Avrupa ve Rusya, Türkiye ile ilişkiler
12 1. Aleksander, 2. Nikola, 3. Aleksander, Aleksander dönemi gelişmeleri, reformlar ve tepkiler
13 1905-1917 devrimleri zamanında Rusya, Sovyet Rusya’nın kuruluşu, Türkiye ile ilişkiler
14 2. Dünya Savaşına kadar Sovyet Rusya, Soğuk Savaştan çözülmeye Sovyet Rusya
15 2. Dünya Savaşına kadar Sovyet Rusya, Soğuk Savaştan çözülmeye Sovyet Rusy
16 finalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 50 50
Tartışma 1 50 50
Soru-Yanıt 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek