GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB503 KUR'AN KISSALARI 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Kur’an kıssaları hakkında gerekli bilgiye sahip olma, doğru yorum yapabilme kabiliyeti kazandırma


Yrd. Doç. Dr. Orhan İYİBİLGİN


1 Kıssaların önemi ve amacını açıklar
2 Kuran kıssalarının tarihi açıdan değerini ifade eder
3 Kur’an’da geçen bazı kıssaları bilir analiz eder
4 Kıssalarla ilgili klasik tefsir kaynaklarındaki metinleri anlar
5 Alanla ilgili terminolojiyi kullanır

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kıssa kavramı, Kur’an-ı kerimde geçen kıssalar


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kıssa kavramı kıssaların önemi
2 Kuran kıssalarının çeşitleri ve sınıflandırılması
3 Kıssaların temel özellikleri
4 Kur’an kıssalarının kaynağı hakkındaki iddalar
5 Kur’an kıssaları ve Kitab-ı mukaddeste geçen kıssaların mukayesesi
6 Kıssaların hedefleri
7 Kur’an kıssalarında geçen bazı kavramlar
8 Kıssaların tarihi gerçekliği
9 Ara sınav
10 Kıssa örnekleri Yusuf kıssası
11 Hz. Adem’in yaratılış kıssası
12 Hz. Musa kıssası
13 Ashab-ı kehf kıssası
14 Bahçe sahiplerinin kıssası

Mitoloji, Kuran Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, Şehmus DEMİR, Kur'an Kıssalarına Giriş, M. Sait ŞİMŞEK, Safvetü't-Tefasir, Sabuni, Envâru't-Tenzîl ve Esrâru'-Te'vil, Beydavi, Mefatih'ul-Gayb, RaziYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 12 3 36
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
Okuma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 3 3 5 2 2 2 1 1 3 5 2 2 3 3
ÖÇ 2 5 3 5 5 2 2 3 2 3 4 1 2 2 3
ÖÇ 3 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 2
ÖÇ 4 5 5 2 5 2 2 5 3 5 3 4 5
ÖÇ 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek