GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TRE518 MEDYA OKUR YAZARLIĞI 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Genel okuryazarlık becerilerine paralel olarak medya araçlarını tanıtmak ve medya araçlarının etkili ve dengeli kullanılmasını sağlamak.


Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU


1 Medya araçlarını tanır.
2 Medya araçlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
3 Medya araçlarını yerinde ve zamanında kullanır.
4 Eleştirel okuma ve yazma becerileri kazanır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Medya araçları, yazılı ve yazılı olmayan çeşitli formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklamlar, internet vs.) mesajların elde edilmesi ve bunların çözümlemesi, değerlendirmesi ve iletilmesi süreçleri. Medyayı araçlarından doğru kullanma bilincinin oluşturulması. Eleştirel dinleme/izleme ve eleştirel okuma becerilerinin geliştirilmesi.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Medya ve medya araçları, temel kavramlar ve alana ilişkin kaynaklar.
2 Okur-yazarlık kavramı, etik ve medyada etik sorunu
3 Medya araçları ve özellikleri.
4 Medya araçları ve özellikleri.
5 Medya araçları ve özellikleri.
6 İletişim, mesaj ve özellikleri.
7 İkna yöntemleri.
8 İkna yöntemleri.
9 Ara sınav.
10 Eleştirel izleme, eleştirel dinleme, eleştirel okuma.
11 Eleştirel izleme, eleştirel dinleme, eleştirel okuma.
12 Medya araçlarından alınan örnek içeriklerin çözümlenmesi.
13 Medya araçlarından alınan örnek içeriklerin çözümlenmesi.
14 Medya araçlarından alınan örnek içeriklerin çözümlenmesi.
15 Genel Değerlendirme
16 Yıl sonu sınavı

Zıllıoğlu, M. (2003). İletişim Nedir? İstanbul: Cem Yayınevi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 10 10
Rapor Hazırlama 3 15 45
Makale Yazma 2 20 40
Bireysel Çalışma 3 15 45
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 3 1
ÖÇ 2 4 3 4 2 1 3 1
ÖÇ 3 5 3 4 1 1 2 1
ÖÇ 4 3 2 2 1 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek