GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TRE519 TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Dilbilgisi öğretimi ile ilgili temel kavramları, dilbilgisi öğretiminin yeri ve önemini, dilbilgisi öğretiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikleri, Türkçe Öğretim Programlarında dilbilgisine yönelik kazanımları öğrencilere kavratmaktır.


Doç. Dr. İlker AYDIN


1 Dilbilgisi öğretimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
2 MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan dilbilgisi öğretimi ile ilgili kavramları açıklar.
3 Dilbilgisi öğretiminde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin, araç ve gereçlerin, değerlendirme tekniklerinin özelliklerini açıklar.
4 Dilbilgisi öğretimi ile öğrenme alanları arasındaki ilişkiyi kavrar.
5 Dilbilgisi kazanımlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Öğrencilerin dilbilgisi öğretimine ilişkin temel kavramları açıklamaları; MEB İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda dilbilgisi öğretiminin yeri ve önemini kavramaları; Dilbilgisi öğretiminde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin, araç ve gereçlerin, değerlendirme tekniklerinin özelliklerini açıklamaları; Dilbilgisi öğretimi ile dinleme öğrenme alanı arasındaki ilişkiyi kavramaları; Dilbilgisi öğretimi ile okuma öğrenme alanı arasındaki ilişkiyi kavramaları; Dilbilgisi öğretimi ile konuşma öğrenme alanı arasındaki ilişkiyi kavramaları; Dilbilgisi öğretimi ile yazma öğrenme alanı arasındaki ilişkiyi kavramaları; Yöntem ve teknikleri kullanarak dilbilgisi öğretimi planlamalarıdır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dilbilgisi öğretimi ile ilgili temel kavramlar
2 Dilbilgisi öğretiminin tarihi
3 MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda dilbilgisi öğretimi
4 Dilbilgisi öğretiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler
5 Dilbilgisi öğretiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler
6 Dinleme eğitimi açısından dilbilgisi öğretimi
7 Okuma eğitimi açısından dilbilgisi öğretimi
8 Ara Sınav
9 Konuşma eğitimi açısından dilbilgisi öğretimi
10 Yazma eğitimi açısından dilbilgisi öğretimi
11 Dil bilgisi öğretiminin sorunları
12 Dil bilgisi öğretiminin yaklaşımları – davranışçı yaklaşım
13 Dil bilgisi öğretiminin yaklaşımları – bilişsel yaklaşım
14 Dil bilgisi öğretiminin yaklaşımları – yapılandırmacı yaklaşım
15 Yöntem ve teknikleri kullanarak dilbilgisi öğretimi uygulaması
16 Yapılandırmacı yaklaşıma uygun dil bilgisi etkinlikleri geliştirme

Yaman, H. (2011). Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Dilbilgisi Etkinlikleri, Ankara. Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma, Ankara. Sağır, M. (2002). İlköğretim Okullarında Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi, Ankara. Özbay, M. (edit) (2012). Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi, Ankara. Hepçilingirler, F. (2010). Türkçe Dilbilgisi Öğretme Kitabı. İstanbul: Everest Yayınları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 2 10 20
Alan Çalışması 2 20 40
Makale Yazma 2 20 40
Makale Kritik Etme 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5 3 2 3 5 2
ÖÇ 2 5 5 3 2 3 5 2
ÖÇ 3 5 5 3 3 3 5 2
ÖÇ 4 5 4 3 2 4 5 3
ÖÇ 5 5 5 4 2 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek