GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TRE500-16 UZMANLIK ALAN DERSİ 927001 1 1 30

Yüksek Lisans


Tez çalışmasını sürdüren öğrencilerin konularındaki yeni gelişmeleri ve yayınları incelemesi ve bu konular üzerinde görüşülmesi amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Keziban Tekşan- Doç. Dr. İlker Aydın


1 Bir akademik çalışma yapmanın asgari şartlarını öğrenir.
2 Yürüteceği bilimsel araştırma ile ilgili kaynaklara ulaşma konusunda fikir sahibi olur.
3 Yürüteceği bilimsel araştırma ile ilgili uygulama alanları belirleme becerisi kazanır.
4 Yürüteceği bilimsel araştırma için bilimsel ilkelere dayanan örneklem belirler.
5 Yürüteceği bilimsel araştırma problemlerine cevap bulmak için bilimsel gerekleri yerine getirilmiş veri toplama araçları geliştirir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi, mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tez konusunu belirlemek için yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi
2 Tez konusunun belirlenmesi
3 Alanyazının belirlenmesi ve taranması
4 Yerli ve yabancı alanyazın taraması
5 Tez projesinin hazırlanması
6 Yapılacak çalışmanın niteliğine göre planlamaların yapılması
7 Kavramsal çerçevenin oluşturulmasında kılavuzluk edilmesi
8 Yapılacak çalışma için uygun veri toplama aracı geliştirme çalışmalarına kılavuzluk edilmesi
9 Yapılacak çalışma için uygun veri toplama aracı geliştirme çalışmalarına kılavuzluk edilmesi
10 Ölçme aracının bilimsel gereklerinin yerine getirilmesi
11 Yapılan çalışmalara dayalı olarak tezin içindekiler kısmının oluşturulması
12 Veri toplama aracının gözden geçirilmesi
13 Uygulama gerektiren çalışmalar için uygun alanlarının belirlenmesi
14 Uygulama gerektiren çalışmalar için gerekli izinlerin alınması
15 Kavramsal çerçevenin tekrar gözden geçirilmesi
16 Dönem boyunca yapılanların genel değerlendirmesi

Tez konusuyla ilgili yerli ve yabancı literatür.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 100 100
Final Sınavı 1 100 100
Uygulama/Pratik 1 100 100
Problem Çözümü 1 100 100
Proje Hazırlama 1 100 100
Makale Kritik Etme 1 100 100
Bireysel Çalışma 1 100 100
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 100 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 100 100
Toplam İş Yükü (saat) 900

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5 2 1 1 4 3
ÖÇ 2 5 5 3 5 2 4 4
ÖÇ 3 4 5 4 4 2 5 4
ÖÇ 4 5 5 3 3 3 4 4
ÖÇ 5 5 5 2 2 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek