GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TRE505 YARATICI YAZMA YÖNTEMLERİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Öğrencilerin yazma yaklaşımlarından biri olan yaratıcı yazma hakkında bilgi ve beceri edinmelerini sağlamak.


Doç. Dr. Keziban Tekşan


1 Yazma yaklaşımları, yaratıcı yazma yaklaşımı, süreç yaklaşımı, bu yaklaşımlar hakkında teorik bilgi ile uygulamalı bilgi edinme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yaratıcılık kavramı, yaratıcılığın tanımları, yaratıcılık beyin ilişkisi, yaratıcı bireyin özellikleri, yaratıcı düşünce, yaratıcı düşünce aşamaları, yaratıcı düşünce düzeyleri, yaratıcı yazma, yaratıcı yazma ve edebi türler, yaratıcı yazmayı geliştirebilecek etkinlikler, yaratıcı yazma etkinliklerinin süreç ve ürün olarak değerlendirilmesi.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bir anlatım aracı olarak: Dil
2 Dilin yaratıcı kullanımı: Edebi metinlerden örnekler.
3 Gazete manşetlerinde ve başlıklarında dilin yaratıcı kullanımı.
4 Spor manşetleri üzerine uygulama çalışması.
5 Reklam metin yazarlığı.
6 Basılı reklamlarda yaratıcı uygulamalar.
7 Ara Sınav
8 Televizyon reklamlarında yaratıcı uygulamalar.
9 Televizyon reklamlarında yaratıcı uygulamalar.
10 Yaratıcı yazma teknikleri
11 Öğrenci yazılarından incelemeler
12 Reklam filmi, senaryo yazımı
13 Reklam filmi senaryo yazımı
14 Bireysel uygulama
15 Projelerin Sergilenmesi, Değerlendirilmesi
16 Final

Küçük, Salim. (2007). Yazılı Anlatım ve Yaratıcılık. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları. Temizkan, M. (2006). Türkçe Öğretimde Yaratıcı Yazma Becerilerinin GeliŞtirilmesi, Türklük Bilimi Araştırmaları, 5: 621- 643. ATAMAN, M. (2009). Türkçe Derslerinde Kullanılabilecek Yaratıcı Etkinlikler ve Yaratıcı Yazma Örnekleri. Ankara: Kök Yayıncılık. SÖNMEZ, V. (1993). Yaratıcı Okul, Öğretmen, Öğrenci, Yaratıcılık ve Eğitim. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayını.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Alan Çalışması 3 15 45
Makale Yazma 2 20 40
Bireysel Çalışma 3 15 45
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek