GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR654 YAKINÇAĞ OSMANLI DÜNYASINDA DEVLET VE TOPLUM Ders 1 2 5.00

Yüksek Lisans


Türkçe


Lisansüstü öğrencilerine Osmanlı dünyasında devlet ve toplum hayatı ile ilgili temel kavram ve olguları vermek; bunlar arasında mukayese becerisi kazandırmak.


Yrd. Doç. Dr. Tuğrul ÖZCAN


1 Osmanlı devlet ve toplum yapısı ile ilgili farklı bakış açıları kazanır.
2 . Osmanlı devlet ve toplum yapısı konusunda araştırma ve analiz becerisi kazanır.


Yok


Yok


Osmanlı devlet ve toplum yapısı; yenileşme hareketleri; basın, yayın ve matbuat; tabiiyet anlayışında meydana değişim; gayrimüslimler ve gayrimüslimlerin siyasi, idari ve hukuki durumları, siyasi ve toplumsal hareketler vb. hususlar.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 XIX. Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin Siyasi ve Sosyal Durumu
2 Tanzimat Bürokratları ve Islahatçı Bürokrasi
3 Merkeziyetçi Maliye
4 Merkezi Hükümet (Babıali)
5 XIX. Yüzyılda Osmanlı Padişahları ve Saray
6 Merkeziyetçilik ve Taşra Yönetimi
7 Modern Osmanlı Belediyeleri
8 Merkezi Hükümette Yeniden Yapılanma
9 Vize
10 Devlet-Tebaa İlişkisine Göre Sosyal Yapı
11 Yerleşim Durumuna Göre (Kentsel ve Kırsal) Sosyal Yapı
12 Toplum Hayatında Meydana Gelen Radikal Değişiklikler
13 Basın Yayın ve Matbuat
14 Eğitim Öğretim
15 Aile Ekonomisi ve İşbirlikçi Yaşamın Temelleri
16 Final

Ahmed Mithat Efendi. (2004), Üss-i İnkılâp (Kırım Muharebesi’nden II. Abdülhamid Han’ın Cülusuna Kadar), İstanbul: Selis Kitaplar. Çadırcı, M. (2008), Tanzimat Sürecinde Türkiye, Ankara: İmge Yayınları. Doğan, İ. (2001), Osmanlı Ailesi (Sosyolojik Bir Yaklaşım), Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Berkes, N. (2002), Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Serbestoğlu, İ. (2014), Osmanlı Kimdir? Osmanlı Devleti’nde Tabiiyet Sorunu, İstanbul: Yeditepe Yayınları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 70 70
Final Sınavı 1 80 80
Toplam İş Yükü (saat) 150

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7
[OC] 1 3 3 3 3 3 3 4
[OC] 2 2 3 2 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek